Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al meer dan een miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 19.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 september 2016

AZC van de baan

LISSE – In een speciale vergadering van het college van burgemeester en wethouders is besloten, dat er geen asielzoekerscentrum (AZC) komt in het voormalige pand van Swets & Zeitlinger. Dit besluit zat er al aan te komen, maar werd definitief na ontvangst van een brief van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.


Hierin stond, dat er in Zuid-Holland geen nieuwe asielzoekerscentra bijkomen. Alleen de plannen voor locaties die al ver in realisatie zijn in principe worden voortgezet. Dan gaat het om locaties waarvoor al een bestuursovereenkomst is getekend, er een overeenkomst met de eigenaar is én er een getekende businesscase ligt. In Lisse is er geen sprake van, dat aan al die drie voorwaarden wordt voldaan. Wat het college betreft, is het AZC nu dus van de baan. Mocht er in de toekomst opnieuw een verzoek komen, omdat er opnieuw noodzaak is ontstaan om vluchtelingen op te vangen, wordt dat verzoek opnieuw beoordeeld. Voor nu betekent het dat de huidige bestemming van het pand – bedrijventerrein – in stand blijft.

23 september 2016

1,5 miljoen euro voor SWA

Nieuwkoop > De gemeenteraad is donderdag 15 september akkoord gegaan met een extra investering in de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA). Maar liefst 1,5 miljoen euro legt de gemeente neer, om de SWA uit de grootste financiële sores te trekken.


Met deze investering (en de gemeenten Alphen en Kaag en Braassem, die respectievelijk 10 miljoen euro en 1 miljoen euro bijdragen) is een dreigend faillissement voorlopig afgewend. Maar nog lang niet alle problemen zijn voorbij. Dit najaar moeten de politici extra maatregelen gaan nemen om het bestuur van de SWA weer op orde te krijgen.  

Naam afgewezen opvolger wethouder Veninga bekend

Nieuwkoop > De naam van de gedoodverfde opvolger van oud-wethouder Trudy Veninga is bekend. Het CDA had Marischa Kip gevraagd om Veninga op te volgen. Kip zelf had hier in toegestemd, maar zij liep aan tegen een 'Njet' van D66 en SBN. Hierdoor klapte de coalitie en werd het CDA vervangen door de VVD.

Maandenlang hebben politici geprobeerd om de naam van Kip angstvallig geheim te houden. Maar nu is dan toch bekend, dat Marischa Kip, lid van Provinciale Staten en nummer 32 op de landelijke kieslijst van het CDA, een wethouderschap in Nieuwkoop wel zag zitten.

De van oorsprong Twentse bestuurder heeft gestudeerd in Leiden en is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Van het CDA is ze dertien jaar lid. Als Statenlid houdt ze zich bezig met financiën en ze vertegenwoordigt onder meer de regio 'Het Groene Hart'. Kip is meerdere malen gevraagd om een reactie op de bekendmaking, dat zij afgewezen is voor de functie van wethouder. In een telefonisch onderhoud laat ze weten 'geen formele reactie' te willen geven.


Maar u bent nummer 32 op de landelijke kandidatenlijst. Zal het feit, dat uw naam bekend is geworden als potentieel kandidaat voor het Nieuwkoopse wethouderschap u persoonlijk beschadigen? 'Daar kan ik niet op reageren. Ik weet het antwoord hierop ook niet.'

Paul Platen nieuwe wethouder

Tom de Kleer jongste raadslid van Nederland

Nieuwkoop > De gemeente heeft een nieuwe wethouder: Paul Platen (VVD). Hij volgt Trudy Veninga (CDA) op, die vanwege gezondheidsredenen haar taken heeft neergelegd. Donderdag 15 september stemden alle partijen, uitgezonderd het CDA, in met de benoeming van Platen. Het CDA was boos over de manier waarop de CDA-kandidaat door de coalitiepartijen SBN en D66 aan de kant was geschoven.

Nu de coalitie er een VVD-wethouder bij heeft, wil dat niet zeggen dat de VVD ook het oude coalitie-akkoord warm omarmt. Daarom heeft deze partij een A4-tje opgesteld, waarin de VVD-politici aangeven op welke punten zij een ander oordeel hebben dan SBN en D66. Dan gaat het onder meer om woningbouw, economie, toerisme en het sociaal domein. Met de benoeming van Platen tot wethouder, kwam er een plek vrij voor zijn opvolger in de gemeenteraad. Deze wordt ingevuld door de pas 18-jarige Tom de Kleer.


Hij was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen pas 16, maar haalde wel genoeg stemmen (150) voor een raadszetel. Deze mocht hij vanwege zijn jeugdige leeftijd in 2014 nog niet innemen. De afgelopen twee jaren heeft hij als ondersteunend raadslid regelmatig het woord gevoerd tijdens de politieke vergaderingen en hij bleek niet onder te doen voor de overige politici. Af en toe legde hij zelfs het vuur na aan de schenen aan ervaren politici, zoals wethouder Elkhuizen. Maar nu is De Kleer dus alsnog benoemd tot raadslid en mag hij zich 'het jongste gemeenteraadslid van Nederland' noemen. De raadsleden verwelkomden De Kleer's komst met applaus. De Kleer is blij met deze ontwikkeling: 'Het vizier was al gericht op 2018, maar door recente politieke ontwikkelingen mag ik nu al toetreden tot de gemeenteraad. Ik dank ieder die tijdens de verkiezingen van 2014, en in de 2,5 jaar daarna, vertrouwen in mij heeft gesteld, en ga mijn uiterste best doen dat waar te maken!'

Politiek einde wethouder Veninga

Nieuwkoop > Wethouder Trudy Veninga nam donderdag 15 september officieel afscheid van de gemeenteraad. In haar laatste woorden als politicus liet ze onder meer weten: 'Graag had ik u gediend tot het einde van de periode. Dat het niet zo mag zijn is voor mijzelf een worsteling geweest. Echter, doorgaan had onherroepelijk geleid tot uitval op het werk. Dat zou hebben geleid tot vertraging en onzekerheid op de voortgang van dossiers, ook al zouden mijn collega’s hun uiterste best gedaan hebben om goed waar te nemen. In het belang van het bestuur van de gemeente, en om zelf weer gezond en fit te worden heb ik daarom het besluit genomen mij helemaal terug te trekken en ruimte te maken voor een energieke opvolger. Ik heb er vrede mee, en ga met vertrouwen een nieuwe gezonde toekomst in.' En met een paar mooie afscheidszinnen van raadsnestor Dors en de fractievoorzitters Oosterhof (CDA) en Oehlenschläger (D66) zat het wethouderschap er op voor Veninga.

Aannemer aansprakelijk gesteld

HILLEGOM – De gemeente stelt de aannemer van de rotondes op de N208 verantwoordelijk voor het herstellen van de schade. Dat liet wethouder De Jong donderdag 15 september weten tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde hiermee op een vraag van raadslid Jansen (Bloeiend Hillegom).

De wethouder: ,,We hebben de aannemer aansprakelijk gesteld, want het (werk, JD) deugde echt niet. De aannemer heeft gesteld dat hij de aansprakelijkheid niet erkent. Wij hebben besloten om het noodzakelijke onderhoud nu uit te voeren. Met de rekening gaan we met een juridische adviseur richting de aannemer. We schieten de kosten voor en trachten deze te achterhalen.'' Nadat de schade is hersteld op de rotondes, worden de eenjarige planten vervangen door meerjarige planten. De Jong: ,,In oktober wordt het definitieve groen neergezet. Het wordt er alleen maar mooier op.''

Geen extra heffing gebruikers haven

HILLEGOM – Het voorstel van Bloeiend Hillegom voor het invoeren van een vergunningstelsel voor ligplaatsen in de haven, werd donderdag 15 september door een grote raadsmeerderheid afgewezen.


De inkomsten zouden gebruikt moeten worden om de haven op te knappen. Maar het college van burgemeester en wethouders gaf aan, dat het invoeren van zo'n nieuw systeem al 50.000 euro gaat kosten. Bovendien moet er jaarlijks 30.000 euro worden neergelegd om het vergunningstelsel te handhaven. De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA steunden het voorstel nog wel, maar de coalitiepartijen voelden er niets voor. ,,We zien niets in nog een keer een nieuwe heffing'', zo vatte raadslid Van Rijn (BBH) de gevoelens van de tegenstanders samen. Bovendien komt het college later dit jaar met een voorstel over hoe de haven ''meer allure kan krijgen''. De raadsmeerderheid wil eerst dat voorstel afwachten.

Raad stemt in met nieuwe subsidieregels kinderopvang

HILLEGOM – Directeur Penning van de SPH hield donderdag 15 september een hartstochtelijk pleidooi richting de raadsleden. De raadsleden moesten beslissen over het wijzigen van de subsidievereniging van kinderopvanglocaties. Penning gaf aan, dat deze nieuwe vorm van subsidie er voor zorgt, dat de tarieven van SPH enorm stijgen. Dat zou tot een leegloop leiden.


Maar wethouder Van Trigt maakte gehakt van de argumenten van de inspreker. Hij liet weten, dat de gemeente al vier jaar geleden wist, dat de oude subsidieregeling voor SPH zou komen te vervallen. Vorig jaar kreeg de SPH zelfs nog een jaar uitstel. Maar op 1 januari 2017 begint het nieuwe systeem 'Geld volgt kind'. Hierdoor sluiten de tarieven van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk beter op elkaar aan. Van Trigt: 'Wij gaan er niet over hoe SPH dat zou kunnen of moeten oplossen. Wij volgen het rijksbeleid hier in. Ook kinderen van eenverdieners moeten in de gelegenheid gesteld worden om aan kinderopvang deel te nemen.' Na het betoog van de wethouder hadden de raadsleden nog weinig discussie nodig. Het nieuwe subsidiesysteem werd goedgekeurd.  

,,Gemeente moet actie ondernemen richting Schiphol''

KAAG EN BRAASSEM – Rob Loekenbach van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord riep maandag 19 september de leden van PRO op om actiever te worden tegenover Schiphol. Volgens hem moeten alle politieke partijen de geluids – en fijnstofoverlast van deze luchthaven ,,prominenter op de agenda zetten''.

Een daverende ovatie voor zijn oproep kreeg Loekenbach niet. Zo stelde PRO-fractievoorzitter Ilse van der Poel: ,,Ik ben een leek. De tweede Kaagbaan heb ik liever niet, omdat het heel vlakbij is. Maar dat is misschien wel heel simpel geredeneerd.'' Maar Loekenbach opperde, dat ,,het gemeenteapparaat zich veel 'PRO-actiever' kan opstellen” en hij verwees hierbij naar Arnhem, waar de gemeente fijnstofvangers heeft geplaatst. ,,Als gemeente zitten we hier tussen de A4 en Schiphol. We moeten overlast van geluid en fijnstof niet berekenen, maar meten.''


Hij vervolgde: ,,Moeten we allemaal met het vliegtuig naar Dublin?'' Hierop reageerde wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Ja, het liefste wel. Laatst kon ik naar Dublin vliegen voor 14 euro.'' De wethouder stelde vervolgens aan Loekenbach voor, dat hij dit onderwerp zelf op de politieke agenda moet zetten. De actievoerder nam deze uitnodiging aan en liet weten, dat hij wil praten met alle vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. 

,,Raadsapp is hebbedingetje''

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt er een nieuw speeltje bij; de raadsapp. Hiermee kunnen niet alleen raadsleden, maar ook inwoners veel eerder politieke documenten in zien, waarover in de gemeenteraadsvergadering gesproken wordt. De kosten voor het opstellen van zo'n raadsapp bedragen 4.500 euro. Raadslid Ilse van der Poel (PRO) liet maandag 19 september weten, dat haar partij de komst van zo'n raadsapp ondersteunt. ,,We willen dat informatie eenvoudig toegankelijk is. We hebben als raad alle ICT-besluiten op de lange baan geschoven. Dit is wel om het iets gemakkelijker te maken.'' Maar inwoner Rob Loekenbach, die bij de fractievergadering van PRO aanwezig was, liet weten ,,de nut en noodzaak hier niet van in te zien. Het is gemeenschapsgeld voor een hebbedingetje.''

