Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 20.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2016

'Terug naar stenen internettijdperk'

HILLEGOM > De ouderen onder ons weten het nog wel: het 'prrrttt – piep piep' geluid, zodra de computer verbinding probeerde te maken met het internet. Die tijd zou al lang achter ons moeten zijn, maar toch lijken inwoners een flinke stap achteruit te gaan, waar het gaat om de kwaliteit van het internet. Gemeenteraadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) kaartte deze kwestie donderdag 13 oktober aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Heemskerk stelde: ,,Er is nogal een gedoe over de dienstverlening van L|ijbrandt. We gaan van het snelle internet af, maar komen op een Coax-kabel van KPN. Vanaf volgend jaar gaan we wel 12 euro per maand meer betalen. We pretenderen dat we in Hillegom snel internet hebben, maar nu gaan we in de bebouwde kom terug naar zo'n Coax-kabel.''

Wethouder De Jong vond echter, dat Heemskerk het wat somber inziet. ,,Het beeld dat u schetst dat we teruggaan naar het stenen tijdperk waar het gaat om de internetsnelheid in Hillegom klopt niet helemaal. Tot de straatkasten is het nog steeds hetzelfde open glasvezelnetwerk, waar andere providers ook overheen gaan. Maar vanaf de straatkast richting de woning kunnen verschillen optreden, waar het gaat om de snelheid. Dat gaat niet over het downloaden, maar (vertraging kan gebeuren, JD) bij bepaalde klanten die veel uploaden en grote bestanden sturen naar anderen toe. De verwachting van de KPN is, dat dit maar van beperkte duur is en dat overal in Hillegom dezelfde snelheid beschikbaar is voor alle abonnees.''


Joep Derksen

Kampeerders bedreigen agrariër niet

Nieuwkoop > De agrariër Martin Vergeer, die zijn bedrijf heeft gevestigd aan de Meije, kan rustig ademhalen. Zijn bedrijf wordt niet bedreigd door campinggasten die aan de overkant van de straat recreëren.


Tijdens een raadsbijeenkomst van donderdag 13 oktober maakte Vergeer zijn ongerustheid bekend. Hij liet weten aan de politici: 'Ik heb geen problemen met recreanten en mensen die kamperen. Maar ik wil mijn rechten behouden als agrariër. In de winter zouden er geen gasten moeten verblijven op de campingplaats tegenover mijn bedrijf.' Wethouder Paul Platen (VVD) nam de ongerustheid weg: 'Recreatie-obecten vormen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de heer Vergeer.'

Meerderheid raad tegen komst windmolens

Nieuwkoop > Windmolens in het open landschap? De politici moeten er niet aan denken. Graansilo's van 25 meter hoogte zijn geen probleem, maar de aanwezigheid van energieopwekkende windturbines doet de raadsleden gruwelen.

Door Joep Derksen

Met het vertrek van Trudy Veninga (CDA) als wethouder en de komst van Paul Platen (VVD) waait er wat betreft die windmolens een nieuwe wind in de politiek. Platen maakte de politici duidelijk: 'Er zit een nieuwe wethouder en die heeft hier andere ideeën over. Wij vinden het een minder goed idee om windturbines van 25 meter hoog in het open landschap te plaatsen. Dat heeft ook met het rendement te maken. Ook is de afgelopen jaren nog geen verzoek ingediend om die windturbines te plaatsen.'

Zijn woorden kregen veel bijval, onder meer van raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN): 'We zijn blij dat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens wordt geschrapt. Ze zorgen namelijk voor verstroring van het open landschap.' Zijn collega Jacobs (D66) wilde wel aangeven, dat voor haar partij 'Duurzame energie ontzettend belangrijk' is. Maar niet waar het gaat om het plaatsen van windmolens. Jacobs: 'Het open landschap is de doorslaggevende reden geworden om niet erg voor windmolens te zijn.' Van D66 zou er wel de mogelijkheid moeten zijn voor mensen om windmolens op eigen terrein te plaatsen, maar deze partij is er nog niet uit hoe hoog die windmolens maximaal mogen worden.


Raadslid Zoet (CDA) ziet echter wel graag windmolens komen, 'maar niet 25 meter hoog.' Hij wees er op, dat over een paar jaar alle nieuwe woningen gebouwd moeten worden volgens de NOM-norm (Nul Op de Meter). Zoet: 'Een huis is 10 meter, een schuur 15 meter en een silo 25 meter. Kleine molentjes vinden we prima.' Maar Hagenaars verwierp dit voorstel: 'Hoe lager je de windmolen maakt, hoe minder energie die maakt en hoe minder winst die opbrengt. Het effect zal dus minimaal zijn bij lagere windmolens.' Raadslid Leo Visser (SBN) meesmuilde: 'We willen allemaal open landschap hebben. We zijn alle antennes op de daken kwijt, maar nu wilt u weer allemaal molentjes terughebben?' Het CDA staat daarom alleen in haar wens om via windmolens duurzame energie op te wekken in Nieuwkoop.

Op zoek naar dekking voor afschaffen hondenbelasting

20.000ste artikel!


KAAG EN BRAASSEM -  Het is nog lang niet zeker of de politici de hondenbelasting willen afschaffen. Alle partijen kijken naar SVKB om te zien of deze partij dekking heeft gevonden voor de verminderde inkomsten uit die hondenbelasting. Alleen D66 gaf op maandag 17 oktober onvoorwaardelijk aan, dat ze het afschaffen van hondenbelasting steunen.

De gemeente houdt dit jaar 1,3 miljoen euro over, zo bleek onlangs uit de septembercirculaire en ook in de jaren daarna blijft er een stevige financiële plus. Dus daarom kan de gemeente het hebben om af te zien van de inkomsten uit de hondenbelasting (zo'n 50.000 euro). Maar de meeste andere partijen willen niet zo maar akkoord gaan met het schrappen van deze 'oneerlijke' belasting. Eerst moet hier 'dekking' voor worden gevonden.

En wat Jan Zandvliet, burgerraadslid voor LKB betreft, valt het gebruiken van een jaarlijks incidenteel overschot niet onder de noemer 'dekking'. Fred Zoetendaal (SVKB) gaat deze week druk op zoek naar opties om de gemiste inkomsten op een andere plek in de begroting te vinden. De wethouder van Financiën, Henk Hoek, was dat namelijk eerder niet gelukt.

Wel stelde Zoetendaal, dat het feitelijk gaat om een veel lager bedrag dan die 50.000 euro. Want het meeste geld gaat niet op aan het handhaven door de boa's, maar aan ambtelijk werk. Dan gaat het om het opstellen van facturen, het verwerken van de belastingen en het uitsturen van betalingsherinneringen. Deze 'perceptiekosten' ter waarde van 32.000 euro verdwijnen, op het moment dat de hondenbelasting er ook niet meer is.

Maar de partij is dus op zoek naar het dekken van het resterende bedrag. Als de politiek er voor kiest om de OZB te verlagen, dan pleit SVKB er voor, dat de OZB iets minder verlaagd wordt, zodat het verschil gebruikt kan worden voor de afschaffing van de hondenbelasting. Zoetendaal opperde verder: ,,De boa's controleren 300 uur per jaar, onder meer op het aanlijnen van de hond en het opruimen van de hondenpoep. Er is nog geen bekeuring uitgeschreven. Als ze 120 bekeuringen uitdelen, hebben ze de gemiste inkomsten van de hondenbelasting al opgehaald.''

Tijdens de fractievergadering van LKB kwam er wel een concreet dekkingsidee boven water. Zandvliet stelde, dat deze gevonden kan worden in de toekomstige rente die nu al toegevoegd wordt aan de reserves: ,,Gebruik een deel hiervan als dekking voor de afschaffing van hondenbelasting.'' PRO lijkt geen voorstander te zijn van de afschaffing en ook het CDA bleek afgelopen maandag haar twijfels te hebben. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) stelde: ,,We gaan niet mee in het volledig afschaffen. Het is een oneerlijke belasting, maar je kan ook kijken of je het op termijn kan afschaffen. Die tijd kun je gebruiken om de mensen de gelegenheid te geven om geen overlast meer te veroorzaken. We moeten een doelbelasting maken van de hondenbelasting, zodat voorzieningen getroffen kunnen worden, zoals het plaatsen van hondenpoepvuilnisbakken. Als de hondenbelasting uiteindelijk afgeschaft is, houd je de maatregelen over.'' Een termijn voor het afschaffen van die hondenbelasting kon Van der Kaaden nog niet geven.

Joep Derksen

Statushouders welkom in Zevenhoven

Nieuwkoop > De gemeente plaatst zes tijdelijke 'woonunits', zodat daar statushouders ondergebracht kunnen worden. Dat gebeurt op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3 in Zevenhoven. De woonunits mogen daar maximaal tien jaar blijven staan, zo deelt het college van burgemeester en wethouders mee. Omwonenden en belanghebbenden kunnen nog reageren tegen het collegebesluit, maar hiervoor krijgen ze maar twee weken de tijd. De reacties moeten vóór 27 oktober bij de gemeente zijn ingediend. Meer informatie over de huisvesting van statushouders en het bouwen van extra sociale huurwoningen is te lezen op: www.nieuwkoop.nl, onder de button ‘laatste nieuws bouw extra huurwoningen’.

Kerstmarkt voor klassieke kerstartikelen

LEIDEN > De kenners weten het: tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt van Het Warenhuis moet je er vroeg bij zijn. Ook dit jaar weer worden op zaterdag 29 oktober vele tientallen mensen verwacht, die al ver vóór de opening van de kerstmarkt in de rij staan. Om zo de beste kerstkoopjes op de kop te tikken.

Het is al weer de zestiende keer dat Het Warenhuis de Kerstmarkt organiseert en het evenement is inmiddels traditioneel de opening van de feestelijke winkelmaanden geworden. Op 29 oktober, tussen 10:00 uur en 17:00 uur is het geweldig toeven bij Het Warenhuis. Edwin de Roo, coördinator logistiek, kijkt nu al uit naar deze dag. Met een grote lach laat hij weten: ,,De klanten staan voorop. Daarom hebben we verschillende kraampjes, waar van alles te verkrijgen is. Of het nu gaat om antiek, lp's, cd's, huishoudelijke apparaten of curiosa. Maar natuurlijk ook heel veel kerstartikelen!'' Bovendien kunnen de bezoekers genieten van gratis soep en chocolademelk.

Ieder jaar is het weer een verrassing wat voor kerstspullen er bij Het Warenhuis liggen. Dit bedrijf verkoopt deze artikelen namelijk de rest van het jaar niet, maar slaat ze op tot de dag van de Kerstmarkt. Nu al komen mensen langs om een blik te werpen op de – tot 29 oktober afgesloten – Kerstafdeling. En dat is logisch, want bij Het Warenhuis kun je juist die spullen krijgen, die nergens anders te koop zijn. De Roo: ,,Mensen komen hier vaak voor de kerstballen van echt glas, die alleen vroeger verkocht werden. Soms zijn die ballen wel veertig jaar oud.''

Ook na de opening loopt de kerstmarkt door tot aan de kerstdagen – of tot alle kerstartikelen uitverkocht zijn. Voor meer informatie: www.kringloopwarenhuis.nl.


Joep Derksen

Open Panden Dag voor ondernemers die kansen grijpen

LEIDEN > De stad wordt door steeds meer ondernemers ontdekt als dé locatie waar het uitstekend ondernemen is. Bij nieuwe ondernemers van buiten Leiden is er grote behoefte aan een organisatie, die hen helpt om de beste locatie voor hun op te richten winkel, restaurant of kantoor te vinden. Laat dat nu precies het werk zijn, waar Stichting Centrummanagement zich in onderscheidt! Een (eerste) kennismaking met de stad en de juiste contactpersonen kunnen ondernemers op donderdag 10 november, tijdens de Open Panden Dag.

