Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 21.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2017

Doodsteek voor watercipressen

Nieuwkoop – De watercipressen aan de Klinkhamer worden definitief gekapt. Even leek het er op, dat van uitstel toch nog afstel kwam. Oorspronkelijk zou de gemeente deze majestueuze bomen in augustus horizontaal snoeien, maar dat gebeurde niet, vanwege kritiek van aanwonenden. Oud-burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Dick Boogaard, heeft met voor- en tegenstanders gekomen. De conclusie?: de watercipressen moeten weg.

Inmiddels hebben de omwonenden een brief ontvangen van het gemeentebestuur. Hieruit wordt duidelijk, waarom Boogaard is gevraagd te bemiddelen. ,,Hij is onafhankelijk, maar daarnaast wel iemand die de gemeente en haar inwoners goed kent. Hij heeft ervaring met soortgelijke projecten en sprak inmiddels met voor- en tegenstanders.'' De oud-burgemeester adviseert om alle watercipressen weg te halen, maar dan niet in één keer. Daarnaast mogen de omwonenden meepraten over een nieuwe groeninrichting voor de Klinkhamer en de directe omgeving. Dat moet leiden tot een nieuw plan voor het groen in die wijk.

De gemeente gaat voortvarend aan de slag. Nog voordat de eerste bijeenkomst van de omwonenden plaats vindt, kunnen er al bomven verdwijnen. De eerste watercipressen voor de huizen Klinkhamer 1 tot en met 17, Blaasbalg 45 tot en met 59 en Aambeeld 1 worden al in november gekapt. Tijdens de bijeenkomst krijgen de omwonenden te horen, wanneer de overige bomen verwijderd worden.

Gevraagd naar een reactie laat omwonende Anna Bijma weten: ,,Die bomen hadden van mij wel mogen blijven staan, maar ze moeten wel gesnoeid worden. Ze zijn namelijk veel te groot; het is hier geen bos.'' Nu de gemeente het besluit neemt, om toch alle bomen te kappen, heeft ze er vrede mee. ,,Het is teveel boom. Ik ben ook bang, dat ze te zwaar worden. Die walkanten, waar ze op staan, zijn niet zo stevig. Als er een storm komt, kan zo'n boom omvallen. Als iemand voorbij fietst, krijgt die een boom op z'n kop.''  

Bedrijven weg voor woningen

Noorden – De glastuinbouwbedrijven langs de Voorweg verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen dertig vrijstaande huizen en twee-onder-éénkapwoningen. Op deze manier moet 'het lint' tussen de huinummers 23a en 113 weer een echt dorpsgezicht krijgen.

De bedrijven, die er nu gevestigd zijn, kunnen niet meer verder groeien. Door de ligging in het lint tussen de weg en de plassen kunnen ze geen kant op. Het verkopen van hun grond, zodat daar woningen op gebouwd kunnen worden, is dus een goed alternatief voor een zakcentje voor de oude dag. Wethouder Paul Platen (VVD) steunt de plannen voor nieuwe huizen: ,,Door de Voorwegzone opnieuw in te richten verbetert de kwaliteit van het woongebied en versterken we de leefbaarheid in Noorden. Dit bereiken we door de gevestigde bedrijven te verplaatsen, de glastuinbouw te saneren en maximaal 30 woningen te bouwen.''


Het bouwen van al die huizen zal echter nog jaren gaan duren. Sommige grondeigenaren willen hun bedrijfsactiviteiten op korte termijn beëindigen, terwijl anderen hun bedrijf nog jarenlang willen voortzetten. Maar wanneer de huizen van maximaal 750 er staan, zullen ze binnen de kortste keren verkocht zijn: ze hebben hun achtertuin grenzend aan het water en er zijn veel mensen, die zo'n droomwoning willen bemachtigen. 

Onderzoek naar trailerhelling

Nieuwkoop – Een nieuwe trailerhelling om meer pleziervaarders te laten genieten van de Nieuwkoopse Plassen. De gemeenteraadsleden willen voor eens en altijd weten, of zo'n helling kan worden aangelegd. Daarom dienden de partijen SGP-ChristenUnie CDA Natuurlijk Nieuwkoop Samen Beter Nieuwkoop een voorstel in, om de voor- en nadelen van zo'n trailerhelling te onderzoeken. De resultaten ervan moeten in het derde kwartaal van 2018 duidelijk zijn. Burgemeester Frans Buijserd vond zo'n onderzoek ,,prima. Dan weten we wat wel en niet kan.'' De politici moeten zich realiseren, dat Nieuwkoop niet in hetzelfde toeristische rijtje staat als Londen, Parijs of Bali. Buijserd: ,,De toeristen in Gouda zijn daar in een halve dag uitgekeken. Dan zijn ze bij ons binnen één uur weg''. Het voorstel voor het onderzoek naar de trailerhelling werd donderdagavond unaniem aangenomen. 