23.000 nieuwe inwoners

ALPHEN AAN DEN RIJN – Over een paar jaar komt er een wijk met 10.000 woningen aan de zuidpunt van Woubrugge, langs de Wetering, op de grens met Woubrugge. De fractieleden van SVKB (Samen Voor Kaag en Braassem) maakten zich hier maandag 19 september zorgen over. Nu de renovatie van de Máximabrug bijna is afgerond, komt er naar verwachting een grote bypass voor het verkeer. Dit zou de bouw van 10.000 woningen mogelijk maken, zodat daar uiteindelijk zo'n 23.000 mensen komen te wonen. De fractieleden waren het er over eens, dat de gemeenteraad zich moet buigen over de kansen en uitdagingen van de komst van zo'n wijk.  

Een reünie met publiek erbij

Vermakelaar Kasper van Kooten geeft eenmalig optreden

Joep Derksen

LISSE – Er was een tijd, dat Kasper van Kooten (44) bekend stond als 'de zoon van Kees'. Maar inmiddels staat hij al twintig jaar op het podium, heeft hij meerdere onderscheidingen ontvangen en maakt hij furore met zijn theatervoorstelling 'Bonte Avond'. Maandag 26 september staat Van Kooten voor een uniek en ,,absoluut eenmalig'' optreden in Theater Floralis. Voor deze gelegenheid komen alle leden van de Kasper van Kootenband bij elkaar: ,,Het wordt voor ons genieten. Dit is een reünie, waar het publiek bij mag zijn.''

In 1996 studeerde Van Kooten af aan de theaterschool en sinds 2002 maakt hij zijn eigen theaterprogramma's. Theater is ook zijn grote liefde: ,,Alle disciplines waar ik me mee bezig houdt, komen daarin samen. Ik ben dan verhalenverteller en entertainer, maar kan ook drummen, een mooi verhaal vertellen of een liedje zingen.'' Van Kooten noemt zichzelf een 'vermakelaar'. Door de jaren heen timmert hij aan de weg als acteur, cabaretier, zanger, drummer, songwriter, componist en presentator. En tussendoor heeft hij twee boeken geschreven en is hij nu bezig met zijn derde boek, dat gewijd is aan de muziek. 

Scheiding

Het wordt voor Van Kooten de eerste keer dat hij in Floralis optreedt: ,,Het is leuk een nieuwe zaal te ontdekken. Zeker met dit eenmalige optreden, waarbij ik samen speel met de saxofonist Tom Beek, maar ook Frank Stukker, Arjen Mooijer, Xander Buvelot en Hans van den Hurk. Voor mij is dit de meest bijzondere band, want we begonnen met elkaar te spelen in een tijd, waarbij vier van ons in een scheiding lagen. Van een groep geweldige muzikanten zijn we een hechte vriendengroep geworden.''

De band mag dan zijn naam hebben, toch beschouwt Van Kooten zich gelijk aan de andere bandleden. Het wordt maandag 26 september een bijzondere avond en dit optreden is echt eenmalig. ,,Het wordt voor ons genieten, want het wordt een reünie, waar het publiek bij mag zijn. Op Facebook hebben we al verzoeken gekregen van mensen om bepaalde liedjes te spelen. Van de zestig liedjes die we gemaakt hebben, kiezen we er vijftien uit. De stijl hiervan varieert van luisterliedjes tot stevige uptempo funky nummers. Tussen de muziek door, vertellen we de verhalen over de achtergrond van de liedjes.''

Op welk moment in je leven hebt je afgerekend met het streven om je vader, Kees van Kooten, te passeren en ben je uitgegaan van je eigen kracht?

,,Ik heb nooit de ambitie gevoeld om me te gaan meten aan hem. Van heel jongs af aan wilde ik alles zelf uitzoeken en controleren. Dat is bijna een zevende zintuig geworden. Ik had het idee, dat als ik op het podium wilde gaan staan, ik goed moest weten hoe ik dat zelf kan doen. Die zelfstandigheid zit er van jongs af aan in. Het is ook een beschermingsmechanisme, dat ik mijn eigen identiteit wil bewaken. Ik heb me nooit hoeven ontworstelen aan de beroemdheid van mijn vader. Ik ben trots op hem en hij is heel trots op zijn kinderen.''


Je hebt een dochter van zestien maanden. Merk je al, dat ze passie heeft voor de kunsten? Wat is jouw advies aan haar? 

Van Kooten lacht: ,,Vanochtend zat ze al op de piano te pingelen. Ze vindt muziek leuk, maar we gaan het zo lang mogelijk uitstellen om haar één bepaalde richting op te duwen. Ik vind dat een kind zelf in de luwte moet kunnen ontdekken wie hij is. Wat dat betreft heb ik wel te doen met het kind van Wesley en Yolanthe (Xess Xava, JD). Hij is al beroemd, voordat hij uit de luiers is.''  

22 september 2016

Avond voor politieke dummies

KAAG EN BRAASSEM – Hoe betrek je de burgers dichter bij de politiek? Natuurlijk als eerste door de inwoners geen 'burgers' meer te noemen. 'Burgers' zijn namelijk hapklare vleesbroodjes bij de McDonalds. Maar er moeten ook andere maatregelen getroffen worden, waardoor de inwoners meer waardering gaan krijgen voor de politici. Daarom zijn er plannen om mensen uit te nodigen op het gemeentehuis. D66-raadslid Gino Wesselman informeerde maandag 19 september: 'We willen een dummies-avond organiseren. Zo krijgen inwoners meer inzicht in wat er hier gebeurt. Dan weten ze hoe het werkt en waar ze moeten zijn.' Deze dummies-avond wordt waarschijnlijk in november gehouden.  

Geen enthousiasme over komst tankstation

RIJNSATERWOUDE – Er zijn vergevorderde plannen voor het realiseren van een benzinestation bij het ophaalbruggetje. Nog maar enkele maanden geleden kwamen de inwoners massaal in opstand tegen de bomenkap op dit deel van Rijnsaterwoude. En nu bedreigen nieuwe plannen deze omgeving.

Gemeenteraadslid Conny Punt (D66) kaartte deze kwestie maandag 19 september aan tijdens de fractievergadering van haar partij. ,,Dit benzinestation komt op een driehoekje grond, met zes pompen. Het wordt een onbemand tankstation, dus het draagt niet bij aan de werkgelegenheid.'' Haar partij is fel tegenstander van de komst van zo'n nieuwe tanklocatie. Punt somde op: ,,Dagelijks worden zo'n 450 auto's verwacht, die van de pomp gebruik maken. Hierdoor wordt de doorstroming van de N207 mogelijk verstoord. Ook komen er dagelijks drommen scholieren langs; met het tankstation wordt de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk.'' Van de partij mag er eveneens geen boom verdwijnen door de komst van het tankstation.


Op dit moment houdt de initiatiefnemer van het tankstation een draagvlakonderzoek. De uitkomsten van deze enquete worden afgewacht, maar voor D66 is de conclusie duidelijk. Raadslid Gino Wesselman: ,,We zien het niet zitten. Je bent het aangezicht van Rijnsaterwoude kwijt. Er zitten in de regio al genoeg tankstations omheen.''

Heisessie voor politici

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden en burgerleden gaan een middag en avond 'de hei op'. Tijdens dit samenzijn gaan ze praten over hoe ze beter politiek kunnen bedrijven. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn onder meer de inwonersparticipatie, maar ook hoe de politici meer respectvol met elkaar om zullen gaan. Eveneens krijgen de politici een debattraining. En nu SVKB het raadsbrede akkoord niet meer steunt, wordt ook gesproken over hoe met deze situatie om wordt gegaan, zo liet fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) maandag 19 september weten.  

Ict uitbesteden of niet

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad staat de komende maanden voor een moeilijke keuze. Blijft de gemeente zelf zorgen voor haar eigen ict, wordt het uitbesteedt aan een commerciële marktpartij of neemt een grotere gemeente (Alphen) al deze taken over? De fractieleden van SVKB discussieerden maandag 19 september over dit onderwerp.

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt, dat het zelf beheren van de ict door de gemeente de goedkoopste oplossing is. Maar voor zo'n 100.000 euro meer, kan een commerciële marktpartij veel taken overnemen. Als Alphen ditzelfde werk gaat doen, dan kost dat de gemeente volgens de berekeningen liefst 600.000 euro meer.

Voor raadslid Ger van Emmerik (SVKB) was het daarom duidelijk: ,,Als je zelf de ict-taken wilt uitvoeren, kunnen we als gemeente mogelijk niet alles zelf realiseren. Waar het gaat om de beoordeling van de drie keuzes (ict zelf doen, door een marktpartij of door Alphen, JD), biedt de marktpartij de meeste voordelen. En het is een half miljoen euro goedkoper dan wanneer een grote gemeente het doet.''


Alleen raadslid Christian Malin had nog zijn twijfels. ,,Voor gemeenten van onze grootte is het onrendabel om zelf de ict te doen. Deze taken laten uitvoeren door Alphen heeft veel pluspunten, alleen de kosten zijn een stukje hoger.'' Dit leidde tot de reactie van raadslid Kelly Straver: ,,Die kosten liggen een half miljoen euro per jaar hoger!'' Malin kreeg geen steun binnen zijn partij. SVKB pleit daarom voor het aanbesteden van de ict naar een commerciële partij, waarbij ook Kaag en Braassem zelf nog ict-taken blijft uitvoeren.  

Kandidaten gezocht

KAAG EN BRAASSEM – Wie in 2017 de Tweede Kamer in wil, maakt nog een kans. Zo bleek tijdens de fractievergadering van het CDA. Voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft deze partij al 45 namen bekend gemaakt van de mensen die op de kieslijst komen te staan. Maar de plaatsen 46 tot en met 50 staan nog open voor mensen die geïnteresseerd zijn. Wie dat in deze gemeente wil, kan zich hiervoor aanmelden bij de plaatselijke CDA-afdeling. Wel moeten de kandidaten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten ze bereid zijn om zich 'voor de lange termijn' in te zetten in de politiek. En ook moeten de kandidaten 'voor een duidelijke doelgroep aantrekkelijk zijn'.

Procedure grondonteigening De Poelen definitief doorgezet

KAAG EN BRAASSEM – Het ging er maandag 19 september fel aan toe tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering. De politici spraken over de vraag of de procedure van de grondonteigening van De Poelen definitief moet worden doorgezet. Verwijten vlogen over en weer tussen raadsleden onderling en het college van burgemeester en wethouders.

Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) liet weten, dat hij zelfs had gedacht aan het indienen van een motie van wantrouwen. Voor de zomervakantie had wethouder Yvonne Peters (VVD) namelijk toegezegd, dat de gemeenteraad begin september nog een laatste oordeel mocht geven over de grondonteigening. De eigenaren waren namelijk bezig met plannen om zelf woningen te bouwen op hun grond. En ze kregen twee maanden de tijd om die plannen verder uit te werken. Volgens Van Velzen zou Peters toezeggingen hebben gedaan aan de eigenaren, die ze vervolgens niet is nagekomen.

Maar Peters informeerde de raad, dat de gemeente het standpunt inneemt dat ,,het algemeen belang voor gaat op het belang van de individuele eigenaren''. Maar ook raadlid Ger van Emmerik (SVKB) baalde: ,,Waarom hebben we zo laat een reactie gekregen? We staan nu weer onder druk. Op een veel te laat tijdstip krijgen we de stukken over de schutting gegooid. Dit had veel eerder naar ons toe moeten komen.'' De wethouder verontschuldigde zich door te stellen, dat er 'miscommunicatie' was: ,,Waar Waar mensen werken, worden soms fouten gemaakt.''