De Stichting Centrummanagement Leiden wordt geleidt door Centrummanager Hans Genotte, een ervaren ondernemer. Hij kent het klappen van de zweep, waar het gaat om de uitdagingen én oplossingen die er voor de ondernemers zijn. Niet voor niets nodigt Genotte iedereen uit, die expansiewensen heeft, om donderdag 10 november tussen 11:45 uur en 17:00 uur deel te nemen aan de Open Panden Dag.

Het wordt een evenement, waarbij je als ondernemer geen tijd zult verspillen. Binnen een half uur krijgen de deelnemers – dankzij de T-Rex trein – alle kansrijke locaties te zien, waar nieuwe bedrijven kunnen worden opgezet. Tegelijkertijd ontmoet u dé decision makers van Leiden. Niet alleen twee wethouders, maar ook experts uit de zakelijke markt en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Zij kunnen u, met het meest recente koopstromenonderzoek in de hand, informeren over de toekomst van winkelgebieden en de vastgoedmarkt. Daarnaast kunt u sparren met drie gevestigde ondernemers en drie relatief nieuwe Leidse zakenmensen, om er achter te komen wat de kansen, uitdagingen en oplossingen zijn.

Genotte: ,,Open panden dag is een retail-evenement om duidelijk te maken waarom Leiden een mooie stad is om in te investeren en te ondernemen. We proberen de sfeer van het kerngebied Leiden over te brengen en tonen een aantal panden die de gasten desgewenst op afspraak met de makelaars kunnen bezichtigen.''


De Open Panden Dag vindt plaats op de derde etage van het toekomstig warenhuis van Hudson’s Bay Company (Aalmarkt 22). Voor meer informatie: www.centrumleiden.nl en www.openpanddag.com. Contact opnemen kan ook met Genotte: ondernemen@centrumvanleiden.nl

,,Rechtbreien wat krom is''

HILLEGOM > De gemeenteraad stemde donderdag 13 oktober in met het reserveren van extra geld voor de jeugdzorg. Een gerechtelijke uitspraak heeft hier zeker aan meegeholpen. Vorige week oordeelde de rechter namelijk, dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet alle financiële risico's van de jeugdzorg mag afwentelen op zorginstellingen.

De raad steunde unaniem het voorstel om 111.430 euro extra ter beschikking te stellen voor de inkoop van extra regionale jeugdhulp 'in natura'. Maar ook komt er een 'Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland', waar alle veertien deelnemende gemeenten aan gaan bijdragen. Voor Hillegom komt dit neer op 359.806 euro. Al het geld wordt de komende drie jaren gebruikt om de ,,transformatie (verandering, JD) in de jeugdhulp te stimuleren''.

Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) vatte de mening van de raadsleden samen: ,,We zijn blij dat het spaarpotje er is en dat we het kunnen gebruiken. We willen zorgaanbieders efficiënter kunnen laten werken. Daar is het innovatiefonds ook voor.'' Hierna voegde ze er nog aan toe: ,,Ik weet dat mijn partij (PvdA, JD) landelijk de bezuiniging (op de jeugdzorg, JD) heeft doorgevoerd. Wij kijken daar anders tegenaan en zijn blij dat we het lokaal anders kunnen regelen. Soms kunnen we iets rechtbreien dat krom is.'' Wethouder Van Trigt (CDA) was blij, dat de raad financieel wilde bijdragen aan een betere jeugdzorg en het tegengaan van een deel van de wachtlijsten. ,,We redden het niet met het geld dat we van de Rijksoverheid krijgen. We moeten handelen om geen kinderen in de knel te laten komen.''


Joep Derksen

Raad akkoord met woningbouw Kalkovensbrug

HILLEGOM > Alle partijen, met uitzondering van GroenLinks, stemden vorige week in met de komst van woningen in het bestemmingsplan Kalkovensbrug. Het kostte meerdere partijen wel moeite, omdat zo een stukje buitengebied verdwijnt ten koste van woningbouw.

Raadslid Hoekstra (CDA) gaf het dilemma voor haar partij weer tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober: 'Het is lastig omdat in het buitengebied gebouwd wordt. We zien een klein wijkje ontstaan in het buitengebied. Maar we zien een initiatiefnemer, die opruimen van verrommeling en landschapsverbetering nastreeft. Dit past in de afspraken die met de GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij, JD) gemaakt zijn.' Ook fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) stemde vóór het verdwijnen van een deel van het buitengebied. 'Een ondernemer kan het bedrijf verbeteren, maar er wordt wel een stukje grond opgeofferd. Aan alle vereisten wordt voldaan. We betreuren dat geen overeenstemming is tussen de ontwikkelende partij en de omwonenden over de omstreden uitrit, maar dat is voor ons geen reden om tegen te stemmen.'

Daling uitkeringen verwacht

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) verwacht, dat de kosten van de uitkeringen de komende jaren weer zal dalen. Dat bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij.


Dit jaar lopen de kosten voor de uitkeringen helemaal de pan uit. In politieke termen heet dat: 'onevenredig hoog'. Raadsleden stelden een schriftelijke vraag, wat de gemeente hier aan kan doen. Het antwoord hierop vanuit het gemeentehuis was, dat de stijgende uitkeringen ,,een landelijke trend zijn, vooral veroorzaakt door de instroom van statushouders''. Schoonderwoerd liet hierop weten: ,,Als je werkeloos raakt, ga je eerst naar het UWV, zodat je nog 70% van je laatstverdiende loon krijgt. Dat wordt door het rijk betaalt. Na enige tijd krijgen mensen pas een bijstandsuitkering. We zien nu dat het aantal WW-ers afneemt. Dat is goed nieuws voor de gemeente, want dat betekent minder doorstroom naar de bijstand, zodat op termijn ook de kosten afnemen.''

Duurzame IKC s zijn supertof

KAAG EN BRAASSEM > Toekomstige integraal kindcentra (IKC's) moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Hiervoor gaat D66 pleiten in de gemeenteraad. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens de fractievergadering van deze partij op maandag 17 oktober.


Fractievoorzitter Esther Loos wees naar Voorhout, waar een mooi voorbeeld staat. ,,Daar is nu een IKC die Nul op de Meter heeft aan energieverbruik. Ik zou het supertof vinden als wij dat ook kunnen gaan doen.'' De fractie van D66 vindt, dat het gemeentebestuur harder moet inzetten op de doelstellingen om de hele gemeente in 2040 energieneutraal te maken. Het college van burgemeester en wethouders moet hierbij niet alles overlaten aan het duurzaamheidsplatform, zo vindt D66, maar juist de ,,leidende factor zijn om te stellen wat er allemaal gedaan moet worden''.  

Machtsstrijd ontspint zich

KAAG EN BRAASSEM > Er lijkt zich een bestuurlijke machtsstrijd te ontwikkelen tussen de gemeenteraadsleden en de ambtenaren. Enkele maanden geleden wees de gemeenteraad een collegevoorstel af, om de gemeente Alphen aan den Rijn in te schakelen voor de uitvoering van ICT-taken. Nu krijgen de raadsleden steeds vaker te lezen, dat opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden, vanwege de inferieure ICT.


En dat stoort steeds meer politici. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) liet maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij weten: ,,Overal staat dat punten niet te realiseren zijn vanwege besluitvorming over ICT. Maar er zijn best nog zaken die uitgevoerd kunnen worden.'' Hij geeft als voorbeeld een gepland onderzoek naar hoe de gemeente via haar website wil gaan communiceren met de inwoners: ,,Het voorbereidende werk van dat onderzoek kun je gewoon doen en afronden. Ook de social media kun je gewoon in de gaten houden via je smart phones.''  

Meer geld voor mantelzorgers

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partij SVKB wil extra geld uitgeven aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit voorstel van fractievoorzitter Petra van der Wereld kreeg maandag 17 oktober volop steun van haar partijgenoten. De gemeente wil volgend jaar al 50.000 euro uitgeven voor dit doel, maar in de jaren daarna wordt dat bedrag minder. Dat vindt Van der Wereld niet acceptabel: ,,We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. Dus moeten we ook geld reserveren voor de begeleiding van de mensen en hun mantelzorger. Want de mantelzorgers dragen ook een zware last.''

Pleidooi voor dankbaarheidspaal

KAAG EN BRAASSEM > De dienstverlening van de gemeente moet beter. Daarover zijn de leden van D66 het eens, zo bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering. De partij roept daarom nogmaals op, dat er een goed onderzoek komt naar de mogelijkheid voor het openen van het gemeentehuis op de zaterdagen en één of twee avonden per week.


Raadslid Gino Wesselman vindt een uitbreiding van de openingstijden absoluut noodzakelijk. ,,Als je dat niet doet, schuif je een hele hoop ouderen opzij, die niet zo bedreven zijn met sociale media. Het zijn juist dit soort dingen waardoor mensen wat tevredener worden over de gemeente.' Fractievoorzitter Esther Loos opperde: ,,In het gemeentehuis in Sassenheim staat een paal met een rode smiley, gele smiley en groene smiley. Dan kunnen bezoekers aangeven of ze tevreden zijn of niet.''

Pleidooi voor duurzaamheidsinvesteringen

KAAG EN BRAASSEM > Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) pleit voor het vervroegd investeren in duurzaamheid bij scholen. Dat bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van haar partij. Ze vond, dat de gemeente de scholen moet ondersteunen bij het investeren in onder meer zonnepanelen en HR ketels. Vooralsnog wil de gemeente dit pas vanaf 2020 gaan doen, maar Van der Wereld stelde: ,,Waarom begin je hier niet volgend jaar al mee?''

Slechte sociale bereikbaarheid gemeente

KAAG EN BRAASSEM > Het had al sinds 1 april van dit jaar mogelijk moeten zijn voor inwoners om via Twitter, Facebook en de gemeentelijke website afspraken te maken op het gemeentehuis. Maar nu geeft het gemeentebestuur aan, dat zoiets pas in 2019 kan gebeuren. Voor de fractie van D66 is dat niet goed genoeg, zo bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering.


Raadslid Gino Wesselman liet weten: 'Het afspraken maken via deze sociale media en de gemeentelijke website had al geregeld moeten zijn. De communicatie gaat toch al niet zo heel erg goed bij de gemeente; veel inwoners klagen hierover. In mijn ogen laat de gemeente het hier een beetje liggen.'' Hij gaat over dit onderwerp vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.  

'Sociale koopwoningen zijn niet sociaal'

KAAG EN BRAASSEM > Het college wil dat er veel meer sociale huurwoningen bij komen, in plaats van sociale koopwoningen. Nu staat het (grote en kleine) projectontwikkelaars nog vrij om te kiezen voor het bouwen van een van beide varianten. Maar volgend wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) zijn sociale koopwoningen helemaal niet zo sociaal.


Tijdens de fractievergadering van PRO op maandag 17 oktober liet hij weten: ,,Met sociale koop maak je de eerste koper schathemelrijk. Als hij het wil, zet hij drie weken later een bord in de tuin en ontvangt hij 240.000 euro voor een woning, waar hij zelf 170.000 euro voor heeft betaald. Je moet je afvragen of de sociale koop ook echt sociaal is. Het is alleen sociaal voor de eerste koper.''