Jeugdhulp 1 miljoen euro duurder

KAAG EN BRAASSEM – De gemeentelijke kosten voor jeugdhulp rijzen de pan uit; het afgelopen jaar is het budget hiervoor met maar liefst een miljoen euro overschreden. Daar tegenover staat, dat de kosten voor de Wmo-voorzieningen en de Sociale Werkplaats Alphen (SWA) wél lager uitvallen. Aan verstrekte Wmo-voorzieningen is de gemeente 698.000 euro minder uit en aan de SWA hoeft Kaag en Braassem 389.000 euro minder uit te geven. Hiermee kan de financiële klap van de jeugdhulp opgevangen worden.  

Paspoorten zijn vetpot

KAAG EN BRAASSEM – De uitgifte van paspoorten en ID-kaarten lijkt een ware vetpot te zijn voor de gemeente. Tijdens een politieke vergadering, waar de gemeentelijke financiën werden besproken, bleek dat Kaag en Braassem hier meer geld voor binnenhaalt, dan vorig jaar nog werd gedacht. De 'secretarieleges' voor paspoorten en ID-kaarten brachten maar liefst 65.531 euro méér op. Een verklaring was hier wel voor: ,,Er zijn wat meer kinderen die paspoorten krijgen en we hebben meer inwoners.'' Hoewel de tarieven voor paspoorten 'kostendekkend' moeten zijn, betekent dit niet, dat die tarieven volgend jaar omlaag gaan. De gemeente houdt rekening met 'golfbewegingen'; de komende jaren zou er minder vraag kunnen zijn naar paspoorten en ID-kaarten, waardoor de inkomsten weer dalen.

Twee ton voor ophoging dijken

KAAG EN BRAASSEM – Een onverwachte tegenvaller voor de gemeente. Voor het ophogen van de kades moet Kaag en Braassem ruim 200.000 euro extra opzij leggen. Tijdens een politieke vergadering liet een ambtenaar weten, dat dit komt door het beleid van het Hoogheemraadschap Rijnland. ,,Zij liepen in het verleden achter met de planning voor die ophoging. Dat wordt nu ingehaald.'' De twee ton wordt gehaald uit het potje 'Reserve Wegen'. 

Van Elderen opgestapt

LEIMUIDEN – Wieze van Elderen is uit het bestuur van de Dorpsraad Leimuiden gestapt. Dat maakte Monique Verkerk-Vandeveen, voorzitter van diezelfde Dorpsraad, woensdag 11 oktober bekend.

Een half jaar geleden kwam Van Elderen in opspraak, toen ze bij een fractievergadering van de VVD liet weten over de bijeenkomsten van de Dorpsraad: ,,We willen niet dat het een zeurclub wordt''. Daarom zouden mensen zich niet moeten uiten in het publiek richting het bestuur, maar alleen met elkaar in gesprek gaan in de vorm van 'tafeltjesgesprekken'.


De voorzitter kondigde aan, dat Van Elderen deze zomer al heeft besloten om per direct uit het bestuur te stappen. ,,Wieze van Elderen heeft naast twee jonge kinderen ook een groeiend bedrijf. Ze kwam steeds meer in de knoei met haar werkzaamheden. Tijdens de zomervakantie besloot ze dat ze per direct uit wilde treden uit het bestuur. Wij hebben dat gerespecteerd.'' Het bestuur van de Dorpsraad zoekt dus een nieuw bestuurslid.  

Voormalig wethouder krijgt extra geld

KAAG EN BRAASSEM – Het is een onverwachte financiële tegenvaller voor de gemeente. Ieder jaar moet Kaag en Braassem 27.000 euro extra uitbetalen aan een voormalig wethouder. ,,Dat heeft te maken met ziekte'', zo liet een ambtenaar woensdag 11 oktober weten. ,,Doordat hij ziek is, zijn we verplicht om de uitkering door te betalen. Dat is een structurele post, totdat zijn pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.''

,,Leimuidenaren moeten niet hun hoofden in het zand stoppen''

LEIMUIDEN – De bijeenkomst van de dorpsraad trok zo'n zestig bezoekers. Zij werden geïnformeerd over de zaken, waar de dorpsraad zich mee bezig houdt en kregen daarna een presentatie van PR-man Rien Zwaal voorgeschoteld.

Door Joep Derksen

Zwaal is ook bestuurslid van de Dorpsraad en hij riep zijn mede-inwoners op om niet alleen maar angstvallig vast te houden, aan wat er nu is. ,,Gedurfd vooruit kijken'', zo noemde hij het. Leimuiden heeft een sterke gemeenschap, met onder meer acht horecagelegenheden, twee kerken en tien sportverenigingen. Op een filmpje toonde Zwaal herinneringen aan de Graansilo, het parochiehuis, het voormalige turfwingebied en de draaibrug over de ringvaart van de Haarlemmermeer. Het zijn allemaal symbolen van iets, wat ooit was, maar nu voorgoed is verdwenen.