De LKB-fractievoorzitter drong er bij de wethouder op aan, dat het college gaat zorgen voor het aanpassen van de grondgrenzen van de eigenaren. Maar hiertegen kwam raadslid Ruud van der Star (PRO) in het geweer. Hij vond dat Van Velzen ,,iets te ver'' ging. Hij leek überhaupt te balen van de hele discussie: ,,De wethouder heeft toezeggingen gedaan, waarvan net is gezegd dat die helaas anders hadden kunnen lopen. Wilt u naast een nieuwe partij ook een advocatenkantoor beginnen?! U weet waar wij besluiten over genomen hebben in dit gebied. Maar u laat ons opdraaien in de kermisweek om zo'n onzinnige discussie mee te maken.''

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) gaf aan, dat ze 'verschrikkelijk baalt' van de hele gang van zaken. Ze wierp Peters voor: ,,We hebben nogal wat toezeggingen gehad, waarbij het grijze gebied groter was, dan we ooit hadden kunnen bedenken. De mensen hebben helemaal het gevoel dat er alleen wat anders gedaan wordt, wanneer de gemeente dat zelf wil.'' Volgens haar worden toezeggingen niet nagekomen door het college ,,als amendementen van tafel gaan''. Dit werd vervolgens hartgrondig ontkend door burgemeester Marina van der Velde: ,,Toezeggingen worden genotuleerd.''

Uiteindelijk stemde toch de gehele raad in met het in gang zetten van de onteigeningsprocedure. Maar sommige politici leken te hopen, dat de gemeente door de rechtsstaat in het ongelijk wordt gesteld. Van der Wereld: ,,Het kan niet, zoals het nu gebeurt. Laat de rechter zich hierover maar uitspreken.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) was het hier mee eens: ,,Ik had gehoopt dat (in de afgelopen twee maanden, JD) partijen dichter bij elkaar zouden komen. Maar dat is niet gebeurd. De inhoudelijke afweging over wie gelijk heeft, kan niet door de raad genomen worden. Dit moeten we doorsturen naar de Kroon.''


Tekst: Joep Derksen

Snelvaarders aangepakt

KAAG EN BRAASSEM – Hard varende snelheidsmaniakken; daar moet wat aan gedaan worden, zo vinden de CDA-fractieleden. Binnenkort eist de partij, dat de gemeente volgende zomer écht gaat handhaven. Gemeenteraadslid Thijs Mooren concludeerde tijdens de fractievergadering van maandag 19 september: ,,Er wordt niet gehandhaafd voor het hardvaren in de polder. Hierdoor ontstaan schadelijke situaties voor de oevers. De boa's hebben blijkbaar geen tijd.''

Vaart maken met extra sociale woningbouw

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad wil het college van burgemeester en wethouders toestemming geven om verder te gaan met het proces voor de extra sociale woningbouw. Dat betekent, dat het college mag uitzoeken of de vier locaties (Connexxionterrein in Leimuiden, locatie Van Egmond (Woubrugge), Schoolbaan in Roelofarendsveen en Noordeinde in Hoogmade) goed genoeg zijn voor het bouwen van in totaal zo'n 150 woningen.

Tijdens de fractievergaderingen van maandag 19 september spraken alle partijen over dit onderwerp. Voor PRO was er geen twijfel mogelijk. Hans Klink stelde: ,,Het lijkt wel of we nu constant het probleem aan het verschuiven zijn van de ene naar de andere locatie. We gaan iedere keer tegen hetzelfde aanlopen. We hebben altijd belanghebbenden in het spel en op een gegeven moment moeten we een keer een besluit nemen.'' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) vulde aan: ,,Iedereen vindt dat er gebouwd moet worden, maar wel aan de andere kant van het dorp. Nu komen er geen nieuwe argumenten meer.''

Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten: ,,Het is prima om nu onderzoek te doen naar de geschiktheid van de vier locaties, maar er moet daarna een tussenmoment komen om te beslissen over de vraag of op deze locaties ook daadwerkelijk sociale woningbouw komt. We moeten hiermee niet wachten tot de bestemmingsplanprocedure begint, want dan kun je er niets meer aan doen.' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) gaf aan, dat haar partij graag wil dat het besluit nog een maand wordt uitgesteld. Dan kunnen de omwonenden van de Schoolbaan en Noordeinde nog met nieuwe argumenten komen over de (on)geschiktheid van die locaties en alternatieve locaties uitwerken. Maar aankomend burgerlid Jan van der Geest (VVD) moet hier niets van weten: ,,We zijn niet van het uitstel, maar gaan voor logisch en onderbouwde keuzes.''

De fractieleden van het CDA twijfelen er sterk aan, of Noordeinde een geschikte plek is om sociale woningen te bouwen. Gemeenteraadslid Thijs Mooren stelde: ,,De polder is niet zo groot. Het agrarisch bedrijf heeft een geurcirkel. Je hebt met de molenbiotoop te maken.'' De partij gaat er voor pleiten, dat er toch weer gekeken wordt naar de mogelijkheid om woningen te bouwen op de Hoogmadese Wetering II, in plaats van op Noordeinde. Maar om er zeker van te zijn, dat Noordeinde ongeschikt is, gaat het CDA toch akkoord met het onderzoek, dat het college van burgemeester en wethouders laat uitvoeren. Ook komt deze partij met een amendement om de locatie Beukenlaan IV van de reservelijst voor sociale woningbouw af te halen.


Joep Derksen

Breedbandinternet in het buitengebied

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders trekt 3.000 euro uit voor een onderzoek naar de mogelijkheid van het invoeren van 'breedbandinternet'. Met name in het buitengebied is de internetkwaliteit regelmatig allerbelabberdst. Niet voor niets hebben bewoners en de dorpsraad van Bilderdam al jarenlang aangedrongen op verbetering. In 2013 deed het college een toezegging om actie te ondernemen, maar tot nu toe is deze situatie niet opgelost.


Maar nu komt er dus dat onderzoek. Gehoopt wordt, dat de resultaten er voor zullen zorgen dat commerciële marktpartijen breedband internet willen opzetten in de buitengebieden. Overigens kan uit het onderzoek blijken, dat er te weinig mogelijke klanten zijn voor breedbandinternet. Dan blijven dorpjes als Bilderdam een slechte internetverbinding houden, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. 

Kattenpension moet weg

RIJNSATERWOUDE – Op het perceel Woudsedijk-Noord 2 mag wel een duivenfokkerij komen, maar geen kattenpension. Dat besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Zo'n kattenpension voldoet namelijk niet aan het gemeentelijk beleid en ook zijn er bezwaren vanwege milieuaspecten. Het kattenpension ligt namelijk veel te dicht op de andere woningen en recreatiewoningen in dat gebied. En bij zo'n pension voor oude en afgedankte katten moeten namelijk alle (recreatie)woningen op minimaal honderd meter afstand staan. Dat brengt de initiatiefnemer van het kattenpension voor een lastige situatie. Het kattenpension bestaat namelijk al. De gemeente gaat actief handhaven en er voor zorgen, dat dit gebouw niet in gebruik wordt genomen. Als er al katten in zijn opgenomen, dan zal de gemeente er voor zorgen dat het gebruik van het gebouwtje wordt stopgezet.  

Nieuwe burgerwoning

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de verbouwing van een woning op het perceel Geestweg 31. De gemeente brengt de ontwerpvergunning in procedure. De voormalige bedrijfswoning krijgt nu de functie 'burgerwoning'.  

Ruim 30.000 euro aan dwangsommen

RIJNSATERWOUDE – Eigenaren van een terrein aan de Herenweg moeten hun brandwerende scheiding vóór 1 december afgebroken hebben. Als dat niet is gebeurd, moet hij de gemeente een dwangsom van 5.000 euro betalen. De ingegraven woonboot moet ook verdwijnen voor die datum, anders kost 'm dat 10.000 euro. Ook hangen hem andere lasten onder dwangsom boven het hoof, in totaal 16.000 euro voor: 'het opslaan van goederen in de bestemming 'Groen', het in stand houden van een zonder omgevingsvergunning opgerichte kantoorunit in de bedrijfshal en het uitoefenen van detailhandel'. De eigenaren kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen het collegebesluit. 

Te weinig kassen gesloopt voor woningen

HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders gaat niet akkoord met een aanvraag om een twee-onder-een-kapwoning te bouwen op het perceel Groenwegh (naast nummer 6a). De woning is volgens de gemeente in strijd met de bestemming 'Agrarische doeleinden'. De initiatiefnemers hadden weliswaar aangeboden om zo'n 700 m2 aan glas te saneren, maar om in aanmerking te komen voor de 'Ruimte voor Ruimte' regeling moet voor zo'n twee-onder-een-kapwoning minimaal 10.000 m2 aan kassen gesloopt worden. 

Maatschappelijke tegenprestatie geëist

LISSE – Wanneer verenigingen in aanmerking willen komen voor gemeentelijke subsidie, zullen ze ook een ''maatschappelijke tegenprestatie'' moeten leveren. Dit standpunt neemt het college van burgemeester en wethouders in. Het werd donderdag 15 september besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.


,,Bij de accommodaties die de gemeente gefinancierd heeft, gaat het soms om heel veel geld'', zo stelde wethouder Adri de Roon (D66). De huur die door verenigingen wordt betaald, is soms maar een gering deel van de kostprijs.'' Hij vond het redelijk, dat de gemeente dan ook wat terugvraagt als tegenprestatie aan verenigingen die dat nog niet doen. 'Sommige verenigingen leveren al een maatschappelijke tegenprestatie, maar andere verenigingen niet. We zouden hen kunnen stimuleren om wat meer te bewegen.''

MVO Lucia gesloopt zonder toestemming gemeenteraad

LISSE – De gemeenteraad ging donderdag 15 september niet discussiëren over het aanvullend krediet van 1,25 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe Sint Josephschool. Er blijkt zo veel mis te zijn met het collegevoorstel, dat wethouder Adri de Roon (D66) zich genoodzaakt zag om het terug te trekken.


Hij moest toegeven, dat het college nooit geld had gevraagd aan de gemeenteraad voor het slopen van de oude MVO Lucia. Het gebouw is dus gesloopt, zonder dat hier door de gemeenteraad officieel toestemming voor is gegeven. De Roon: ,,Het raadsvoorstel voor het sloopkrediet van MVO Lucia zou in juni 2014 aan de raad worden voorgelegd. Maar dat is nooit gebeurd, terwijl het college in mei 2014 het sloopkrediet wel heeft goedgekeurd.'' De wethouder wil de schade herstellen door nu de gemeenteraad alsnog goedkeuring te laten geven voor het sloopbedrag. Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) vroeg zich af hoe het kan, dat de gemeenteraad pas twee jaar later geïnformeerd wordt over deze grote politieke fout. Wethouder De Roon zegde toe, dat hij alle feiten ,,voor u op een rijtje laat zetten''.

Nieuwe plannen voor De Greef

LISSE – Als er niet snel iets gebeurt, moet jongerencentrum De Greef sluiten. Dit liet fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) weten tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 september. Daarom kwam hij met een idee om er voor te zorgen dat dit gebouw weer wél goed gebruikt wordt.