Steun gevraagd voor kandidatuur

ALPHEN AAN DEN RIJN / KAAG EN BRAASSEM> De voorlopige CDA-kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is onlangs bekend gemaakt en hieruit bleek, dat René Vrugt op de 41ste plaats staat. Maar Vrugt zelf vindt dat niet hoog genoeg, dus heeft hij de CDA-fracties in het Groene Hart gevraagd om hem te ondersteunen in zijn wens om hoger op de lijst te komen. Het zijn namelijk de leden van het CDA die tijdens een algemene ledenvergadering de kandidaten nog hoger of lager op de lijst kunnen plaatsen.


Vrugt (50) kan zich in ieder geval verheugen op de steun van de Kaag en Braassemse CDA-fractie. Wethouder Henk Hoek liet maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering weten, dat de afdeling Vrugt zeker zou moeten steunen, ,,want het is een zeer bekwaam bestuurder''. Ook Marischa Kip (37 jaar en op de 32ste plaats van de kandidatenlijst) ziet graag dat ze hoger op de lijst komt. Onlangs bleek ze de favoriete CDA-kandidaat voor een wethouderspost in Nieuwkoop, maar haar kandidatuur werd afgewezen door de andere twee coalitiepartijen Samen Beter Nieuwkoop en D66.

CCH haalt uit naar wethouder Peters

HOOGMADE > Woest is het bestuur van de Stichting CCH op het gemeentebestuur. Wethouder Yvonne Peters (VVD) vertelde de media, dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn. Maar hier is helemaal geen sprake van. Bestuurslid Frans Witteman haalt flink uit richting de gemeente, in een verklaring aan alle huurders en gebruikers van de gymnastiekuitrusting.

In die verklaring staat, dat de ,,veiligheid van het gebruik van de gymnastiektoestellen in De Schuur al ruim 40 jaar op orde is''. Jaarlijks worden alle toestellen deskundig gecontroleerd en gekeurd, waar nodig gerepareerd, tijdelijk niet gebruikt en/of vervangen. ,,Ieder bericht dat sprake zou zijn van een ‘acute onveilige situatie’ is onjuist en niet gebaseerd op de feiten.''

Het bestuur van de Stichting CCH laat weten, dat ze vorige week ,,onaangenaam verrast werden door een gesprek/lek van de gemeente met de pers.'' De CCH praat al een jaar met de gemeente over een renovatie van De Schuur, maar ook over de gymnastiekvergoeding. Er komt weliswaar een nieuwe basisschool, maar geen nieuwe sporthal. Het CCH-bestuur vindt dat ,,best logisch. Maar ook onze vraag om een ‘update’ van de gymnastiek-uitrusting van De Schuur uit 1976 is daarbij redelijk. Daarbij hebben wij de suggestie gedaan de kosten hiervoor onder te brengen in het budget voor de nieuwe school.''
De gemeente verwijt het CCH-bestuur, dat zij geen geld opzij heeft gelegd voor het vervangen van de oude gymnastiektoestellen. Maar het bestuur ziet dat anders: ,,Het CCH ontvangt nu een bedrag voor de gymnastiekvergoeding. Dat is een gemeentelijke taak. Dat bedrag is gebaseerd op een oude berekening, niet meer kostendekkend en absoluut te krap. We kunnen hooguit de zaak draaiend houden. Geld reserveren zouden we graag willen, maar dat kan niet van dat lage bedrag. Vandaar het overleg met de gemeente om een blijvend hoger bedrag voor de gymnastiekvergoeding.''
Het CCH bestuur vind, dat zij niet eerlijk behandeld wordt, in vergelijking met De Tweesprong BV. ,,De vier sportaccommodaties De Tweesprong, Het Spant, De Meerkant en Kaskade hebben een mooie regeling getroffen voor de gymnastiekvergoeding én voor de aanschaf, vervanging en onderhoud van gymnastiekuitrusting. Wij vragen op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs om diezelfde behandeling. Maar dat stokt op een of andere manier!' Het CCH-bestuur wil hierover verder in overleg gaan met het gemeentebestuur.Joep Derksen

Column

Snappen

Bijna iedere week houdt het college van burgemeester en wethouders een persgesprek. Daarin geeft de ene of andere wethouder (en soms de burgemeester) aan, welke besluiten zijn genomen. Soms gaat het over de aanpak van illegale bewoning, dan weer over bezwaren tegen een aanbouw. Maar ook grotere onderwerpen komen regelmatig langs; zaken die iedereen in Kaag en Braassem aangaan.

Een van de onderwerpen de afgelopen week was, de aankondiging dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn voor de kinderen. Dat is natuurlijk een onderwerp waar de pers graag over schrijft. Misstanden moeten namelijk breed uitgemeten worden, zodat de inwoners hier van op de hoogte worden gesteld. Dat de gymnastiektoestellen onveilig zouden zijn, wordt niet alleen bevestigd in een ambtelijk stuk, maar wethouder Yvonne Peters (VVD) deed er tijdens het persgesprek ook een schepje bovenop. Ze liet daadkrachtig weten: ,,We willen de acute onveilige situatie oplossen.''

Nou vallen de gymnastiektoestellen in De Schuur onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH). Maar met deze organisatie kon geen contact opgenomen worden, omdat het gemeentebestuur deze kwestie nog zo'n vijf dagen later met het CCH wilde bespreken. Er gold dus een zogeheten embargo.

Maar het artikel met het nieuws over de 'onveilige' gymnastiektoestellen kwam wel meerdere kranten te staan. Terwijl vervolgens bleek, dat die gymnastiektoestellen weliswaar iets verouderd zijn, maar absoluut niet onveilig. Het bestuur van de CCH was laaiend over het, zoals ze zelf lieten weten 'lek van de gemeente met de pers'.

Ook wethouder Peters zal zich de volgende keer nogmaals bedenken voordat ze daadkrachtige taal spreekt, zo neem ik aan. Maar of de gemeente als geheel écht geleerd heeft van deze situatie vraag ik me toch af. Op mijn vraag hoe het kan, dat in ambtelijke stukken staat, dat de toestellen onveilig zijn, terwijl dat niet zo is, kreeg ik de volgende reactie: ,,Het gaat uiteraard wel om het argument veiligheid op basis waarvan college vorige week een beslissing heeft genomen. En continuïteit past daar dan bij. Het stuk dat vorige week erover voorlag, is niet onjuist opgesteld. Als de suggestie is gewekt dat de situatie nu onveilig is: dat is niet zo.'' Als u het snapt, waarde columnlezer; laat het mij dan even weten!


Joep Derksen

Eigenlijk subsidiëren wij de gemeente

WOUBRUGGE > Het bestuur van Voetbalvereniging Woubrugge is laaiend. De gemeente trekt eenzijdig een vergoedingsovereenkomst in, voor de zendmast die op hun terrein staat.

Twaalf jaar lang gingen vrijwilligers in weer en wind naar de vereniging om er voor te zorgen dat het terrein toegankelijk was voor medewerkers van het ene of het andere communicatiebedrijf. Als tegenprestatie was contractueel vastgelegd, dat de voetbalvereniging 50% van de inkomsten voor de verhuur van die mast zou krijgen.

Aad van der Linde, algemeen bestuurslid van de voetbalvereniging, tipte de gemeente ruim anderhalf jaar geleden, dat er meerdere bedrijven gebruik maken van de mast. Volgens het contract mag de gemeente voor dit 'site sharing' dan meer geld vragen. Het zou dus ook leiden tot meer inkomsten voor de vereniging. Maar het college van gemeente en wethouders besloot anders. Ze dankte Van der Linde voor de tip en besloten om het contract met de voetbalvereniging per diirect af te kopen. De vereniging krijgt naast de jaarlijkse vergoeding nog een slordige 5.000 euro mee als afkoopsom. Maar de totale inkomsten voor de mast – inmiddels opgelopen tot 13.000 euro per jaar – steekt de gemeente in eigen zak.

Laaiend is Van der Linde over deze spreekwoordelijke middelvinger die de gemeente opsteekt als 'dank' voor de gouden tip. De voetbalvereniging zorgt er steeds voor, dat het terrein toegankelijk is op het moment dat er bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan de mast moeten gebeuren. En dat komt nogal eens voor, met vier gebruikers van die mast. Gemiddeld is een vrijwilliger er één uur per week mee bezig; dat is dus 52 uur per jaar en bijna anderhalve werkweek. Het is geld aan ambtelijke uren, dat de gemeente zich bespaart.

Het zet kwaad bloed, dat de gemeente eenzijdig het contract opzegt, dat in 2004 tussen de toenmalige gemeente Jacobswoude, het voetbalbestuur en Orange (de voorloper van T-Mobile) werd afgesloten. Van der Linde: ,,De afspraak was dat 50% van de opbrengsten gedeeld zouden worden. En ook dat de vergoeding omhoog zou gaan, als er sprake zou zijn van site sharing.''

Hij vervolgt: ,,Door de jaren heen hebben we alles geregeld en georganiseerd. Mensen kwamen vanuit de hele wereld naar ons toe: Bulgaarse, Poolse en Roemeense onderaannemers, waar we afspraken voor moesten inplannen. We zorgden er voor dat het terrein open was, maar hielden ook in de gaten dat het terrein niet gesloopt zou worden.''

Wethouder Henk Hoek heeft aan het bestuur aangegeven, dat de gemeente af wil van de overeenkomst, omdat dit subsidie zou zijn. Van der Linde: ,,Wij doen inspanningen en vervolgens krijgen wij geen geld meer. Eigenlijk subsidiëren wij de gemeente.'' De ledenvergadering moet op 21 november besluiten, of de vereniging nog vrijwilligers gaat inzetten voor het openhouden van het terrein voor de zendmast. Het bestuurslid vermoedt, dat het antwoord dan 'nee' zal zijn.

De gemeente houdt hier al rekening mee en denkt na over het aanleggen van een houten brug. ,,Maar dan moet die brug wel direct uitkomen op de zendmast, zodat mensen niet zomaar op het voetbalterrein kunnen komen,” aldus Van der Linde.


Joep Derksen

Ruilplaatjesactie wordt grote rage

HOOGMADE – Ter ere van het 70-jarig bestaan van handbal- en voetbalvereniging MMO heeft de Coop een sportplaatjesactie opgezet. Alle leden van MMO kunnen de komende acht weken sportplaatjes van henzelf en hun clubgenoten sparen in een fraai album. De actie ging op zaterdag 15 oktober onder grote belangstelling van start.

Bijna ieder huishouden in het dorp heeft wel een gezinslid, danwel familielid, die sport bij MMO. De 'jacht' op de plaatjes van de vrienden en familieleden is dus geopend! Martin Bax, medewerker van de Coop, licht toe: ,,Onze klanten krijgen voor elke 10 euro aan boodschappen een pakje met vier plaatjes cadeau. Alle leden van MMO hebben gratis een verzamelalbum gekregen, maar wie nog niet zo'n album heeft kan deze voor drie euro aan de kassa kopen.''

In totaal zijn er 400 verschillende plaatjes en hebben alle Coop-klanten twee maanden de tijd om het album vol te krijgen. Degene die het album als eerste vol heeft en dit laat zien bij de Coop krijgt bovendien een sporttas met inhoud cadeau! Het is nu al duidelijk, dat de plaatjes een ware rage zijn geworden, beaamt Bax. 'Ik heb al veel appjes gelezen, die over het ruilen van de plaatjes gaan. Mensen zijn er heel fanatiek in.'

Ook Sterre (8) en Jort (11) zijn dol op de plaatjes. Vol trots tonen ze de exemplaren die zij als één van de eerste kinderen hebben bemachtigd. De Coop houdt aan het eind van de acht weken geen ruildag, maar in de laatste paar dagen van de actie kunnen mensen de ontbrekende plaatjes nog kopen.


Joep Derksen

Extra kosten innemen blauwe bakken

LISSE > Of inwoners nu willen of niet, ze worden opgezadeld met een extra papierbak; met blauw deksel. Gemeenteraadslid Rob van Reisen (CDA) vroeg donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur of zo'n bak nou écht voor iedereen nodig is.


Hij stelde: ,,Die papierbak kunnen inwoners inleveren als ze daar geen ruimte of behoefte aan hebben. Ze kunnen hun papier wegbrengen naar bijvoorbeeld de gemeentewerf. We leveren de papierbakken en dan nemen we ze weer (van de bewoners, JD) in. Dat is allemaal dubbel werk.'' Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) reageerde hierop, dat hij verwacht dat maar een klein percentage van de bakken terugkomt. En met de bakken waarbij dit gebeurt, zijn er alternatieven om ze alsnog te gebruiken. ,,Er zijn wellicht scholen die extra papierbakken willen. En anders hebben we ze als vervanging (van bakken die kapot gaan, JD).''  

'Geen gelopen race'

LISSE > De onderhandelingen over de nieuwbouw van de Van der Veldstraat 2 en 2A lijken stroef te verlopen. Dat valt op te maken uit een opmerking van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse), die hij donderdag 13 oktober maakte tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Nadat een rechter uitspraak deed over de bouwplannen, besloten projectontwikkelaar Robert van der Mark van Blokhuis Beleggings- en Beheermaatschappij B.V. en de omwonenden weer om tafel te gaan zitten. Gehoopt werd door die omwonenden en de gemeente, dat beide partijen dichter bij elkaar zouden komen waar het ging om de wensen en de bouwtekeningen.


Commissielid Jacqueline van Dooren (D66) wilde weten, of de ontwikkelaar bereid is om zijn plan aan te passen. Maar de woorden van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) stemden wat dat betreft niet hoopgevend. ,,Een mediator heeft gesproken met ontwikkelaar en omwonenden. We hopen dat het plan kan worden uitgevoerd. De ontwikkelaar wil meewerken aan het proces dat ingezet is en hij wil het realiseren, maar het is nog geen gelopen race.''

Informatieavond vliegtuiglawaai

LISSE > De gemeente organiseert een extra informatieavond over de geluidsoverlast van passerende vliegtuigen. Deze toezegging deed wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse ) aan commissielid Rob van Reisen (CDA) donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Deze informatieavond zal 'binnenkort' plaatsvinden, maar een precieze datum kon Ruigrok nog niet bekend maken. Verder liet de wethouder weten, dat de grootste vliegtuigoverlast plaats vindt in De Poel. En dat komt vooral door 'uitwaaierende' vliegtuigen, die niet midden op de aanbevolen vluchtroute van en naar Schiphol vliegen. Ruigrok: ,,Daar proberen we verbeteringen in te brengen, maar het is een lastig proces.''

Onkruidoverlast Van Ostadestraat blijft

LISSE > Met lede ogen zagen de omwonenden tientallen bomen en struiken verdwijnen bij de Van Ostadestraat. Binnen een dag zorgde een kettingzaag ervoor, dat al het groen horizontaal gesnoeid was. En vervolgens gebeurde er niets en bleek de voormalige groenplek een voedingsbodem voor distels, brandnetels en hondenpoep. Inspreker Franko Dieters informeerde de politici hierover op donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Maar er verandert niets.

De horizontale snoeibeurt gebeurde al twintig maanden geleden, zo liet Dieters weten. Af en toe komt er een gemeentelijk grasmaaiertje langs, die het ergst onkruid even kortwiekt, maar daar blijft het volgens Dieters wel bij. Hij concludeerde: ,,Al maandenlang ligt er een dooie vogel. De stoep ligt vol vuil, takken liggen op de grond. Het ziet er niet uit. Waarom wordt die groenstrook niet normaal aangepakt? Het Mondriaanpark ziet er superkeurig uit, maar dit is een vuilnisbelt geworden. Vroeger stonden er bomen en struiken voor de vogels en iedereen kon er prima mee leven. Het wordt weggehaald en er gebeurt vervolgens niets. Maanden en maanden groeit onkruid metershoog. Als je een klacht indient komt er toevallig een man langs om te maaien. Zaai gewoon gras in en maai dat regelmatig.''


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat klachten over onkruid en hondenpoep het beste gemeld kunnen worden via de website www.verbeterdebuurt.nl. Maar veel actie zal de gemeente toch niet nemen. Nieuwenhuis: ,,Bij renovaties heb je minimaal twee seizoenen nodig, voordat het aangeslagen is. Er is even tijd nodig voor het eindbeeld. We zijn niet van plan daar anders in te grijpen dan het reguliere onderhoud dan er nu is. Veel onkruid op de stoep is vervelend, maar we mogen niet meer (met gif, JD) spuiten. We moeten borstelen. Dat (wat onkruid op de stoep, JD) is het straatbeeld wat we de komende jaren krijgen.''

Pleidooi voor meer waterbeleving

LISSE > Een deel van de politieke partijen ziet het liefst, dat het niet verkochte stukje groen aan de Visserskade 12 openbaar gebied blijft. Dat bleek donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Commissielid Martijn Tibboel (VVD) was de eerste, die hier voor pleitte. Het stukje openbaar groen daarnaast is namelijk al gekocht door een omwonende en als tuin geannexeerd. Tibboel pleitte: ,,Je kunt het (niet verkochte, JD) stuk ook gebruiken om de mensen toegang te laten geven tot het water. In deze wijk is dat namelijk iets exclusiefs geworden en dat zou het niet moeten zijn.'' Het VVD-commissielid kreeg steun van het CDA en fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks), die liet weten: ,,We hebben een unieke mogelijkheid om Lissers daar ook een waterbeleving te geven. Laat het college een plannetje bedenken en hier iets moois realiseren.'' Maar wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) leek hier niet veel zin in te hebben. Volens hem wordt de bewuste plek 'niet of nauwelijks' gebruikt door vissers of als aanlegplek voor bootjes.  

Politiek blij met participatieproces

LISSE > De politici vinden, dat de politiek het hele systeem van inwonerparticipatie goed heeft opgezet. Dat bleek donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Er waren veel klachten van inwoners, dat naar hun mening niet geluisterd werd, maar volgens commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) had dat te maken met ,,miscommunicatie over de verwachtingen van de inwoners en gemeente''.

Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) vond: ,,Participeren is niet vragen wat de inwoner er van vindt. Dat is een referendum. We vragen hoe ze mee willen doen. Ze kunnen meedenken, maar we kunnen er als gemeenteraad verder in gaan.'' Hij vond, dat inwonerparticipatie verder moet gaan, dan alleen maar vragen wat de inwoners zelf willen. Vervolgens moeten ze ,,het initiatief zelf uitvoeren''.

Toch stelde commissielid Valentina Tsjebanova (VVD): ,,Bij twee grote participatieprojecten over het asielzoekerscentrum en het afvalstoffenbeleidsplan werd de mening van de inwoners genegeerd. Dat heeft het vertrouwen van de inwoners in de politiek ernstig geschaad. Laat het college in de toekomst serieus omgaan met de mening van de inwoners en deze toch betrekken in het besluit.'' Maar volgens fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) valt het wel mee met het geschonden vertrouwen. ,,Het ene participatietraject is het andere niet. Als raad kunnen we anders beslissen. We moeten leren wat beter kan.'' Hierop concludeerde wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ,,We mogen trots zijn op wat we met z'n allen op het gebied van participatie voor elkaar hebben kunnen brengen.''


Joep Derksen

Televisiewinnaar treedt op bij Het Raam

HILLEGOM > Op zaterdag 5 november, vanaf 20:30 uur, treedt René van Meurs bij Het Raam op met zijn voorstelling 'Even goede vrienden'. Wie nu kaartjes koopt voor deze voorstelling is spekkoper, want Meurs maakt landelijk furore als stand-up comedian.

Afgelopen week won Meurs namelijk het prestigieuze ' Padoem Patsss' televisieprogramma, waar hij werd verkozen tot beste stand-up comedian. Wilt u Van Meurs live en in een moordend tempo zien, voor slechts 15 euro, en overladen worden door een enorme berg grappen en knappe improvisaties?

Kaarten voor een voorstelling kunt u kopen bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom
  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom. (www.hetraamhillegom.cc).
Terugkijken van de aflevering van Padoem Patss kan op:

http://www.npo.nl/padoem-patsss-de-oneliner-show/14-10-2016/BNN_101381253

18 oktober 2016

Raadslid pleit voor gebruik katoenen luiers

LISSE > Gemeenteraadslid Jacqueline van Dooren (D66) pleit er voor, dat ouders van baby's vaker gebruik gaan maken van wasbare luiers. Hierdoor hoeven niet jaarlijks vele duizenden kilo's aan Pampers bij het restafval gegooid te worden. Donderdag 13 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur stelde ze: ,,Stimuleer wasbare luiers. Deze waren vroeger oubollig, maar het is nu helemaal hip.''


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) paste er wel voor op, dat hij de baby-ouders niet gaat opleggen, dat ze verplicht katoenen luiers moeten gebruiken. Hij reageerde richting Van Dooren: ,,Ik ga daar niet over. De een vindt het oubollig en de ander niet.'' Verder meldde de wethouder, dat er in 2017 geen aparte afvalstroom voor luiers wordt ingevoerd. Huishoudens met kinderen onder de 3 jaar krijgen in januari 2017 eenmalig een afvalpas met daarop 25 gratis inworpen. Wie ook voor deze aardigheid in aanmerking wil komen, kan daar op kans maken. De 25 gratis inworpen gelden namelijk ook voor ouders die in 2017 aangifte van geboorte doen.

(Ex) wethouders gaan er flink op vooruit

NOORDWIJK > Op de meerjarenbegroting van de gemeente, staan een aantal opmerkelijke extra uitgaven. Zo stijgen de juridische kosten de komende jaren met maar liefst 70.000 euro. Hierover ligt het college toe: ,,We streven er naar om de juridische kosten zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door maximaal gebruik te maken van de juridische expertise van onze eigen organisatie en zodoende terughoudend te zijn bij uitbesteding van juridische vraagstukken. Gebleken is echter, dat de afgelopen jaren deze post structureel wordt overschreden met 70.000 euro.''

Wie zich echter in de handen kunnen wrijven, zijn de ex-wethouders: de gemeente gaat 50.000 euro extra uitgeven aan hun pensioenen. Ook voor de toekomstige pensioenen van de wethouders gaat de gemeente ieder jaar 140.000 euro toevoegen en 40.000 euro onttrekken aan de gemeentelijke reserves.


Een klein financieel voordeeltje is er ook voor de hondenbezitters. Tot nu toe had Noordwijk de hoogste hondenbelasting van heel Nederland. Maar dit tarief wordt verlaagd naar het niveau van Noordwijkerhout. In deze buurgemeente betalen inwoners 106,68 euro voor het hebben van één hond en 158,64 euro voor de tweede hond. Subsidietrekkende verenigingen en stichtingen krijgen ook een extra duitje uit het gemeentezakje. Vanaf 2018 worden de subsidies verhoogd met 1,5%.