Slootbeek opperde om deze accommodatie over te dragen aan organisaties die zich actief bezig houden met jongeren, zoals de Stichting Kubusfonds of de Stichting Welzijnswerk. En de organisatie Bescal zou er dan geen bemoeienis meer moeten hebben, zodat deze andere manier van aanpak de grootste kans van slagen krijgt. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) was het hier helemaal mee eens: ,,De Greef is een schitterend gebouw en het is wonderbaarlijk dat het niet optimaal benut wordt. Er is voldoende jeugd, dus er gaat ergens iets niet goed. We moeten andere wegen zoeken en een keer buiten de deur kijken, zou schitterend zijn.'' Ook D66, SGP/ChristenUnie en Nieuw Lisse vonden het een idee om verder uit te werken. Wel wees fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) er op, dat Bescal nu een deel van het gebouw De Greef gebruikt als kantoor. Maar gemeenteraadslid Michael van der Laan (Nieuw Lisse) concludeerde: ,,Dat er wat moet gebeuren is zeker, anders is De Greef ten dode opgeschreven.''

PvdA/GroenLinks pleit voor sloop accommodaties

LISSE – Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) pleitte er donderdag 15 september voor, dat nagedacht wordt over het slopen van accommodaties. Er wordt namelijk veel te weinig gebruik gemaakt van alle clubhuizen, gymzalen en culturele gebouwen. Daarom stelde Mesman: ,,Je moet accommodaties gaan herverdelen. En kijken hoe je naar een veel optimalere bezettingsgraat toegaat. Zo kun je accomodaties amouveren (slopen, JD), zodat je er iets anders neer kunt zetten. De locaties kunnen beter gebruikt worden, dan nu het geval is.'' Er zijn nog geen besluiten genomen over het slopen van gebouwen, maar dit onderwerp komt de komende maanden zeker terug in de politiek.

Raad wil geen Regenboogvlag bij gemeentehuis

Carnavalsvlag is prima

LISSE – Het is prima, dat bij het gemeentehuis vlaggen komen te hangen van de carnavalsvereniging De Gaapstokken, FC Lisse (als ze het kampioenschap gehaald hebben, de Harddraverij en het Bloemencorso. Maar zodra gevraagd wordt om een Regenboogvlag op te hangen, als steunbetuiging aan alle niet-heteroseksuelen, staat een meerderheid van de gemeenteraadsleden op de achterste benen. Donderdag 15 september stemden de voltallige fracties van Nieuw Lisse, SGP/ChristenUnie en het CDA (met uitzondering van Gerrit Meiland) tegen het ophangen van de Regenboogvlag op 11 oktober, de internationale Coming Out Dag.

De Coming Out Dag is bedoeld om aandacht te vragen voor homosexuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders (LHBT)die nog altijd in de kast zitten. Één op de tien inwoners van Lisse is namelijk niet heteroseksueel en veel van hen durven niet voor hun geaardheid uit te komen. In de grote steden durven niet-heteroseksuelen vaak al niet meer hand in hand te lopen, uit angst om bedreigd te worden.

Gemeenteraadslid Maarten Magielse (D66) deed voor de tweede keer een poging om de gemeenteraad in te laten stemmen met het ophangen van de Regenboogvlag. Voor het zomerreces werd zijn voorstel niet serieus genomen en weggelachen. Vorige week gingen de raadsleden wél serieus in op het verzoek. Maar uiteindelijk vierde de burgerlijkheid hoogtij. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) haalde de bijbel er bij, door te stellen dat 'God een ander doel had met relaties. Dat is de relatie tussen man en vrouw. We moeten ons leven zo inrichten.' Volgens Den Breejen heeft zijn standpunt 'niets met discriminatie te maken'. Hij legde niet uit hoe het kan, dat God, als schepper van alles, dan ook heeft gezorgd voor homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders.

Ook fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) was tegen. Hij vroeg zich af, wat het effect kan zijn van de Regenboogvlag. Hij stelde, dat volgens de grondwet iedereen gelijk is en dat zou dus genoeg moeten zijn. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) was het met al zijn fractiegenoten helemaal eens. Magielse liet weten, dat de helft van de LHBT-ers nog in de kast zit en dat de Regenboogvlag een steuntje in de rug is. ,,Ook in Lisse wonen mensen die in de kast zitten, ook zijn er mensen die negatief zijn ten opzichte van LHBTers. Laten we bijdragen aan de LHBT-ers door het uithangen van een Regenboogvlag op 11 oktober.'' D66 kreeg steun van de voltallige VVD-fractie en de eenpersoonsfractie PvdA/GroenLinks. Ook Gerrit Meiland (CDA) stemde voor het uithangen van de Regenboogvlag, maar Nieuw Lisse, SGP/ChristenUnie en de rest van het CDA stemden tegen en het voorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 tegen 9 stemmen weggestemd. Overigens kunnen inwoners zelf besluiten of ze op 11 oktober een Regenboogvlag uithangen.


Tekst: Joep Derksen

Wethouder overtreedt wet

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft bewust de wet overtreden. De huurprijsdeal die de gemeente met Dansschool Welkom sloot gaat in tegen de Wet Markt en Overheid. Hij bevestigde donderdag 15 september tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat hij wist dat hij hiermee tegen de wet in ging.

Het was fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) die hierover het woord nam. ,,We hebben als gemeente niet de taak om een dansschool in de lucht te houden. De huurprijs is ver onder de kostprijs. Het contract is gesloten tussen de gemeente en een commerciële partij, maar deze huurcontracten moeten voldoen aan de Wet Markt en Overheid.''

Als reden waarom Ruigrok deze verguisde deal gesloten heeft, gaf hij aan dat het contract uiteindelijk wordt overgedragen aan Bescal. Maar Den Breejen veegde de vloer aan met dit argument: ,,Het is de gemeente die dit contract heeft ondertekend en niet Bescal. Er mag op geen enkel moment in strijd met de wet gehandeld worden. Je mag als wethouder ook niet door het rode licht rijden, omdat het zo toch wel op groen gaat. Dit is een bewuste actie om in strijd met de WMO te handelen.''

De verantwoordelijk wethouder wees naar de gemeenteraad als schuldige: ,,De raad heeft ons (als college, JD) de opdracht gegeven om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. De huur is onder de kostprijs, maar wel marktconform.'' Ook gaf hij als argument, dat de gemeente wel 60.000 euro aan btw kan incasseren. ,,Dat we niet conform de Wet MO zitten, is niet onoverkomelijk. We willen naar een situatie die wel wenselijk is.''

De gemeenteraadsleden konden hun oren niet geloven. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66): ,, Hebt u een tijdelijk contract getekend tegen de wet in en wilt u dat een paar weken later weer rechttrekken?'' CDA-fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA): ,,Als u zegt dat u op termijn het wel kunt oplossen, is het wel heel kort door de bocht. ,,Waarom krijgt dansschool MLX wel een maatschappelijk tarief en Dansschool Welkom niet?'' Maar fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) sprong voor zijn wethouder in de bres. Hij deed de discussie af als ,,achteraf nakaarten''. Maar daar komt Nieuw Lisse niet mee weg, aldus Van der Laan: ,,We hebben gezegd dat de wethouder in gesprek moest gaan. Maar er zijn behoorlijke twijfels of hier sprake is van behoorlijk bestuur. De wethouder wist dat hij het contract ondertekende, terwijl het tegen de WMO was.'' De wethouder moet nu in een brief aan de raad goed uitleggen waarom hij willens en wetens de wet overtrad. Daarna is het aan de gemeenteraadsleden om te bepalen of ze een wethouder willen hebben die lak heeft aan de wettelijke regels.


Tekst: Joep Derksen

'Zwakke argumenten'

LISSE – Youri Hagemann sprak donderdag 15 september in namens het COC Leiden en hij reageert op de uitslag. ,,De uitslag was teleurstellend en de gevoerde argumenten vond ik zwak. Het is vrij bekrompen dat je er twee raadszittingen voor nodig hebt en tot deze conclusie komt. En tegelijkertijd komt de gemeente Noordwijkerhout vragen of zij een regenboogvlag mogen. Ook de Provincie Zuid-Holland gaat de vlag hijsen. Ik snap niet waarom Lisse zo bijzonder is.''


Kunnen we nog een actie verwachten om de Regenboogvlag onder de aandacht te krijgen? ,,We zullen niet in de vlaggenmast van het gemeentehuis klimmen, maar we roepen Lissenaren en bedrijven in Lisse op om vooral die Regenboogvlag op te hangen en met elkaar Coming Out Dag te vieren.'' De Regenboogvlag is vanaf 7,50 euro te koop; via onder meer het COC Leiden.

Actie tegen gekraakt postkantoor

NOORDWIJK – Het oude postkantoor aan de Boekerslootlaan 22 is gekraakt. De eigenaar van het pand heeft hierover officieel aangifte gedaan bij de politie. Maar de krakers zelf zitten nog altijd in het gebouw, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Wethouder Hans Bakker liet donderdag 15 september weten, naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA): 'De krakers handelen in strijd met bestemmingsplan. Het verzoek om maatregelen te nemen is in behandeling genomen.'

Architect moet Noordwijkse stijl bewaken

NOORDWIJK – Een architect, die 'geen lokale binding en geen lokale opdrachten heeft' in deze gemeente moet worden aangesteld als 'Supervisor Architectuur'. De gemeenteraad wil dit, omdat dan individuele bouwprojecten door hem begeleid kunnen worden. En dat moet weer leiden tot 'een grotere eenheid en samenhang' van de nieuwbouw.

De architect moet juist helemaal geen ervaring hebben in Noordwijk, om belangenconflicten te voorkomen, zo stelde de gemeenteraad op donderdag 15 september. Hij/Zij moet niet alleen er op letten, dat ieder bouwplan past in de 'Noordwijkse stijl', maar ook ondersteunend zijn waar het gaat om overleg tussen de gemeente en projectontwikkelaars. Ook behoort tot de taken om de '(ruimtelijke) kwaliteit in het plangebied te bewaken'. Het D66-voorstel kreeg steun van een meerderheid van de gemeenteraad en wethouder Hans Bakker gaat een voorstel opstellen, hoe zo'n supervisor architectuur aan het werk moet gaan.


Fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) liet wel weten: ,,We zoeken iemand die zowel architectonisch bezig is, maar zich ook met de stoepranden gaat bemoeien. Dat gaat niet altijd goed. Misschien moet je naar twee personen kijken.' Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) was ronduit tegen: ,,We gaan het doorbelasten aan de ondernemers die bij ons willen ontwikkelen. Dat is ondernemersonvriendelijk! Drie Noordwijkse architecten hebben prima laten zien, dat ze de Noordwijkse stijl kunnen uitvoeren. Dit is geen horde, maar een polsstokhoogwedstrijd.''

Motie tegen windmolens

NOORDWIJK – De gemeenteraad liet donderdag 15 september opnieuw weten, dat ze tegen de komst van windmolens is vlak bij de kust. Een motie hierover werd unaniem aangenomen. Volgens een door de kustgemeenten betaald onderzoek, zou blijken dat het niet duurder is om deze windmolens bij IJmuiden-Ver te plaatsen. Dus niet in de achterzee van bijvoorbeeld Noordwijk, Katwijk en Zandvoort. Wethouder Barnhoorn beschouwde deze motie als steun in de rug om druk te zetten op de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Begin oktober besluit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van minister Henk Kamp om de windmolens te plaatsen op 10 tot 12 mijl buiten de kust.

Raad wil samenwerken met meerdere gemeenten

NOORDWIJK – Samenwerking met Noordwijkerhout is prima, maar de gemeenteraad wil wel alle opties open houden, waar het gaat om Katwijk en Leiden. Dit eten van drie walletjes viel slecht bij de gemeenteraad van Noordwijkerhout, zo bleek donderdag 15 september.

Puur Noordwijk en LSNZ dienden een voorstel in om niet alleen te kijken naar uitbreiding van een samenwerking met Noordwijkerhout, maar ook met Leiden en Katwijk. Dit viel slecht bij de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Nadat die raadsleden hoorden, dat de motie was aangenomen, stemden de Noordwijkerhouters in met een motie om ook te kijken naar samenwerkingsvormen met Teylingen, Lisse en Hillegom.


Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) waarschuwde nog wel: 'Katwijk kiest voor samenwerking op het moment dat het hen goed uit komt. Ze doen aan cherry picking. Dit zorgt voor verwarring in het onderzoek.'' En fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) liet weten: 'Met dit amendement wordt een ruk gegeven aan het proces. We hebben afgesproken dat we een verkenning Noordwijk- Noordwijkerhout gaan doen. We doen geen verkenning 071.' Toch ging een raadsmeerderheid akkoord met het Puur Noordwijk / LSNZ-voorstel. Hierdoor lijkt een goede samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout al op de foute voet te beginnen.  

Sociaal meedoen of lappen

,,College chanteert verenigingen''

OEGSTGEEST – Verenigingen die nog aanspraak willen maken op gemeentelijke subsidie, moeten aantonen, dat ze 'bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen'. Dat houdt in, het openstellen van gemeentelijke sportvoorzieningen voor buurtbewoners en scholen, maar ook activiteiten organiseren voor gehandicaptensport of kennismakingsdagen voor scholen of zelfs een buurttoernooi opzetten.

Het college van burgemeester en wethouders laat over één ding in ieder geval geen misverstand bestaan: ,,Wanneer verenigingen niet bereid zijn afspraken te maken over extra maatschappelijke
bijdragen, of indien ze de gemaakte afspraken niet nakomen, zal overgegaan worden tot het
hanteren van kostendekkende huurtarieven voor die verenigingen. In vier jaar tijd zal de huur
verhoogd worden naar 100% van de kosten.'

De sportnota, waarin dit staat, is door de gemeente opgesteld. Maar de OSF (Oegstgeester Sportfederatie) heeft hier niet aan meegewerkt. Dat overleg was al in november 2015 gestopt in verband met 'de financiële paragraaf', zo liet inspreker Sven de Ruiter, OSF-voorzitter, weten. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) liet weten: ,,We hebben met enig grimlachen kennis van deze sportnota genomen. Het masker valt van dit college af; ze laat haar ware gezicht zien. Sport wordt beleden als belangrijk, maar de knoet gaat er over. Wanneer verenigingen niet bereid zijn om afspraken te maken tot extra maatschappelijke bijdragen, zal de huur verhoogd worden naar 100% van de kosten in vier jaar tijd. Dit is niets meer en niets minder dan ordinaire chantage.''


Ook fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) was kritisch: ,,Belangrijke mensen die er bij betrokken zijn, worden geschoffeerd. Ze zitten niet meer aan tafel. Maar allerlei stokpaardjes worden aangehouden. De sportverenigingen wordt verweten alsof ze niets doen. Hen worden zaken door de strot geduwd. Sport is een melkkoe; forse lasten worden uitgestort over de sportverenigingen en dat is zonde.'' Wethouder Marien den Boer (CDA) reageerde op de kritiek: ,,We zien de bijdrage die sportverenigingen leveren. Maar we kijken ook naar andere bijdrages. Zo kun je bijvoorbeeld sport voor ouderen organiseren.''

150 bomen gekapt voor kunstgras

OEGSTGEEST – Zonder enige waarschuwing gebeurde het: 150 bomen van zo'n twaalf meter hoog bij de Voscuyl werden binnen een dag horizontaal gesnoeid. De omwonenden zijn geschokt en inspreker Nagel lichtte de politici vorige week in, over wat er gebeurd is.


Nagel stelde: ,,We hebben meerdere keren getracht om in gesprek te komen met de gemeente. De sportvelden en lichtmasten lagen verscholen achter de twaalf meter hoge bomen. Maar voor de komst van een nieuw kunstgrasveld zijn zo'n 150 bomen rond het voetbalveld gerooid. Hiervoor in de plaats is jonge aanplant van heesters teruggekomen. Die worden zo'n drie meter hoog. Ook zijn er nieuwe lampen voor kunstlicht aangebracht. We ondervinden veel last van het kunstlicht aan de Meerestein en worden elke dag met deze lichthinder geconfronteerd.'' Hij pleitte er voor, dat er grotere bomen voor de huizen teruggeplaatst worden. Zijn verzoek werd vorige week niet ingewilligd.  

College wil geen sociale woningen

Op terrein brandweerkazerne

OEGSTGEEST – Een deel van de politieke partijen ziet graag sociale woningen verschijnen op de plek van het oude brandweercomplex. De brandweerkazerne sluit namelijk en de spuitgasten worden ondergebracht bij Leiden. Met de verdwijning van de kazerne komt er een groot terrein beschikbaar voor woningbouw. Maar volgens wethouder Marien den Boer (CDA) is dit perceel niet groot genoeg om er sociale woningen neer te zetten. Liever gebruikt ze de opbrengst van het terrein om de schulden van de gemeente te verminderen.


Maar fractievoorzitter Simon Vogel (LO) liet weten toch liever sociale woningbouw te zien. Raadslid Gerlof Kruidhof (PrO) vulde aan: ,,De wethouder zegt altijd, dat er geen plek is voor sociale woningbouw, maar hier is plek!'' Den Boer stelde echter, dat het 'niet realistisch is om op dit kleine kavel nieuwbouw te gaan plegen'. En wethouder Wendelien Tönjann (VVD) vulde aan: ,,We zetten de reserve sociale woningbouw liever in voor grote projecten. In dit gebied kun je niet tien woningen proppen. Als dat wel was geweest, hadden we het natuurlijk gedaan.''

Duurzaamheid is ondergeschoven kindje

OEGSTGEEST – Wie nog iets aan duurzaamheid wil doen, moet hier voor niet bij de gemeente aankloppen voor geld. Wethouder Jos Roeffen (LO) verwijst alle initiatiefnemers naar het Duurzaamheidsplatform, dat door vrijwilligers is opgezet. Hij krijgt hierbij steun van onder meer commissielid Van Dillen (CDA): ,,We vinden duurzaamheid heel belangrijk, maar niet om dat nu al te doen.''

Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) vroeg het college of er een prioriteitenlijst kan worden opgesteld om duurzaamheid te stimuleren. Maar Roeffen schoof dit direct weer terug. ,,Ik zie liever van u welk beleid beter zal zijn en vervolgens moeten we bekijken hoe dat gefinancierd gaat worden. We proberen zo goed mogelijk de kracht van de samenleving te benutten, ook waar het om duurzaamheid gaat.'' Pas vanaf 2018 zou er extra geld vrijkomen van de gemeente om duurzaamheid te stimuleren.


Echt veel aandacht krijgt de duurzaamheid niet bij de gemeente. Er is maar 24 uur beschikbaar aan ambtelijke inzet, zo hekelde commissielid Pasterkamp (PrO): ,,Langetermijninvesteringen zijn niet alleen voor sport nodig. Daar wordt 25.000 euro extra aan ambtelijke ondersteuning voor ingezet. Je moet niet voortdurend kansen voor duurzaamheid de grond inboren, met het argument dat je financiën belangrijker vindt. Het voorstel om duurzaamheid voor een volgend college te laten, vind ik slap. Trek hier geld voor uit.'' Haar argumenten overtuigden de wethouder niet.

Lijkenpikkers uit Voorschoten

OEGSTGEEST – De vraag of Voorschoten mag toetreden tot de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) wordt in alle andere deelnemende gemeenten hartelijk toegejuicht. Maar zo gemakkelijk gaat het niet in Oegstgeest. Commissielid Mandema (CDA) noemt het bestuur van Voorschoten zelfs: 'lijkenpikkers. Ze pikken de meest gunstige regelingen er uit.'


Hij doelde hiermee op het feit, dat de noodlijdende ODWH bij welhaast alle gemeenten aanklopt voor extra geld. Voorschoten heeft bedongen, dat zij hier niet aan mee hoeven te betalen. En dat zinde Mandema allerminst. Maar wethouder Jos Roeffen (LO) wees er op, dat de financiële problemen van de ODWH zijn ontstaan, voordat Voorschoten toetreedt. Ook Katwijk en Noordwijk (die later bij de ODWH zijn gekomen) hoeven geen extra geld op tafel te leggen. Hoeveel geld Oegstgeest en de overige gemeenten moeten betalen om de ODWH op de been te houden wordt pas in de loop van oktober duidelijk. Roeffen liet verder weten, dat niets wordt uitgesloten: ,,We willen alle opties in kaart hebben, inclusief het eventuele opsplitsen van de dienst.''

Noodopvang asielzoekers nog altijd welkom

OEGSTGEEST – Als het aan burgemeester Emile Jaensch ligt, dan komt de 'noodopvang' voor asielzoekers nog altijd naar dit dorp. Het college van Lisse gaf vorige week aan, dat zij er van uitgaan, dat daar geen asielzoekerscentrum komt. Maar volgens Jaensch vindt het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) de locatie bij Rivierduinen 'een prettige plek'. Wel moeten het COA en de eigenaar van het pand nog afspraken maken over de huurkosten van het terrein. Hoewel de burgemeester met enkele omwonenden heeft gesproken, wil hij niet nu al met de inwoners van bijvoorbeeld de Dirck van Swietenlaan. ,,Als er zekerheid komt over de locatie gaan we wellicht met die en andere bewoners praten'', zo stelde hij vorige week.

PrO pleit voor vertrouwen in buurgemeenten

OEGSTGEEST – De toekomst van de gemeente ligt binnen de Leidse regio. Vooralsnog blijft Oegstgeest de komende jaren zelfstandig, maar het lijkt nog maar een kwestie van tijd voordat Leiden dit dorp heeft geannexeerd.

Gemeenteraadslid Zwart (VVD) wil daarom ook harde afspraken hebben, over de zaken die de gemeenten in de toekomst lokaal en regionaal bepalen. ,,We zitten er niet op te wachten om alles regionaal te maken. We hebben en behouden een eigen democratische legitimatie en we zijn geen knip voor de neus waard, als we dat in één keer, carte blanche, overgeven aan de regio.'' Ze opperde: ,,We kunnen ook met elkaar een contract ondertekenen, zonder dat je bevoegdheden overdraagt.''


Maar dat voorstel werd niet warm ontvangen door de overige politieke partijen. Raadslid Pasterkamp (PrO) vond, dat de Toekomstvisie Leidse Regio ''een poging is om de inwoner weer wat dichter bij het openbaar bestuur te halen. Als je wilt leren met elkaar samen te werken, dan moet je beginnen met elkaar te vertrouwen. Wat goed is voor de regio, is goed voor Oegstgeest. Je kunt niet anders dan samenwerken.'' Burgemeester Emile Jaensch bleek het hier mee eens te zijn. Hij stelde, dat samenwerking tussen de gemeenten 'niet vrijblijvend' moet gebeuren. Wat hem betreft, zou Oegstgeest ook wat mogen zeggen over bijvoorbeeld het betaald parkerenbeleid in Leiden. Overigens zou dat ook betekenen, dat Leiden invloed mag hebben op het (invoeren van betaald) parkeren in Oegstgeest. Volgens de burgemeester zorgt een vernieuwde regionale samenwerking er voor, dat er betere controle komt op de 'lappendeken van samenwerkingsverbanden'.  

Wethouder zit bovenop lastige ontwikkelaar

OEGSTGEEST – De gemeente heeft een geheime overeenkomst gesloten met een van de bewoners in de wijk Poelgeest. Inspreker Langelaar maakte tijdens een politieke vergadering bekend, dat die geheime overeenkomst is gesloten. En fractievoorzitter Simon Vogel (LO) bevestigde, dat de politici inzage hebben gehad in die geheime afspraken.