Duur Jan Kroonsplein

NOORDWIJK > Uit de programmabegroting 2017 blijkt, dat het college van burgemeester en wethouders er van uitgaat, dat de gemeente verlies gaat lijden op de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Dat verlies is niet misselijk, want volgend jaar moet de gemeente maar liefst 841.000 euro afschrijven. Overigens liet wethouder Hans Bakker onlangs weten, dat er nog altijd geen intentieovereenkomst is ondertekend voor het Jan Kroonsplein.  

Grondwaterprobleem aangepakt

NOORDWIJK > De handeling zelf was eenvoudig, maar maandag 17 oktober gaat de lokale geschiedenis in als de dag waarop het grondwaterprobleem wordt aangepakt. Wethouder Dennis Salman en Sjaak Langeslag, van het hoogheemraadschap van Rijnland, startten symbolisch de werkzaamheden.

De komende tijd worden zogeheten 'gestuurde-boringswerkzaamheden'uitgevoerd. Deze moeten er voor zorgen, dat er een horizontale drainagevoorziening onder de Koningin Wilhelmina Boulevard komt te liggen. Die voorziening moet er aan bijdragen, dat de grondwateroverlast in de Hoofdstraat en omgeving voorkomen wordt. Wethouder Dennis Salman (LSNZ) laat verheugd weten: ,,Het gaat natuurlijk om veel meer dan de aanleg van deze drain. Dit werk is de uitkomst van een heel traject. Het gaat er om hoe we in Noordwijk met elkaar een vervelend probleem oplossen. Samen met de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland hebben de gedupeerden het grondwaterprobleem opgepakt. We hebben zorgvuldig geluisterd. De intensieve en prettige samenwerking van Noordwijk en Rijnland heeft vervolgens een prima eindresultaat opgeleverd.”


Joep Derksen

Hogere afvalstoffenheffing

NOORDWIJK > Waar het gaat om de afvalstoffenheffing, moeten de inwoners weer dieper in de buidel tasten. Volgend jaar stijgen de tarieven nog eens met 1,0%; en dat percentage is twee keer zo hoog als het officiële inflatiepercentage. Volgend jaar betalen eenpersoonshuishoudens daarom 174,12 euro en moeten meerpersoonshuishoudens zelfs 274,92 euro neertellen. Wie een extra container wil hebben, moet nog eens 183,84 euro lappen. 

Meer geld van rijksoverheid voor gemeente

NOORDWIJK > De gemeente kan zich in ieder geval tot 2020 verheugen op extra geld van de rijksoverheid. Dat blijkt uit de zogeheten 'september-circulaire'. Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een 'algemene uitkering' van het Rijk. In de crisisjaren ging die uitkering omlaag, maar nu de economie weer volop draait kan Noordwijk weer extra rijksgeld tegemoet zien. Dat blijkt uit de Meerjarenbegroting, die maandag 17 oktober openbaar werd gemaakt.

Voor Noordwijk is er nog meer goed nieuws te melden, want de inkomsten van de bouwleges zullen de komende jaren ook fors stijgen. Er wordt namelijk steeds meer gebouwd, zoals in Offem-Zuid. Aan de andere kant loopt de gemeente wel geld mis, vanwege een wetswijziging. Voortaan mag nog maar met 1% rente voor het grondbedrijf rekening gehouden worden, terwijl dat eerder ingeboekt stond voor 3,5%. Hierdoor dalen de geplande rente-inkomsten van 3,3 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro.

De begroting lijkt op orde te zijn. Toch is er niet alles goud dat er blinkt. Voor dit jaar hoopt de gemeente 118.000 euro over te houden. Maar voor volgend jaar is de verwachting, dat dit slechts 59.000 euro zal zijn. En dan mag de gemeente nog hopen, dat er geen onverwachte tegenvallers komen. In 2018 moet de gemeente 311.000 euro overhouden, zo verwacht het college. Maar dat is tegelijkertijd ook het hoogtepunt. Het financiële eindresultaat in de jaren 2019 en 2020 zakken naar respectievelijk 105.000 euro en 28.000 euro. Met name dat laatste bedrag komt op een totale begroting van meer dan 70.000.000 euro behoorlijk dicht bij de rode cijfers.

Het gemeentebestuur heeft nog plannen om te investeren. Zo moet er een nieuw gebouwde, openbare parkeervoorziening komen en dit moet betaald worden uit de 'autonome meeropbrengst van de parkeergelden', zo laat burgemeester Jan Rijpstra weten. Verder wil het college de winkelcentra 'revitaliseren', de SJC-accommodatie 'herinrichten' en de aansluiting van de verlengde Beeklaan op de N206 'uitbreiden'. Maar ook de huisvesting van alle ambtenaren mag van het college flink opgeknapt worden. De inwoners moeten, waar het gaat om zorgvragen voor Wmo, echter steeds meer uitgaan van hun 'eigen kracht'. De gemeente hoopt, dat door preventie veel zorg in de toekomst vermeden kan worden.

Verder wil de gemeente in 2030 energieneutraal zijn; de komende jaren wordt in gemeentelijke gebouwen geïnvesteerd om dat doel te bereiken. De lasten van de inwoners gaan weer omhoog, maar dit jaar 'alleen' met de inflatiecorrectie van zo'n 1%. De gemeenteraad debatteert op woensdag 2 november over de financiële vooruitzichten van de gemeente tot 2020, maar ook de ambities die het college nog heeft. Rijpstra laat hierover weten: 'Wij wensen de raadsleden daarbij veel wijsheid'.


Joep Derksen 

Meer geld van Vadertje Staat

NOORDWIJK > De gemeente mag de komende jaren smikkelen uit de algemene uitkering van de rijksoverheid. Dat blijkt uit de programmabegroting 2017. Volgend jaar stijgt die algemene uitkering namelijk met 267.114 euro en in 2018 groeit dat bedrag tot 754.429 euro. Het jaar daarna (2019) mag Noordwijk zelfs 930.399 euro tegemoet zien en in 2020 kan de gemeente zich verheugen op een rijksbijdrage van 1.491.344 euro! Aan de andere kant krijgt de gemeente wel minder inkomsten voor de algemene uitkering Sociaal Domein. Deze bedragen lopen af van 186.415 euro in 2017 naar 161.427 euro in 2020. Maar in totaal krijgt Noordwijk dus veel meer geld van de rijksoverheid, dan zij tot nu toe gewend was.  

Over de balk

NOORDWIJK > De gemeente gaat weer flink investeren in de ICT. En het geld wordt met miljoenen tegelijk over de balk gegooid. Volgend jaar trekt Noordwijk 1.891.249 euro uit voor de aanschaf en vervanging van hard- en software. In 2018 komt daar nog een slordige 1.250.000 euro bij en in de twee jaren daarna mag de ICT-afdeling zich verheugen op 323.000 euro en 594.000 euro. 

OZB is vetpot

NOORDWIJK > De huizenprijzen stijgen weer, dus de gemeente krijgt ook weer extra inkomsten via de OZB. Dit jaar ontvangt de gemeente nog een slordige 6,7 miljoen euro als OZB-belasting over woningen en niet-woningen. Volgend jaar kan Noordwijk rekenen op 6.888.000 euro en in 2020 zullen de totale OZB-inkomsten opgelopen zijn tot 7.294.000 euro. Dat is in enkele jaren tijd toch een fijne inkomstenstijging van 8,9%. 

,,Tijd voor radicale maatregelen´´

OEGSTGEEST > ,,In 2040 krijgen we minimaal dertig dagen per jaar temperaturen van boven de 30 graden.'' Het kan als goed nieuws gezien worden, door mensen die houden van de zon en vinden dat het in Nederland al decennia lang structureel veel te koud is. Maar volgens fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) is een toename van warme dagen geen goed nieuws.

Wie een beetje handig is met computermodellen, kan eenvoudig een doemscenario creëren. Als zo'n model er van uitgaat, dat de temperatuur ieder jaar met een bepaald percentage stijgt, krijg je na tientallen jaren ook temperatuurverhogingen van tientallen procenten. Maar Van Tongeren luidde keihard de noodklok. ,,In 2040 hebben we dagen van rond de 40 graden, net als in Dubai. Steden en dorpen zijn absoluut niet toegerust op dat soort temperaturen. We zitten heel dicht tegen een onomkeerbare situatie aan.'' Hij vond het tijd voor radicale maatregelen: ,,Zet op een wijk een gemiddelde van een halve parkeerplaats per inwoner en voer betaald parkeren in. Dit soort besluiten vraagt moed. U hebt de verantwoordelijkheid, wethouder Jos Roeffen (LO).

Maar Roeffen overweegt dit soort maatregelen niet. Wat hem betreft, doet Oegstgeest het al heel goed, waar het gaat om duurzaamheid: ,,We zijn (op de lijst van meest duurzame gemeenten, JD) zesde geworden en twee plaatsen gestegen. Het kan altijd beter, maar we moeten ook afwegen welke schuldpositie we accepteren en hoe veel of hoe weinig we onze ambtelijke capaciteit daar voor willen inzetten?'' Hij vervolgde: ,,Duurzaamheid is belangrijk, maar we zetten het geld vooral in voor de ondersteuning van de adviesgroep. We maken nog vóór de zomer van 2017 een nieuwe duurzaamheidsagenda. Daar steken we veel tijd in.'

De oppositiepartijen Lokaal, D66 en PrO zien er wel wat in om meer geld uit te geven voor het verbeteren van de duurzaamheid in Oegstgeest. Raadslide Mroszeck (Lokaal): ,,Er is te weinig aandacht voor duurzaamheid in Oegstgeest. Er wordt een hele wijk gebouwd zonder aandacht voor duurzaamheid. Laten we niet wachten met beleid tot in 2018, maar laten we het nu aanpakken.'' Met het inzetten van twee stagiaires kunnen duurzaamheidsideeën volgens haar ingezameld en uitgevoerd worden. Ook Simoons (D66) opperde voorzichtig om extra geld: ,,Ik zou ook een groter bedrag willen hebben, maar we moeten alle neuzen dezelfde kant op hebben staan.´´ De kans, dat ook de coalitiepartijen meer geld willen uitgeven aan duurzaamheid, lijkt echter niet groot. Raadslid
Zwart (VVD) concludeerde: ,,Duurzaamheid is belangrijk, maar wij vinden zorg en groenbeheer ook belangrijk.´´ Over het voorstel van Van Tongeren over het laten afnemen van de parkeerplaatsen stelde ze: ,,We moeten alle belangen afwegen. Zonder parkeerplaatsen vermindert de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.´´


Joep Derksen

Gemeente ecologisch niet duurzaam

OEGSTGEEST > Het door veel politici en bestuurders gebrachte nieuws, dat Oegstgeest in de top 10 staat van meest duurzame gemeenten, blijkt een donkere schaduwkant te hebben. Want waar het gaat om de ecologische duurzaamheid, scoort deze gemeente ronduit slecht. Gemeenteraadslid Simoons (D66) wist vorige week te melden, dat Oegstgeest slechts een 127ste plek haalt, met betrekking tot die ecologische duurzaamheid. ,,En dat is dus niet in de top tien.''  

Honden aanlijnen op Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST > Ruim 2.400 hondenbezitters zijn helemaal niet blij met de plannen voor de Klinkenbergerplas, zo bleek vorige week tijdens een politeke vergadering. Inspreekster Brenda Filippo overhandigde het college van burgemeester en wethouders namens Hondenplatform Oegstgeest-Teylingen deze hoeveelheid handtekeningen tegen de komst van een permanent aanlijngebod.

Filippo liet weten, dat de hondenliefhebbers al voordat de besprekingen over de herinrichting van de Klinkenbergerplas begonnen, vreesden dat zo´n hondenaanlijngebod er zou komen. ,,Helaas is onze vrees bewaarheid. Nu verdwijnt ruim de helft van het losloopgebied.´´ Ze vond het niet eerlijk, want met name in de koudere herfst- en wintermaanden zijn er maar weinig mensen die naar de Klinkenbergerplas gaan. ,,De Klink is het enige grote gebied in de omgeving waar mensen met loslopende honden langdurig kunnen vertieren. Er zijn geen andere gebruikers, die door weer en wind naar de Klinkenbergerplas komen. Loslopen is essentieel voor zowel de hond als zijn eigenaar.´´ Filippo pleitte er voor, dat honden alleen tijdens het broedseizoen worden aangelijnd.

Maar uit de woorden van wethouder Jos Roeffen (LO) kon opgemaakt worden, dat de hondenbezitters nog blij mogen zijn, dat de honden er uberhaupt op bepaalde delen nog los mogen rondlopen. ,,We hebben gezorgd voor meer evenwicht tussen mensen die er met de hond lopen en natuurliefhebbers. Daar waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen er wrijfmomenten zijn. Ik denk dat een goede combinatie van evenwicht gevonden is. De natuurliefhebbers hadden liever helemaal geen honden. Maar honden kunnen er wel komen, door ander gedrag, en dat is het aanlijnen van de hond.´´


Joep Derksen

Rustig slapen

OEGSTGEEST > De ouders van sportende kinderen kunnen rustig slapen. Ook al sporten veel kinderen op kunstgras met het mogelijk kankerverwekkende middel rubbergranulaat, toch voert de gemeente geen verbod in op gebruik van dat kunstgras. Wethouder Marien den Boer (CDA) liet vorige week weten: ,,We hebben een aantal ongeruste telefoontjes van ouders gehad, maar de verenigingen krijgen de meeste vragen. Die verenigingen zien geen aanleiding om sporten op kunstgras te ontraden. We houden het wel nadrukkelijk in het oog.''

Trapveldjes blijven klein

OEGSTGEEST > Een pleidooi van meerdere insprekers om de geplande trapveldjes voor het gebied Duivenvoordestraat groter te maken, vond geen gehoor bij wethouder Wendelien Tonjann (VVD). Ze lichtte hier vorige week over toe: ,,Die trapveldjes zijn inderdaad voor de kleintjes, want ze mogen van hun ouders niet op de fiets naar het voetbalveld. De grotere kinderen mogen naar het voetbalveld om daar te voetballen.´´  

Zeven miljoen euro naar Tijdelijk Fonds Jeugdhulp

OEGSTGEEST > Er komt een 'Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland', waar alle veertien deelnemende gemeenten aan gaan bijdragen. Ook de gemeente Oegstgeest stemt binnenkort hoogstwaarschijnlijk in met een collegevoorstel om hier enkele tonnen voor beschikbaar te stellen.

Holland Rijnland wil maar liefst 7 miljoen euro hebben van de gemeenten om dit ´Tijdelijke Fonds´ te vullen. Wethouder Jos Roeffen (LO) informeerde de raad hierover: ,,Er is gewoon te weinig geld. Ik ben er niet gelukkig mee, maar er moet beweging in komen, dan kun je op termijn met minder geld toe.´´ De raadsleden wilden wel, dat dit geld op de juiste plek komt. Dus niet naar allerlei bestuurders, adviseurs en managers, maar naar de mensen op de werkvloer. Roeffen zegde toe, dat hij hier werk van gaat maken.

Op de vraag hoe Holland Rijnland heeft berekend, dat er precies 7 miljoen euro nodig is om onder meer de wachtlijsten voor de jeugdzorg te verminderen, moest Roeffen erkennen: ,,Die zeven miljoen euro is een beetje met de natte vinger vastgesteld. Het hoeft niet op, maar het is beter om in één keer met het verhaal naar de raad te gaan, dan een keer twee miljoen euro te vragen en daarna nog een keer (terug te komen met de vraag om een extra geldbedrag, JD).´´


Joep Derksen

Fijne cursussen tijdens donkere dagen

HILLEGOM > De donkere wintermaanden staan weer voor de deur. Dan is de neiging groot om de deur dicht te doen en binnen te blijven hangen. Een slecht idee, want er zijn veel mooie dingen te doen, zoals het volgen van één of meerdere cursussen bij Het Raam.

Speciaal voor de komende maanden organiseert Het Raam bijzondere cursussen, die gericht zijn op de creativiteit. Dan gaat het om bijvoorbeeld Ikebana Japanse bloemschikkunst (cursusnummer 162.571), Grafelogie (handschriftkunde; 162.710) en Feng Shui (162.715).


Maar ook kun je jezelf persoonlijk ontwikkelen in de NLP-cursus van Suzette Harmann (162.720), of ga eens ervaren hoe fijn het is om een portret te tekenen naar levend model (162.321). Of wilt u tijdens de feestdagen uw familie verrassen met een fraai gedecoreerde taart? Dan kunt u de workshop 'taart decoreren' (162.455) van Sissie van der Post volgen. Heeft u altijd al eens een eigen website willen maken? Jeff Corbet is docent bij Het Raam en kan u hierin wegwijs maken (cursusnummer 162.415). Voor meer informatie over deze en andere cursussen kunt u de website www.hetraamhillegom.cc bezoeken. Het gewenste cursusnummer kunt u intikken op de zoekbalk, waarna u direct naar de voor u gewenste cursus kunt gaan. Zo kunt u daar meer informatie over lezen en u desgewenst inschrijven.  

Lekker ontspannen bij nieuwe cursussen

HILLEGOM > Soms voelen we veel verantwoordelijkheidsgevoel, zijn we te emotioneel of gestrest. Dan is het goed om je zinnen te verzetten met een fijne cursus bij Het Raam, waar je gelijkgestemde mensen ontmoet.

En tegelijkertijd leer je ook nog wat, zoals tijdens de workshop Familie opstellingen (cursusnummer 162.721), waar je ervaart hoe je de uitdagingen van het leven kunt oppakken door zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Of als je er eens heel anders uit wilt zien, dan is de 'Make up les op maat (162.450) echt iets voor jou.

Wie wat creatiever bezig wil zijn, zal zich ongetwijfeld vermaken met 'Paverol beeld maken' (162.525) of de workshop servies schilderen (162.526). Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar organiseert docent Gerard Schoemaker 'Schilderen met acrylverf' (162.116). En als je wat meer wilt weten over 'Kleur en Kledingstijl', dan volg je een cursus van Adinda Verhoeff (162.550). Of wat dacht je er van om een nieuwe taal te leren, zoals 'Duits voor beginners' (162.321) en voor de iets gevorderden cursusnummer 162.322.


Voor meer informatie over deze en andere cursussen kunt u de website www.hetraamhillegom.cc bezoeken. Het gewenste cursusnummer kunt u intikken op de zoekbalk, waarna u direct naar de voor u gewenste cursus kunt gaan. Zo kunt u daar meer informatie over lezen en u desgewenst inschrijven.

College overweegt nascheiding van afval

HILLEGOM – In Lisse worden de inwoners onderworpen aan een nieuwe afvalverwerkingssysteem; het 'omgekeerd inzamelen'. Dat betekent, dat inwoners hun restafval naar daarvoor bestemde ondergrondse containers moeten brengen en geld moeten betalen voor iedere keer dat ze dat doen. Maar vooralsnog lijkt wethouder De Jong dit systeem nog niet te zien zitten. Hij kijkt nadrukkelijk naar andere mogelijkheden, zo bleek dinsdag 11 oktober tijdens de commissievergadering.

De Jong stelde: ,,Gescheiden inzamelen, het aanpassen van tarieven; het zijn gedragsmethodieken die moeten leiden tot beter scheiden van restafval. Er zijn ook technieken, waarbij alles bij elkaar komt en dat het met grote magneten gescheiden wordt (het nascheiden van afval, JD). Daar kom je wel aan 75% scheiden van het afval. Vooral in grote steden gaat men hier op over. We moeten overwegen of wij dat ook willen. Het hangt af van de keuzes die we maken. Aan de keuzes zitten investeringen vast.''


Hij liet ook weten, dat de gemeente op dit moment ver achter ligt waar het gaat om de gewenste mate van gescheiden inzamelen. Het percentage is zelfs gedaald van 61% naar 57%. Dat komt niet doordat de inwoners plotseling massaal minder afval scheiden. De gemeente heeft namelijk een nieuw contract afgesloten voor de afvalinzameling. Maar daardoor wordt er niet meer nagescheiden door Meerlanden. ,,Met het nieuwe contract halen we het niet om in 2020 de ambitie van 75% afvalscheiding te hebben'', constateerde De Jong. '' 57% is het maximale wat we op dit moment kunnen realiseren als het gaat om gescheiden inzamelen van afval.''

Hangjeugd aangepakt

HILLEGOM > De gemeente zucht diep onder de overlast van hangjongeren. Drie groepen van scooterrijdende, bierdrinkende en luidruchtige muziek lusterende jeugdigen zorgen voor veel overlast bij omwonenden. Dit leidt tot maar liefst zo'n 200 overlastmeldingen ,,en dat is heel veel'', zo constateerde burgemeester Arie van Erk dinsdag 11 oktober tijdens de commissievergadering.

Dit jaar kregen tot nu toe al 34 jongeren een HALT-verwijzing en dat is meer dan in voorgaande jaren. Van Erk lichtte toe, hoe dat kan. ,,Dat heeft te maken met ongrijpbare jeugd, die we dit jaar wat steviger in de kraag grijpen. We hebben last van hanggroepen. Daar zit een golfbeweging in. Sinds april zijn er drie groepen van in totaal 60 tot 80 jongeren, die zich door Hillegom begeven. Ze variëren in aantal en samenstelling. Bijna de helft komt van buiten Hillegom. Die presteren het om 's avonds buiten te zijn, ze hangen rond enchillen; dat mag. Maar ze bezorgen overlast voor de buren. Komen met de auto, maken hard geluid, drinken en laten rommel achter.'' Dat gebeurt onder meer bij de Kwekerij, jongerencentrum Solution en De Belt. Afgelopen zomer heeft de politie al 45 extra avonden en weekenddiensten gedraaid om de jongerenoverlast aan te pakken.n

Inmiddels hebben zestig ouders een brief ontvangen, met de vraag of ze weten wat hun kind doet; dat zijn kinderen van autochtone, maar ook van Marokkaanse ouders. Het heeft iets geholpen, liet de burgemeester weten. De hardnekkige groep die nu nog voor overlast zorgt, krijgt weinig speelruimte. ,,In de uren tussen 23:00 uur en 07:00 uur krijg je één waarschuwing. Daarna een bekeuring of moet je mee met de politie. Het is jammer dat het moet, maar het moet maar zo. We zien dat er jongeren zijn waar het even niet goed mee gaat. We willen ze niet afschrijven, maar een tweede kans geven en ondersteuning bieden aan de ouders. We maken korte metten om je normaal te gaan gedragen. Je mag hangen, maar geen drugs gebruiken, alcohol drinken of herrie maken.''

Joep Derksen

Meer bomen

HILLEGOM > De komende jaren gaat de gemeente zo'n vijftig bomen extra planten. Deze toezegging deed wethouder De Jong tijdens de commissievergadering van dinsdag 11 oktober richting fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks). De Jong stelde: ,,Het is de ambitie om meer bomen te plaatsen. We gaan er voor om meer bomen in Hillegom te planten op plekken waar dat op normale wijze mogelijk is.''