De inspreker liet de politici vervolgens weten, dat hij en zijn wijkbewoners faliekant tegenstander zijn van de komst van nieuw vrachtverkeer door de wijk. Met het nieuws, dat er twee 'kasteeltorens' worden gebouwd, lijkt het er op dat duizenden tientonners door de straten gaan razen. Tussen het uitgaande schoolverkeer en de rollatorrijders door. En een tweede ontsluiting van de wijk, de zogeheten 'Holle Mare Route' komt er niet, juist door het door de gemeente ondertekende contract. Langelaar maakte duidelijk dat een rechtsgang zal volgen: ,,Wij hebben de messen geslepen. Kom de afspraken na, dat het bouwverkeer niet meer door de wijk gaat.''


Maar wethouder Wendelien Tönjann (VVD) maakte hier korte metten mee. ,,We hebben niet meer de mogelijkheid van de route langs de Holle Mare.'' Volgens haar kan het niet anders, dan dat de vrachtwagens door de straten van de woonwijk moeten rijden. ,,De bouwers zullen met mensen in de straat moeten staan om het verkeer te leiden, zeker als de kinderen uit school komen.'' Verder liet ze weten, dat de projectontwikkelaar niet meer mag heien om de kasteeltorens te bouwen. Die heipalen mogen namelijk niet door de straten gereden worden. In plaats daarvan moet er beton gestort worden voor de fundering van de torens. ,,Ik heb te maken met een heel lastige ontwikkelaar. We zullen hier zwaar bovenop zitten'', aldus Tönjann.  

Ontdek je droomhuis

Tijdens de NVM Open Huizen dag

Tekst Joep Derksen

BOLLENSTREEK – Op zaterdag 1 oktober vindt weer een van de hoogtepunten van het jaar plaats: de NVM Open huizen dag. Tussen 11:00 uur en 15:00 uur kunnen duizenden huizen bezocht worden, die in deze regio te koop staan. En of je nu verkoper bent of potentiële koper; deze open dag laat iedereen genieten. De huizenmarkt is volop in beweging, zo bevestigt makelaar Peter van Biezen van Heemborgh Makelaars. Een beter moment dan nu om een nieuw huis te kopen, is er eigenlijk niet. De rente staat historisch laag en er is in de Bollenstreek nog geen sprake van een overspannen huizenmarkt. Wel ziet Van Biezen de trend ontstaan, dat steeds meer mensen uit Amsterdam, Leiden en Den Haag de Bollenstreek ontdekken als regio. Immers, voor hetzelfde geld heb je in de Bollenstreek een veel mooiere woning dan in de grote stad.

Het succes van de NVM Open huizen dag ligt in het feit, dat kopers en verkopers ontspannen kunnen praten over het huis zelf. Als er écht interesse is, kunnen de potentiële kopers nog diezelfde dag of op een andere dag bij een makelaarskantoor als Heemborgh Makelaars in Sassenheim langs gaan. Dan kan de makelaar deskundig advies geven over alle onderdelen van het huis.

Van Biezen tipt de bezoekers van de NVM Open huizen dag: 'Oriënteer jezelf goed van tevoren. Je hebt de tijd van 11:00 uur tot 15:00 uur om huizen te bezoeken. Bekijk van tevoren in welk type huis je geïnteresseerd bent en in wat voor buurt dit huis of appartement moet staan. Dan kun je op de dag zelf gemakkelijk en ontspannen vijf of zes huizen bezoeken.' Hij vervolgt: 'Veel kopers gaan het liefst in een huis wonen, waar niet in geklust hoeft te worden. Ik adviseer altijd om 'door het huis heen' te kijken. Een huis waar iets meer aan gedaan moet worden, kun je kopen voor minder geld.'

De makelaar laat een overzicht zien van de vele verschillende woningen die te koop staan. Maar nu al is duidelijk dat er steeds minder sprake is van een kopersmarkt. In Amsterdam bieden mensen al tegen elkaar op om een huis te kopen. Gelukkig valt dit in de Bollenstreek (nog) mee. Van Biezen: 'Hier kan je nog steeds in verhouding met bijvoorbeeld Amsterdam een mooie woning kopen, voor een veel betere prijs dan in Amsterdam. De overspannenheid die daar is, hebben we hier nog niet. Maar dat kan natuurlijk over een paar jaar anders zijn en als koper wil je dat voor zijn.' Op dit moment zijn niet alleen de huizen met een waarde van 250.000 euro populair, maar ook de twee-onder-één-kap woningen en de vrijstaande huizen.


Nieuwsgierig geworden naar de woning die het beste bij u past? Bezoek de NVM Open huizen dag. Voor meer informatie: www.nvm.nl/campagnes/nvm_open_huizen_dag

Column

Eigenbelang

Al jaren strijdt een groepje gepassioneerde huurders van de Oostenrijkse woningen voor het behoud van deze historische huizen. Het is waar; huizen als deze worden niet meer gemaakt en zijn echt bijzonder te noemen. Ze voldoen ook ruimschoots aan de vereisten om als gemeentelijk monument opgenomen te worden.

Dat is ook zo geadviseerd aan het college van burgemeester en wethouders, maar deze bestuurders willen daar niets van weten. Ook de eigenaar MeerWonen heeft al aangekondigd, dat het beter is om de Oostenrijkse woningen plat te gooien en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Het groepje huurders heeft aangekondigd naar de Raad van State te stappen om hun gelijk te behalen en de huizen te behouden.

Maar vorige week bleek, dat deze bezwaarmakers niet alleen moeten vechten tegen het gemeentebestuur en MeerWonen. Ook veel andere bewoners van de historische woningen blijken niet zo'n probleem te hebben met het slopen van de huizen. Tijdens een bijeenkomst voor de huurders kondigde MeerWonen aan, dat de Oostenrijkse woningen in Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen en Kaag nog minimaal tien jaar blijven staan.

Er was toen niemand die opstond en zei: 'MeerWonen, blijf van mijn huis af! Dit moeten we behouden voor het nageslacht!' De veelal oudere bewoners vonden het al lang prima. 'Dan kan ik nog tien jaar in mijn huis wonen. Wie weet ben ik er tegen die tijd niet meer', zo was een van de opmerkingen die ik hoorde, waarde columnlezer. Gedurende die tijd wordt de kwaliteit van het onderhoud wel steeds minder, maar ook dat namen de huurders voor lief.

Aan de ene kant is het begrijpelijk, dat mensen zich zo opstellen. Maar toch snap ik het niet. Waar is de solidariteit met de andere huurders, die de Oostenrijkse woningen wél willen behouden? Waarom niet vechten voor het bouwcultureel erfgoed? Zo wordt stukje bij beetje onze geschiedenis opgeofferd en niemand die er wat tegen wil doen.


Joep Derksen

Duurzaamheid als inkomstenbron

KAAG EN BRAASSEM – Geld verdienen door duurzaam te leven; het is mogelijk! Iedereen weet wel, dat een koelkast die ouder is dan acht jaar, veel energie vreet. Maar wie had gedacht, dat de aanschafkosten van een nieuwe koelkast binnen een jaar weer terugverdiend zijn vanwege de lagere energierekening?! Dit en andere tips kunnen opgedaan worden tijdens de duurzaamheidsmarkt, die zaterdag 8 oktober tussen 11:00 uur en 15:00 uur gehouden wordt in het Bonaventuracollege (Schoolbaan 1) te Roelofarendsveen.

Maandag 10 oktober is het 'De nationale dag van de Duurzaamheid'. Deze duurzaamheidsmarkt staat dan ook in het teken van die dag en heeft als thema: 'Energie besparen en opwekken'. Elke bezoeker gaat naar huis met waardevolle tips over hoe je energie kunt besparen en hoe een woning geïsoleerd moet worden. Maar ook andere vragen kunnen beantwoord worden, zoals hoe een palletkachel, zonnepanelen en een warmtepomp werken.

Ook zijn er nog altijd subsidiemogelijkheden voor duurzaam leven. En terwijl de volwassenen zich laten informeren, kunnen de kinderen lekker racen in zelfgemaakte mini-zonne-auto's. Mede-organisator Job Grovenstein laat weten over het evenement: ,,We willen bereiken dat meer mensen duurzamer bezig zijn, door het besparen van energie. Energie besparen begint met na te denken over hoe je in je huis zuiniger kunt omgaan met elektra en gas.'' En dat begint al heel simpel met het licht uitdoen op het moment dat je de laatste bent, die een ruimte verlaat. Maar dus ook het vervangen van energieslurpende apparaten, zoals oude koelkasten, vrieskasten, wasmachines en vaatwassers.

Grovenstein: 'Koelkasten die acht jaar en ouder zijn moet je heel snel vervangen voor nieuwe apparaten. Het energieverbruik van de nieuwe apparaten is namelijk veel minder. De mensen zitten tegen een investering van een nieuw apparaat aan te kijken. Maar ze vergeten dat het oude ding een energieslurper is. Ik heb mijn apparaten in huis al lang laten vervangen voor energiezuinige apparaten. De aanschaf van een nieuwe koelkast kan in één jaar terugverdiend worden.'

Veel woningen kunnen met enkele ingrepen veranderen in een 'NOM-huis', waarbij NOM staat voor: 'Nul Op de Meter'. Het is toch heerlijk om te weten, dat je geen gas- of electriciteit meer hoeft te betalen, maar dat je dat helemaal zelf opwekt?! En dat kan met onder meer het aanleggen van zonnepanelen, gebruik van ledverlichting, een warmtepomp en het plaatsen van een zonnecollector voor de warm watervoorziening.

En als je het niet voor je portemonnee doet, doe het dan voor de aarde. Grovenstein: ,,Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie besparen en allerlei technische dingen kopen. Het gaat ook om het welzijn van de mensen.''


JOEP DERKSEN

Grote weerstand tegen komst sociale woningen aan Noordeinde

KAAG EN BRAASSEM – Omwonenden van Noordeinde (Hoogmade) zijn woest. Eind augustus kregen ze als donderslag bij heldere hemel te horen, dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om op die locatie extra sociale woningen te bouwen. Terwijl tot dan toe niets er op wees, dat die woningen op Noordeinde zouden komen. Tijdens de beeldvormende vergadering op woensdag 14 september vroegen ze de gemeenteraad om een besluit over de locatiebepaling van de sociale woningen met een maand uit te stellen. Dit verzoek werd ondersteund door Bert Beukenholdt van de Dorpsraad Woubrugge.

De gemeente wil in 2020 zo'n 150 tot 200 extra sociale huurwoningen erbij hebben. Die huizen moeten niet allemaal op één plek komen te staan en daarom zijn nu vier mogelijke locaties aangewezen. Deze zijn het Connexxionterrein in Leimuiden, locatie Van Egmond (Woubrugge), Schoolbaan in Roelofarendsveen en Noordeinde in Hoogmade. Deze laatste twee bouwplekken kwamen eind augustus als een duveltje uit een doosje boven drijven, nadat uit onderzoek bleek dat twee andere locaties in Hoogmade en Roelofarendsveen waren afgevallen, mede door tegenwerking van de Provincie Zuid-Holland.

Ook al is het aantal asielzoekers dat naar ons land komt fors afgenomen, toch blijft de noodzaak voor het bouwen van de sociale woningen bestaan. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders en een deel van de gemeenteraad. Inwoners wachten gemiddeld namelijk vijf tot zeven jaar voordat ze in zo'n goedkopere woning kunnen trekken. Rogier van der Laan van Woondiensten Aarwoude kon informeren, dat alle inwoners die een eigen sociale huurwoning achterlaten, voorrang krijgen bij de selectie voor de nieuwe woningen.

Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) kreeg het flink voor de kiezen tijdens de informatieavond. Hij werd er door inwoners van beschuldigd slecht te communiceren en alleen zijn eigen plannen te willen doordrukken. Inwoner Sjoerd Vlietstra laat weten, dat veel Hoogmadenaren ,,zeer verontrust en verbijsterd zijn op dit absurde voorstel om in de polder op Noordeinde, een gebied van absolute topkwaliteit, woningbouw te realiseren.'' Hij wees er op, dat hier sprake is van een bijzondere molenbiotoop, een actieve agrariër en dat er beschermde dieren leven. Op basis van deze argumenten zijn eerder al andere locaties afgevallen, zo stelde Vlietstra. ,,De wethouder draagt enkel locaties voor die hijzelf en niet de raad geschikt vindt.
Noordeinde is ongeschikt als locatie. We hebben pas één weekend de tijd gehad om alle argumenten naar voren te brengen. De polder aan Noordeinde verdient het beschermd te worden.' Hij vroeg de raadsleden om de besluitvorming met één maand uit te stellen, zodat de omwonenden aan Noordeinde voldoende argumenten naar voren kunnen brengen om aan te tonen, dat deze locatie ongeschikt is voor de bouw van sociale woningen. Mocht de politiek hier toch anders over denken, dan zullen er veel bezwaarprocedures opgestart worden, aldus Vlietstra.

Eerder kwam vanuit Hoogmade de oproep voor meer woningbouw. Op de vraag van politici waarom de inwoners nu pas hun bezwaren kenbaar maken, nadat er al acht maanden over dit onderwerp gesproken wordt, kwam het antwoord uit het publiek, dat de Dorpsraad niet noodzakelijk iedereen in Hoogmade vertegenwoordigt. Een inwoonster liet weten, dat die woningwens inmiddels al vervuld wordt met de komst van woningen bij de brede school en het project Hoogmadese Wetering I.

Op 20 en 22 september zijn er nog informatieavonden over de bouw van de extra sociale woningen voor, respectievelijk, de locaties Schoolbaan en Noordeinde. Schoonderwoerd wees er op, dat de gemeenteraad op 10 oktober nog niet gaat beslissen dát er sociale woningen gebouwd worden op de vier voorkeurslocaties, maar dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden voor die bouw.


Tekst: Joep Derksen

Oostenrijkse woningen blijven nog tien jaar staan

KAAG EN BRAASSEM – De bewoners van de Oostenrijkse woningen in Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen en Kaag hoeven de komende tien jaren niet te verhuizen. Deze toezegging deed Kees Heemstede, projectleider MeerWonen, op dinsdag 13 september. Dit leidde tot grote tevredenheid bij de tientallen mensen die de informatieavond bezochten. Maar het sloopschema voor de Oostenrijkse woningen in Oud Ade gaat sneller van start.

Vanaf 2026 worden deze antieke huizen echter gesloopt en daarom gaat MeerWonen geen grote investeringen meer doen in de panden. Heemstede: ,,We gaan dus geen gevels meer vervangen, maar wel bijvoorbeeld douches repareren of een kapotte cv-ketel vervangen.'' Vrijkomende woningen worden vervolgens gewoon weer verhuurd door MeerWonen, al krijgen de nieuwe bewoners wel een boodschap mee, aldus Heemstede: ,,Dat we na 2021 gaan nadenken over de toekomst van de woningen''.

Vanaf dat jaar gaat de woningbouwcorporatie namelijk geen planmatige onderhoudswerkzaamheden meer uitvoeren. Nieuwe cv-installaties worden niet meer aangelegd en bewoners krijgen ook geen toestemming meer om de woningen aan te passen. Maar woningen moeten wel wind- en waterdicht blijven. Overigens blijven de huren de komende jaren stijgen. MeerWonen heeft al een idee hoe de nieuwe woningen er uit komen te zien, al kan dat natuurlijk over tien jaar weer anders zijn. In Oud Ade komen nieuwe eengezinswoningen en appartementen.

Heemstede liet weten, dat hij verrast was door het bericht dat de bewonerscommissie een bezwaarprocedure heeft opgestart tegen de sloop van de woningen. ,,Hoe het met de bezwaarprocedure gaat aflopen, merken we wel.'' Wel laat hij weten in gesprek te willen met de bewonerscommissie. Hij verzekerde, dat alle bewoners van de Oostenrijkse woningen het recht hebben om terug te keren in een nieuwe woning.

Na afloop van de bijeenkomst klonk de opluchting in de stemmen van de aanwezigen. Miranda Turk was ronduit lyrisch. Ze trok een half jaar geleden in één van deze huizen en laat weten: ,,Ik kan nog lekker tien jaar blijven zitten. Ik wist dat boven mijn hoofd hing, maar ik dacht: ik ben binnen. Vind je het goed, dat ik de vlag ga uithangen?!'' Ook de seniore dame Annie is blij: ,,Over tien jaar ben ik 85; dan ben ik er wellicht niet meer. Ik vind het prima. Al moet ik nu alleen nadenken of ik centrale verwarming laat aanleggen.''

Ook bewoner Jan Bouwmeester vindt het prima. ,,Iedereen woont hier naar z'n zin. Maar voor de ouderen die op een hoekhuis wonen, worden de tuinen veel te groot. Ik vind het (hovenieren, JD) leuk werk, maar ik ben ook zeventig; wie zegt dat ik het over vijf jaar nog leuk vindt.'' Heemstede zelf blikt tevreden terug op de bijeenkomst: ,,Er is nu zekerheid gegeven voor de komende jaren. We hebben nog geen echte plannen voor het slopen op deze drie locaties. Over vijf jaar willen we de mensen betrekken bij de planvorming. Op dit moment kunnen we niet garanderen, dat de mensen later op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Over vijf jaar komt hier waarschijnlijk een goed antwoord op.''


Tekst: Joep Derksen

Plannen Dorpshart Noord bekend

LEIMUIDEN – De inwoners kregen dinsdag 13 september tijdens een informatieavond te horen, wat de plannen zijn voor het noordelijke deel van het Dorpshart. Als alles volgens plan verloopt, moet de bouw van de woningen beginnen in 2017, zodat de nieuwe inwoners al begin 2019 hun optrekje kunnen betreden.

Het meest in het oog springende deel van de plannen is de komst van een dorpshaven, die het dorp met het open water moet verbinden. Hierdoor wordt een vaarroute gerealiseerd richting de Ringvaart, Westeinderplassen en de Kaag. Door de dorpshaven worden watersport- en recreatiemogelijkheden uitgebreid en komen er ook meer winkels en voorzieningen in Leimuiden. Bovendien krijgen mensen de kans om te 'wonen aan het water'.

In het noordelijke deel van het Dorpshart komen verder tien schipperswoningen, vier boerderijwoningen, één vrijstaande woning, vier schuurwoningen en acht sociale appartementen. Daarnaast wordt ook 300 m2 aangelegd voor 'voorzieningen', zoals mogelijk een huisarts. De dorpshaven, met dertig ligplaatsen, wordt gelijktijdig met de woningen opgeleverd. De gemeenteraad moet het ontwerpbestemmingsplan nog goedkeuren; dat gebeurt in januari 2017. In de tussentijd kunnen mensen hun reactie geven op de bouwplannen.

Gerrit Breimer, projectontwikkelaar voor Smits Bouwbedrijf, laat weten, dat er nog volop gewerkt wordt aan het ontwikkelen van het zuidelijk deel van het Dorpshart. Maar hiervoor moet grond worden aangekocht en die onderhandelingen met de betreffende Leimuidenaren zijn nog altijd niet afgerond. ,,We zijn al een jaar lang met elkaar in gesprek met elkaar. We hopen eind dit jaar daar een ei over te leggen'', aldus Breimer.

Wethouder Yvonne Peters is in ieder geval blij met de huidige ontwikkelingen: 'Ik werk er al lang hard aan, dat Leimuiden een centrum kan zijn waar mensen trots op zijn. Een dorpshart waar je graag komt, leuk kunt wonen en aan het water kan zitten.'' Over de onderhandelingen met de eigenaren van stukken grond in het zuidelijk deel stelt de wethouder: ,,Ik hoop echt dat ze er nog eens goed over na willen denken. Zij zijn ook mede bepalend over hoe het dorp er uit kan zien.''


De verkoop van de woningen begint in mei 2017. Nu al hebben 110 geïnteresseerden zich gemeld. Voor meer informatie: www.dorpshart-leimuiden.nl

Crisis biedt kansen

BOLLENSTREEK – Woningbouwcorporatie Stek heeft tijdens de financiële crisis gebruik gemaakt van de situatie om stevig te onderhandelen met haar klanten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de bedrijven die zorgen voor het onderhoud van de woningen. Stek-directeur Hans Al verstrekte woensdag 14 september meer informatie.

De afgelopen jaren heeft Stek voor 20% bezuinigd op bedrijfskosten. Al: ,,We hebben de markt mee gehad. Door de crisis konden we onderhoudscontracten lager geprijsd krijgen. We hebben ze flink om de nek geknepen.'' Hij lachte: ,,Je moet wel zakelijke druk zetten, maar ze niet doodknijpen. Door de besparingen hebben we nu weer ruimte om in andere projecten te investeren.''


Dan gaat het bijvoorbeeld om het ondersteunen van de huurders. Ook Stek merkt steeds vaker, dat mensen in psychosociale problemen komen. Tot enkele jaren geleden werden deze mensen tijdelijk elders opgevangen, maar dat is voorbij. Al: ,,Er komen meer huurders die extra aandacht nodig hebben. We bezuinigen niet verder meer op de woonconsulenten en hebben twee nieuwe woonconsulten aangenomen. Zij moeten proberen om de samenhang en saamhorigheid in de wijken zo goed mogelijk te laten zijn. Het gaat hier namelijk wel om mensen die bij ons huren en die zelf ook weer buren hebben.'' Ook werkt Stek steeds vaker samen met organisaties als GGZ en oudereninstellingen.

Eerste woningen Waterkanten klaar

LISSE – Tijdens een persgesprek kon Stek-directeur Hans Al melden, dat er nieuws is over het bouwproject De Waterkanten. Op donderdag 20 en donderdag 27 oktober worden namelijk de allereerste woningen opgeleverd van dit megaproject. Het is een historische mijlpaal voor dit project, waarbij de verkoop van de eerste woningen al ruim drie jaar geleden van start ging.  

Lagere huren voor lagere inkomens

BOLLENSTREEK – Woningbouwcorporatie Stek gaat de komende jaren de huren verlagen, zodra er nieuwe bewoners in een woning komen. In totaal gaat het om 1560 woningen (waaronder 60 woningen van Warmunda, die vanaf volgend jaar ook onder Stek vallen). De mensen met de allerlaagste inkomens mogen vanaf 1 januari 2017 nog maar woningen huren tot een prijs van 680 euro. Daarom voert Stek voor die 1560 woningen een lagere huurprijs in, die valt onder de 680 euro. Voor Stek-directeur Hans Al is het simpel, zo liet hij woensdag 14 september weten: ,,Als we dit niet doen, moeten die mensen langer wachten op een woning.''

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen bij Stek

LISSE – Woningbouwcorporatie Stek krijgt een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het gaat hier om Ludo Wijngaarde, die Nico Schoof opvolgt. Wijngaarde is geboren in 1947 en heeft al een lange carriere achter zich bij onder meer de ING-groep en Nationale Nederlanden. Nadat de problemen bij Rochedale ontstonden is Wijngaarde gevraagd om de problemen op te lossen. Over de reden, waarom deze man zich nu wil inzetten voor Stek, laat directeur Hans Al weten: ,,Door de ervaring die hij heeft opgedaan, vindt hij de wereld van de woningbouwcorporaties een mooie sector om in actief te zijn. Zijn termijn bij Rochedale loopt ook ten einde en hij woont relatief dichtbij.'' Overigens benadrukt Al, dat Wijngaarde niet naar Stek komt om puin te ruimen. Al lacht: ,,Hij is hier niet gevraagd, maar persoonlijk naar ons toe gekomen.''  