Betere kwaliteit openbare ruimte

KAAG EN BRAASSEM > De kwaliteit van de openbare ruimte is weer op het niveau, waar het hoort te zijn. Dat liet wethouder Herman Haarman (D66) donderdag 13 oktober weten. In de openbare ruimte, moet het niet zo zijn dat het onkruid welig tiert. Hoe slechter de woonomgeving er uit ziet, hoe lager het onderhoudsniveau. Maar Haarman kon goed nieuws melden: ,,We hadden een presentatie van de IBOR; Inrichting Beheer Openbare Ruimte. Er is dit jaar en vorig jaar extra geld (een half miljoen euro, JD) beschikbaar gesteld om de openbare ruimte meer op niveau te brengen en om de trend te keren. Dat is gelukt. Het B- en C-niveau kunnen we bewerkstelligen.''

College wil ultrafijnstof niet meten

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders is absoluut niet van plan om meetinstrumenten voor ultrafijnstof te plaatsen. Binnenkort komt Rob Loekenbach naar de gemeenteraad met dit pleidooi. Met die instrumenten kan gemeten worden, hoeveel ultrafijnstof over de inwoners verspreid wordt door onder meer vliegtuigen en het vrachtwagenverkeer.


Maar wethouder Herman Haarman laat weten, dat het ,,meten is weten'' principe volgens hem ,,iets te simpel'' is. Hij voegt hier aan toe: ,,Met Schiphol wordt enorm gesteggeld en men verwacht dat het in 2020 tot resultaten leidt. We hebben wetgeving en zoneringen en moeten de uitkomsten maar afwachten. We doen er niet verstandig aan om actie te ondernemen op de ultrafijnstofmeetinstrumenten. Er zijn een aantal hooggeleerde personen bezig om die problematiek te inventariseren.''

Gemeenten in hoger beroep over aanbesteding jeugdzorg

KAAG EN BRAASSEM > De gemeentebesturen van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn accepteren het besluit van de rechter over de aanbesteding van de jeugdhulp niet. Dit laat wethouder Henk Hoek (CDA) weten, nadat hij door de rechtbank op de vingers is getikt.

De gemeenten deden eerder dit jaar een aanbesteding en vier organisaties schreven zich in, om de jeugdzorg uit te mogen voeren voor de komende jaren. Maar een van de verliezende partijen accepteerde de keuze niet en stapte naar de rechtbank. De rechter beval de gemeenten om de inkoop van jeugdhulp om een andere manier in te vullen.

Volgens de gemeente zijn er echter ,,voldoende belangrijke aanknopingspunten om een hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien.'' Maar zo'n rechtszaak kan nog wel even duren en 1 januari nadert met rasse schreden. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat de kinderen die jeugdhulp nodig hebben, zonder zulke hulp komen te zitten. Om de continuïteit van de jeugdhulp te garanderen, gaat de gemeente daarom tijdelijke overeenkomsten sluiten met de huidige jeugdhulpaanbieders.

Hoek liet onder meer weten: ,,De rechter heeft geoordeeld. Daar heeft de rechter ook recht op. Een nieuwe uitspraak van een andere rechter moet duidelijk maken of we met een nieuwe aanbesteding moeten doorgaan, of dat we voldoende argumenten hebben om de vergunning door te geven aan de partijen die we hadden geselecteerd.''

Maar ondertussen blijft de onzekerheid bestaan voor de kinderen. Bovendien heeft een rechter geoordeeld, dat de manier van aanbesteden niet goed is geweest. Trekt Hoek zijn conclusies als verantwoordelijk wethouder? Hoek vindt echter, dat hij het goed heeft gedaan. ,,Deze zomer hadden we in het aanbestedingstraject vier inschrijvingen. Go4Jeugd was bereid om het werk uit te voeren. De rechter heeft niets over de inhoud van het aanbestedingsverhaal gezegd, over de wijze van het contracteren en over de wijze van het in de markt zetten van jeugdzorg. Op onderdelen heeft hij opmerkingen gemaakt. Daar hebben we ons op beraden en daar gaan we tegen in beroep.''

De wethouder erkent: ,,Het allerbelangrijkste is de continuïteit van de zorg. Er mogen geen kinderen de dupe worden van deze situatie. We gaan met bestaande partijen die nu de zorg leveren, gepaste afspraken maken om die zorg te leveren. Mensen behouden hun zorg ook na 1 januari.'' Dat hoeft volgens Hoek niet veel meer geld te gaan kosten: ,,Ik heb het volste vertrouwen in, dat we daar goed uit gaan komen.''


Joep Derksen

Gymtoestellen CCH tóch veilig

HOOGMADE > Er is helemaal geen sprake van onveilige gymtoestellen bij het CCH (Stichting Cultureel Centrum Hoogmade). Wethouder Yvonne Peters (VVD) uitte deze beschuldiging vorige week. Maar uit een gesprek met het bestuur van de CCH is naar voren gekomen, dat de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt.

De gemeente moet bijspringen om nieuwe gymtoestellen te kopen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) was hier niet blij mee en ze constateerde donderdag 6 oktober: ,,We willen de acute onveilige situatie oplossen, maar zij blijven verantwoordelijk voor de financiën. De CCH is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om de reservering apart te zetten en er is geen geld om nieuwe gymtoestellen te kopen. Terwijl we aan hen geld hebben gegeven dat genoeg is om reserves op te bouwen om nieuwe gymtoestellen te kopen. We willen dat ze voor de nieuwe toestellen wel geld gaan sparen.''


Maandagavond 10 oktober had het bestuur van de CCH een gesprek met gemeentelijke vertegenwoordigers. Beide partijen kwamen hierbij overeen, dat het wel goed zit met de veiligheid van de toestellen. Er is geen veiligheidsprobleem, maar een continuïteitsprobleem. Een gemeentelijk woordvoerder laat desgevraagd weten: ,,Het gaat uiteraard wel om het argument veiligheid op basis waarvan college vorige week een beslissing heeft genomen. En continuïteit past daar dan bij. Het (ambtelijk, JD) stuk hierover is niet onjuist opgesteld. Als de suggestie is gewekt dat de situatie nu onveilig is: dat is niet zo.''

Laatste waarschuwing voor slijterij

OUDE WETERING – De winkel Dirck III Slijterijen B.V. heeft een officiële waarschuwing gekregen van het college van burgemeester en wethouders. De zaak had illegaal alcoholhoudende drank gestald, buiten de slijterij in de (openbare) ruimte voor de winkelingang. En dat mag dus niet volgens de regels. Een boete is nog niet uitgedeeld. Volgens wethouder Herman Haarman wordt de ondernemer hierbij op dezelfde manier aangepakt als ook met andere inwoners gebeurt. Hij lichtte donderdag 13 oktober toe: ,,Het is een waarschuwing. Als je praat over strijdig gebruik, wordt er altijd met de overtreder gesproken. Er wordt niet meteen bekeurd. De inzet van handhavingsbeleid is te zorgen dat mensen zich gedragen zoals het betaamt. De boete is geen doel op zich.'' Toch moet Dirck III op zijn tellen passen. Haarman: ,,We gaan extra controleren. Als de regels weer overtreden worden, dan gaan we een handhavingsbesluit nemen.''

Nieuwe naam voor fietsverbinding

KAAG EN BRAASSEM – De fietsverbinding tussen de Rietoever en de Noorderhemweg krijgt een eigen naam: Hemoever. Wethouder Herman Haarman maakte deze naam donderdag 13 oktober bekend. De idee voor de naam kwam van de direct omwonenden zelf. Met het collegebesluit, is de naam nu ook officieel geworden.  

Nieuwe woning

HOOGMADE > Het college heeft geen bezwaren tegen de komst van een woning met carport. Dat huis moet komen op de Fenemalaan 36a. De bestaande woning met schuur wordt gesloopt, zodat de nieuwe woonruimte gebouwd kan worden. Volgens het college wordt met het nieuwe bouwplan de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. 

Race tegen de klok voor boer Kroes

WOUBRUGGE > Boer Ton Kroes krijgt van het College van beroep voor het bedrijfsleven nog in ieder geval tot februari de tijd, om er voor te zorgen dat zijn bedrijf maatregelen neemt voor het dierenwelzijn. Dat blijkt uit een uitspraak, die donderdag 13 oktober bekend werd.


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland had deze rechtszaak aangespannen tegen Kroes, die eerder al uitstel had gekregen om dierenwelzijnsmaatregelen te nemen. De boer is namelijk al acht jaar bezig om voor elkaar te krijgen, dat hij óf mag verhuizen óf zijn bedrijf mag uitbreiden. De gemeente maakte direct na de uitspraak bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan voor de verhuizing van Kroes naar de Kruisweg 24 tot en met 23 november ter inzage ligt.  

Wethouder pleit voor goedkopere sociale woningen

KAAG EN BRAASSEM > De maximale prijs van sociale koopwoningen wordt 250.000 euro. Hierover bestaan vergaande plannen om deze maatregel in heel Nederland in te voeren. Met zulke prijzen wordt het voor mensen met een inkomen van 30.000 euro en lager onmogelijk om voor zo'n 'sociale woning' nog in aanmerking te komen.


Wethouder Herman Haarman (D66) liet donderdag 13 oktober weten, dat hij nog niet van deze ontwikkeling gehoord had. ,,Er moet wat gebeuren op het gebied van de sociale koopwoningen, maar ik denk niet dat het verhogen tot 250.000 euro de oplossing is. Als wethouder pleit ik voor aanbod van sociale woningen onder de 200.000 euro.'' Wel voegde hij hier aan toe, dat dit college de komende jaren vooral inzet op de bouw van sociale huurwoningen. Het komt volgens Haarman te vaak voor, dat mensen die een sociale koopwoning bemachtigen, dit huis na enkele maanden al weer te koop zetten voor een veel hoger bedrag. En het geld vervolgens in eigen zak steken. De wethouder: ,,Van alle woningen die gebouwd worden, moet 30% sociaal zijn. Wij willen dat van al die nieuw te bouwen woningen in ieder geval 25% sociale huur zijn.'' De komende tien jaren worden in heel Kaag en Braassem 1.900 woningen gebouwd. De meesten hiervan verschijnen in Braassemerland en de rest grotendeels in de dorpen Roelofarendsveen, Leimuiden en Woubrugge. Maar ook Leimuiden en Hoogmade kunnen zich verheugen op enkele tientallen extra huizen.

Dankbaar voor een halve eeuw horeca-ervaring

LEIMUIDEN > Een vijftigjarige carriere is ten einde. Op 25 september hield het echtpaar Frans en Ineke Plasmeijer nog een groots afscheidsfeest voor familie, vrienden en betrokkenen van Restaurant Plasmeijer. En vijf dagen later was het definitief over en uit: Frans draaide toen voor de laatste keer de sleutel in het slot. Na 23 jaar bestaat Restaurant Plasmeijer niet meer. In een interview neemt Plasmeijer afscheid van zijn werkzame leven en de mensen die zo veel voor hem betekent hebben.

Vorig jaar besloot Plasmeijer al, dat 65 jaar een mooie leeftijd is om te stoppen met de zaak. Zijn gedachten gaan terug naar toen hij 14 jaar was: ,,Ik begon in de keuken en eindigde als restaurateur. Ik zat op de LTS, maar besloot van school te gaan. Ik werkte al in een dorpscafé en mocht daar meehelpen met bruiloften en partijen. Ik begon te werken bij de Kaagsociëteit en heb daar alles geleerd van de heer Nater. Hij leerde me wat horeca is en de passie voor de producten. Ik kwam uit een groot gezin met acht kinderen. En ik kwam terecht in een nieuwe wereld, waar eten en drinken voorop stond: van haring tot kreeft. Ik kende dat thuis niet en ik moest alles proeven, want als je kok wilt worden, moet je alles eten om het goede gevoel er bij te krijgen.''

Op zijn 24ste kwam hij bij zijn oudere broer Koos in het oude Dijkhuis werken als chef-kok. Tijdens een prachtige periode van elf jaar met veel bekende gasten en mooie gerechten, maakte Plasmeijer fijne dingen mee. Een hiervan was een veertigste plaats van de top 100 van de beste restaurants van Nederland. Maar toch begon het ondernemerschap te kriebelen en hij heeft samen met zijn andere broer Kees Restaurant Marktzicht in Hoofddorp overgenomen. Na zes succesvolle jaren is Frans samen met zijn vrouw Ineke weer opnieuw begonnen, maar nu met zijn eigen Restaurant Plasmeijer. Hij had een duidelijke filosofie voor ogen: 'Ik wilde een bourgondisch restaurant met streekgerechten. Ik wilde nooit een sterrenzaak zijn, want voor die beoordeling ben je afhankelijk van anderen. En zo'n ster kun je ook weer kwijt raken.''

Door de jaren heen heeft Frans Plasmeijer hoge pieken en diepe dalen gekend. Hij kwam er steeds weer bovenop. Frans: ,,Mijn First Lady Ineke heeft zich ontwikkeld tot geweldige gastvrouw in de zaak. Ik ben dankbaar met mijn vijftig jaar werkzaamheden in de horeca. Het is keihard werken, maar ik heb altijd plezier gehad en ben nooit zonder passie naar mijn werk gegaan. Ik wil mijn medewerkers bedanken en in het bijzonder chef-kok Huib Prins.''

,,Ik geniet nu extra van de tijd met mijn vrouw. Mijn hele leven wordt in één keer aan elkaar geplakt, dus mijn prioriteiten zijn heel anders, maar wel verfrissend geworden.'' Nog één keer kijkt hij terug naar de plek waar het restaurant 23 jaar furore maakte en laat weten: ,,De naam Plasmeijer zal nog bij veel mensen in het geheugen blijven hangen, voor een dinertje of feestje dat ze daar hebben mogen genieten. We gaan de komende jaren lekker fietsen.''


Joep Derksen

Einde van afvalophaaltijdperk

LISSE > Deze week worden de oude restafvalcontainers opgehaald en ingenomen. Vanaf 31 oktober begint de gemeente met het 'omgekeerd inzamelen'. Hiervoor in de plaats zijn door bijna heel Lisse al PMD-minicontainers uitgedeeld. Aan het eind van deze maand is de tijd voorbij, dat het restafval langs de straat gezet kan worden. Alleen recyclebare producten, zoals plastic, kartonnen drinkpakken en gft (groente, fruit en tuinafval) kunnen in de daarvoor bestemde bakken langs de kant van de weg gezet worden. Het restafval moeten de inwoners in de daarvoor bestemde ondergrondse containers storten. Hierover heeft iedereen een brief ontvangen met het daarbij behorende pasje om te gebruiken. Voor iedere storting betaalt de betreffende persoon vanaf 1 januari een bedrag. Hoe hoog dat wordt, daar moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen. Mochten er problemen zijn met een pasje, dan kan hierover contact worden opgenomen met Meerlanden. Informatie over de inzameldagen per wijk kan gevonden worden op: http://afvalkalender.meerlanden.nl

Andere zorgvormen door fusie welzijnsorganisaties

LISSE / HILLEGOM > Het is zeker, dat de organisaties Welzijn Hillegom en Welzijn Lisse op 1 januari 2017 met elkaar gaan fuseren. Deze mededeling deed Astrid Verkerk, fusiedirecteur Welzijn Hillegom / Welzijn Lisse, woensdag 12 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Volgens haar was de fusie onvermijdelijk: beide organisaties zijn namelijk te klein en hebben afzonderlijk geen ruimte om nieuwe dingen op te zetten. Verkerk: ,,We hadden onze handen vol met cliëntenondersteuning en vooral het ouderenwerk en we wilden juist nieuwe doelgroepen aanspreken.'' Door de fusie zouden de kosten minder worden en de kwaliteit van de dienstverlening beter moeten worden.


Maar vanaf volgend jaar is de tijd van pamperen ook voorbij. Mensen die aankloppen bij de fusie-organisatie krijgen geen langdurige ondersteuning meer, maar tijdelijke en kortdurende hulp. Daarna moeten de zorgvragers weer op eigen benen staan, al dan niet met hulp uit de omgeving. Ook gaan de medewerkers van 'Welzijn HiLi' (de echte naam wordt later dit jaar bekend gemaakt) vanaf volgend jaar de dorpen in. Ze zetten dan een koffietafel met vrijwilligers neer in de buurtsuper, bij een snackbar of op een sportaccommodatie. Zo hopen ze met meer mensen in aanraking te komen. Of het nu gaat om senioren, licht dementerenden, eenzame mensen of statushouders. Verkerk had nog wel een andere wens: ,,Eigenlijk zouden we met een kantoor in de winkelstraat moeten zitten. Dan ben je dichter bij de inwoners. Er staan nogal wat pandjes leeg. Waar we nu zitten zijn we onvindbaar en het is (de ruimtes zijn, JD) nogal verouderd in de Beukenhof.''

Huiswaarde checken binnenkort mogelijk

LISSE > Vanaf 1 januari kunnen alle huiseigenaren kijken hoeveel hun huis waard is op www.wozwaardeloket.nl. En tegelijkertijd kan dan beoordeeld worden hoe duur de woning is, waar de buren in zitten. Eigenlijk had deze informatie al op 1 oktober online moeten staan, zo liet fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) woensdag 12 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten.


Een kleine honderd gemeenten hebben de informatie van de waarde van de huizen al op deze site staan. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) moest erkennen dat de deadline van 1 oktober niet is gehaald. Dat komt volgens hem door de ambtelijke afdeling 'Belastingen Bollenstreek'. ,,Van hen heb ik bericht gekregen dat ze er volop mee bezig zijn. Op 1 januari zijn we daar volledig op aangesloten. Dus ruimschoots voordat de gemeentelijke belastingen op de mat vallen.''

'Intrekken bekeuring is geen klassenjustitie'

LISSE > Als een boa een bekeuring geeft, kan het helpen om bezwaar te maken. Dat merkte een man die een prent kreeg vanwege foutparkeren aan de Van der Lindenweg. Hij vertelde de boa's, dat het niet eerlijk was dat hij een boete kreeg, terwijl de sporters iets verderop hun auto's gewoon mochten laten staan. Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) besprak deze situatie op woensdag 12 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.


Van der Zwet liet weten: ,,Voor de betrokkene is het heel leuk, maar waarom is de bekeuring ingetrokken. Voor de bezwaarmaker is het leuk, maar hoe ziet het met de anderen? Het lijkt op klassenjustitie.'' Hierop liet burgemeester Lies Spruit weten: ,,Dit zijn heel zware woorden. U zegt dat boa's klantvriendelijk moeten zijn en nu zijn ze dat een keer en is het weer niet goed. Dit heeft helemaal niets met klassenjustitie te maken. De boa's hebben de afweging gemaakt en ik kan er alleen maar achter staan. Soms is er een reden om de bekeuring in te trekken en kennelijk was dat hier het geval.''

Lot De Roon aan zijden draadje

LISSE > Het werd nog niet hardop gezegd, maar wethouder Adri de Roon (D66) moet vrezen voor zijn functie. Al jaren moddert het gemeentebestuur aan, waar het gaat om een kredietaanvraag voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) Sint Josephschool. Inmiddels zijn de kosten al opgelopen tot meer dan 6,5 miljoen euro. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën kreeg de wethouder woensdag 12 oktober veel kritiek te horen van alle partijen.

,,Het ambtelijke en bestuurlijk traject om nieuwbouw van de St. Josephschool te realiseren, verdient geen schoonheidsprijs'', zo luidt een conclusie van een onderzoek dat door het gemeentebestuur is laten uitvoeren. De eerste inschattingen van de kosten voor het IKC, zo'n acht jaar geleden in de tijd dat Bas Brekelmans (VVD) nog wethouder was, bleken veel te laag te zijn. Bovendien is niet bekend, hoe die inschattingen berekend zijn. En als door de jaren heen bestuurders en ambtenaren een andere functie kregen, was er geen goede overdracht van de informatie. Die informatie werd dan vaak ook nog alleen maar mondeling doorgegeven ,,Dat bleek niet bevorderlijk voor de consistentie in de voorbereidingen van het project''.

Ook VVD-wethouder Cia Kroon kon geen potten breken en de treurige gang van zaken ging ongehinderd verder onder het bewind van De Roon. Zo bood de griffie het raadsvoorstel 'Sloop schoolgebouw MVO Lucia Achterweg 7 en voorkeurslocatie nieuwbouw IKC St. Josephschool' niet eens aan de gemeenteraad aan. In veel andere gemeenten is dat al een doodzonde voor de verantwoordelijk wethouder.

Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) constateerde, dat er veel fouten zijn gemaakt. ,,De schrik slaat me om het hart. De schuldvraag vind ik niet aan de orde. Het gaat niet om schuld, maar om wie verantwoordelijk is. Dat is de wethouder onderwijs en eventueel de wethouder ruimtelijke ordening. Ik laat het hier bij en ik verwacht dat in de raad een feitelijk oordeel gegeven zal worden.'' Ook VVD-fractievoorzitter Wim Slootbeek vond de feiten die boven water kwamen ,,vrij schokkend. Als je op deze manier managed, dan vraag je om problemen.'' Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) vond het feitenrelaas ,,verbijsterend''. Hij ziet liever, dat een organisatie als de Rekenkamercommissie nog eens goed onderzoekt, wat er allemaal mis is gegaan.

Zelfs fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) kon haar wethouder niet volop in bescherming nemen. ,,Ik kijk naar het feitenrelaas en daar word ik echt niet vrolijk van. Heel veel actoren worden aangewezen en heel veel acties worden beschreven die niet goed zijn verlopen. Hebben we echt de vinger op de zere plek kunnen leggen? Die vraag is nog niet beantwoord.'' Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) wilde weten, of de regiefunctie ,,in het vervolg beter kan, zodat het bedrag ook een beetje binnen de perken blijft?''

De veelgeplaagde wethouder stelde: ,,Ik kan niet anders dan met deemoed uw opmerkingen aanhoren. Vergoeilijkingen of excuses zoek ik niet.'' Volgens hem hadden alle problemen voorkomen kunnen worden, als bij dit 'project Josephschool' was gewerkt volgens het systeem van 'projectmatig werken'. Dat systeem werd alleen toegepast bij de ,,grote projecten''. Maar die opmerking bracht hem nog meer in de problemen. Mesman liet weten: ,,Ik weiger te aanvaarden dat projectmatig werken het ei van Columbus is.'' Na een diepe zucht van De Roon oordeelde Den Breejen: ,,U kunt zuchten, maar het is heel slecht uit te leggen aan de inwoners waarom dit geen project is dat meegenomen wordt in het projectmatig werken. 6 miljoen euro is veel geld voor Lisse.''

Overigens gaat de gemeenteraad binnenkort wel akkoord met het krediet van 6.566.000 euro, zodat het IKC gebouwd kan worden. Ook mogen er in de directe omgeving vijf villa's gebouwd worden, zodat een deel van de kosten gedekt kan worden met die grondverkoop.


Joep Derksen