Onderhandelingen over Geestwater in laatste fase

LISSE – Als alles volgens plan loopt, zou het best kunnen zijn dat woningbouwcorporatie Stek haar 132.000 m2 aan grond in Geestwater aan een ander bedrijf kan verkopen. Stek is samen met de gemeente en 'een derde partij' al een tijd in onderhandeling met de Provincie Zuid-Holland. Als dit bestuursorgaan zegt, dat het geen probleem is om op Geestwater te bouwen, dan gaat het eigendom in andere handen over.


Stek-directeur Hans Al liet woensdag 14 september weten, dat een groot deel van de besprekingen met de Provincie gaan over zaken als geluidszones en het vliegtuigverkeer van en naar Schiphol. Zodra de Provincie akkoord gaat met het voorstel, dat Geestwater een woningbouwlocatie blijft, verkoopt Stek de grond. Al: 'Dan willen wij er zo snel mogelijk van af zijn.'

Zonnepanelen populair bij Stek-huurders

LISSE / HILLEGOM / TEYLINGEN – Al meer dan 200 huurders van woningbouwcorporatie Stek hebben zich aangemeld om zonnepanelen te krijgen op hun daken. Wie ook nog in aanmerking wil komen, moet snel zijn. Want in totaal zijn er voor 235 woningen gemiddeld zes zonnepanelen beschikbaar. Dit maakte Stek-directeur Hans Al woensdag 14 september bekend.  

Uniek optreden in Floralis

LISSE – Het Theater Floralis heeft de laatste jaren veel kritiek te verduren gekregen. Maar maandag 12 september vond er een uniek optreden plaats voor een uitverkochte zaal. Niemand minder dan Candy Dulfer trad op, samen met onder meer Tom Beek en Jan van Duikeren.

Omdat deze topartiesten altijd onderweg zijn over de hele wereld, komen ze elkaar vrijwel nooit tegen. Maar de mannen achter de stichting Theater Floralis, Frank Schermer Voest en Marc van Brug, presteerden het om deze mensen bij elkaar te brengen. Voor de artiesten zelf was het ook een geweldige en onvergetelijke ervaring. Het was duidelijk te zien, dat ze genoten van elkaars muzikale kwaliteiten.


Na afloop van de show kregen de artiesten een staande ovatie. Ze mochten niet vertrekken, voordat een toegift van tien minuten werd gegeven. Dulfer, die jaren geleden nog meespeelde in de band van popartiest Prince, heeft al laten weten, dat ze volgend jaar beslist weer terug wil komen naar Floralis.  

Begraafplaats wordt gedenkpark

NOORDWIJK – De gemeenteraad stemt in met een investering van 50.000 euro om de (aula van de) gemeentelijke begraafplaats te verbeteren. Ook ondersteunt de politiek de wens voor een dierenbegraafplaats op een andere locatie. Maar wethouder Dennis Salman (LSNZ) stelde wel, dat de gemeente ,,niet actief op zoek gaat, maar als de mogelijkheid zich aanbiedt, zal dat een goede aanvulling zijn op het assortiment.''


Met de 50.000 euro moet de begraafplaats 'getransformeerd' (omgebouwd, JD) worden tot een 'gedenkpark'. Gehoopt wordt, dat vrijwilligers van Museum Oud Noordwijk het onderhoud en beheer van de cultuurhistorische graven en de oorlogsgraven willen overnemen. Ook moet de begraafplaats de komende jaren beter gepromoot worden, want de traditionele rustplekken ondervinden tegenwoordig steeds meer concurrentie van bijvoorbeeld natuurgraven. Met het realiseren van een 'demonstratietuin voor steenhouwers en kunstenaars' moet het voor bezoekers weer een genot worden om de gemeentelijke begraafplaats te bezoeken.  

Investeren in monumenten

NOORDWIJK – Niet iedereen is blij met het instellen van het aanwijzen van het eigen huis of schuur tot gemeentelijk monument. Naast de al bestaande 74 rijksmonumenten, staan 63 waardevolle objecten op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. Tot nu toe hebben elf eigenaren een zienswijze ingediend tegen dit initiatief van de gemeente, zo liet wethouder Marie José Fles dinsdag 13 september weten.

Het college stelde aan de gemeenteraad voor, om 40.000 euro beschikbaar te stellen, om de gebouwen te bekijken, de gemeentelijk monument moeten worden. Veel politici willen dat monumenteneigenaren financieel geholpen kunnen worden, als ze onderhoud moeten uitvoeren aan hun gebouw. Fles stelde vorige week, dat het noodzakelijk is om waardevolle panden op een gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Zo kunnen dit soort gebouwen ook voor toekomstige generaties behouden blijven. ,,De gemeente heeft het algemeen belang te dienen. Dus is er geen eigen keuze voor mensen om te bepalen of ze willen dat het huis een gemeentelijk monument wordt of niet.''


De gemeentelijke monumenten moeten zowel buiten als binnen behouden blijven, aldus Fles. ,,We gaan de panden niet terugbrengen naar een eeuw geleden, maar we kijken naar karakteristieke eigenschappen. Dus als er een prachtige trap, plafond of schouw is, dan moet dat geïnventariseerd worden. We verplichten de mensen niet om deze zaken te onderhouden, maar ze mogen niet weggehaald worden. De aanpassingen uit het verleden, gaan we niet veranderen.''

Lisse stapt uit samenwerkingsverband

NOORDWIJK – De gemeente Lisse stapt uit het samenwerkingsverband met Noordwijk en Noordwijkerhout, waar het gaat om de afdeling P&O (Personeel en Organisatie). Dat betekent, dat deze twee gemeenten de organisatie van die beleidsafdeling voortaan samen moeten onderhouden. Volgens wethouder Gerben van Duin kan door deze nieuwe ontwikkeling 'met behoud van kwaliteit' ongeveer 0,75 fte bespaard worden.  

Oneigenlijk grondgebruik aangepakt

NOORDWIJK – Het moet geen heksenjacht worden, maar de tijd is voorbij dat inwoners ongehinderd landjepik kunnen spelen van gemeentegrond. De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar de hoeveelheid grond, die zonder toestemming wordt gebruikt door inwoners en bedrijven. Dat blijkt maar liefst 19.500 m2 aan grond te zijn, verdeeld over 600 locaties.


Wie twintig jaar gemeentegrond in zijn bezit heeft, zonder dat de gemeente er bezwaar tegen maakt, mag dit stuk grond na die tijd beschouwen als zijn eigendom. En dat is toch niet eerlijk ten opzichte van zowel de gemeente, als de inwoners die wél geld betalen, als ze bijvoorbeeld snippergroen overnemen van Noordwijk. Dat was in ieder geval de mening van de politici tijdens een raadscommissie van dinsdag 13 september. De mensen die zich bezighouden met 'oneigenlijk grondgebruik' kunnen binnenkort een brief verwachten van de gemeente. Ze krijgen de mogelijkheid om het door hen beheerde stuk grond te kopen of te huren. Om die grond te kopen, gaat de gemeente 210 euro per vierkante meter vragen.  

Leidse Pas voor mantelzorgers is grote flop

OEGSTGEEST – Anderhalf jaar geleden verraste wethouder Marien den Boer (CDA) de voltallige gemeenteraad met de mededeling, dat hij een contract had ondertekend voor de Leidse Pas. Met die Leidse Pas zouden Oegstgeestse mantelzorgers met korting in het ene of andere restaurant in de Leidse regio kunnen eten. Maar nu blijkt, dat de Leidse Pas één grote flop is.

,,In het spaarzame geval, dat ik als mantelzorger de tijd heb om in een restaurant uitgebreid te gaan eten, is het fijn dat ik dan korting kan krijgen'', zo luidde een cynisch commentaar in het onderzoek. Het geeft ook de kern aan, waarom de Leidse Pas als symbolische ondersteuning voor mantelzorgers niet werkt. Ze moeten voor iemand zorgen en daardoor kunnen ze minder vaak werken en hebben meer kosten. Mantelzorgers hebben het liefst een financiële tegemoetkoming of zien graag dat ze dagelijkse levensbehoeften ontvangen; praktische zaken dus.

Maar daar had wethouder Den Boer niet aan gedacht, toen hij in april 2015 het contract afsloot om de Leidse Pas beschikbaar te stellen voor de Oegstgeester mantelzorgers. Raadslid Bus (D66) veegde de vloer aan met de wethouder: ,,We wisten dat het niets zou worden met die Leidse Pas. Het is een overhaaste beslissing geweest om hier voor te kiezen. Je hebt als mantelzorger helemaal geen tijd om etentjes in Leiden te gaan doen. We moeten met een goede oplossing voor de toekomst komen.''

Ook raadslid Pasterkamp (PrO) concludeerde: ,,Die pas gaat 'm echt niet worden. Dat was ook al vanaf het begin duidelijk. Het is jammer dat de wethouder het contract heeft ondertekend, want we zitten er voor twee jaar aan vast.'' Ze wees er op, dat Leiden alle mantelzorgers VVV-bonnen ter waarde van 50 euro geeft. Een uitstekend idee, aldus Pasterkamp: 'Luister naar wat mantelzorgers nodig hebben; mensen willen liever cash of een vorm van cash. Zorg voor praktische ondersteuning, waaronder respijtzorg.' Maar van commissielid Verlinden (VVD) hoeft er helemaal niets meer uitgedeeld te worden, alleen zou de gemeente moeten zorgen voor 'een luisterend oor en betere
communicatie en informatie.'

De bekritiseerde wethouder moest toegeven, dat de raads- en commissieleden vorig jaar al gezegd hadden, dat hij het contract voor de Leidse Pas niet had moeten ondertekenen. Maar hij bekeek het van de positieve kant: 'Achteraf moeten we constateren dat het toch niet datgene geweest is wat we verwacht hadden. We hebben nu de tijd om te kijken wat wél de manier is om de waardering voor mantelzorgers te bekijken.'


Joep Derksen

Spreektijd tegen oeverloze vergaderingen

OEGSTGEEST – Een deel van de politieke partijen wil af van de maximale spreektijden tijdens de vergaderingen. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) bracht dit punt dinsdag 13 september aan de orde, toen de raadscommissie sprak over het Reglement van Orde.

Iedere politieke partij krijgt bij elke politieke vergadering een maximaal aantal minuten om te praten. Grotere partijen krijgen meer spreektijd dan kleinere partijen. Volgens Van Tongeren krijgen oppositiepartijen hierdoor ,,minder ruimte en dat vinden we vanuit democratisch oogpunt niet goed.' Ook raadslid Mrozeck (Lokaal) liet weten tegenstander te zijn van de spreektijden. Zij kregen gedeeltelijke steun van D66, maar ook van fractievoorzitter Simon Vogel (LO), die liet weten er geen problemen mee te hebben als er ruimere spreektijden komen 'bij belangrijke onderwerpen'. Welk onderwerp wel of niet belangrijk is, daar ging Vogel niet op in.

Maar fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) moet er niet aan denken om de spreektijden af te schaffen: ,,Kwantiteit staat niet gelijk aan kwaliteit. Spreektijden beperken de oeverloosheid van praten, zodat het niet almaar doorkabbelt. Partijen moeten prioriteiten stellen.'' Raadslid Spaargaren (VVD) was het hier mee eens: ,,We hebben de vorige raadsperiode aardig wat oeverloze vergaderingen gehad. Het mag wel wat scherper en zuiniger; we praten al te veel. We moeten elkaar hier wel de lol geven, dat we niet tot midden in de nacht doorgaan.''


Maar Van Tongeren bleef bij zijn standpunt: ,,Het gaat er bij de andere partijen meer om, om wat er gezegd wordt. Als dat iets is wat men niet wil horen, is het al gauw teveel. Je mag nooit en te nimmer paal en perk stellen aan wat de oppositie te melden heeft.'' Dit onderwerp wordt verder besproken in de gemeenteraadsvergadering.