Gemiddeld wordt iedere tweeënhalve week wel feest gevierd in Leimuiden, rekende Zwaal voor. Het is volgens hem beter, om alvast voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen. ,,De Westeinderplassen heten tegenwoordig Amsterdam Lake. We moeten gedurfd vooruit kijken; in de periode tot 2070 wordt het Groene Hart misschien een park. De inwoneraantallen in de randstad stijgen in die tijd van 7 miljoen naar 9 miljoen mensen. Dit gebied gaat veranderen. Wij moeten met elkaar er voor zorgen, dat dit gebied ook bewoonbaar blijft. Niet voor ons, maar voor de jongere generaties.''


Zwaal stelde, dat de Leimuidenaren moeten ,,accepteren dat de randstad uitgroeit naar één groot stedelijk gebied. Als je dat niet doet, stop je je hoofd in het zand.'' Leimuiden zou zich 'onmisbaar' moeten maken voor die oprukkende stad. Hij gebruikte dit argument als pleidooi voor meer fiets- en wandelpaden, het behoud van polders en oevers aan meren en watergangen om daar te kunnen overnachten. ,,Accepteer dat Nederland groeit en groei als dorp mee. Grijpen we die kans, of blijven we vasthouden aan wat toch zal verdwijnen?'' Over vijftig jaar zullen we weten of Zwaal een visionair was.  

Leerlingen slaan eerste paal nieuwe schoolgebouw

HOOGMADE – Het was donderdag 12 oktober groot feest voor de leerlingen van basisschool Ter Does; zij mochten de allereerste paal slaan van het nieuwe schoolgebouw. Uit iedere groep was één leerling gekozen, die samen met basisschooldirecteur Kees Hagenaars en wethouder Floris Schoonderwoerd deze houten heipaal handmatig de grond in beukte. Zij werden door de overige leerlingen luid aangemoedigd; iedere keer als de kinderen trokken aan het touw om met de hei-installatie de paal dieper de grond in te slaan, riepen ze luid: ,,Harder trekken! Harder trekken!''

Door Joep Derksen

Hagenaars is al jarenlang een van de drijvende krachten om het nieuwe gebouw voor de 'brede school' te realiseren. In dit pand, dat na de zomervakantie van 2018 wordt geopend, komt onder meer ook een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang te zitten. De basisschooldirecteur was lyrisch: ,,Deze dag, 12 oktober, zal men in Hoogmade niet gauw vergeten.'' Ook de wethouder toonde zich enthousiast; na vier jaren van praten, komt nu dan eindelijk het laatste jaar, waarin de bouw wordt gerealiseerd.

Volgens Schoonderwoerd wordt dit 'het meest duurzame schoolgebouw in Kaag en Braassem'. De school wordt een school zonder gasaansluiting en op het dak komen zonnepanelen. Ook zijn er inmiddels 7 gaten van 150 meter diep geboord zodat met een gesloten leidingsysteem de vaste temperatuur van de bodem in de zomer gebruikt wordt om te koelen en in de winter om te verwarmen. De wethouder: ,,De nieuwe school zal heel weinig stroom verbruiken, dus bijna al het geld, dat anders naar een energiebedrijf gaat, komt naar jullie onderwijs toe.''

De leerlingen zelf zijn ook enthousiast. ,,Ik vind het niet jammer, dat de oude school plat gaat'', vertelt Vincent. En ook Roef en Jelle zijn blij: ,,Het is leuk, dat de nieuwe school er komt. In onze oude school zaten overal mieren en vorig jaar was het dak lek.'' Hagenaars haastte zich om het 'mierenverhaal' te ontkrachten: ,,Er worden wat overdreven verhalen vertelt, maar dat is nodig om sneller het gebouw te krijgen.''

Schoonderwoerd wees er nog op, dat niet er niet alleen een schoolgebouw komt, maar dat op die locatie uiteindelijk ook tien woningen worden gebouwd. ,,Vanuit dit project ontstaat de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens in Hoogmade in vervulling te laten gaan, te weten het toevoegen van een aantal woningen bij de school. Dit geeft een impuls voor de leefbaarheid in het dorp.''

Als alles volgens planning verloopt, levert Verbij Hoogmade de school voor de bouwvak van 2018 op. Wanneer de school in gebruik is genomen, wordt het noodgebouw gesloopt. De bouw van de school is zo gepland, dat het werk waar de meeste overlast van komt, zoals het heien, gebeurt zonder dat de leerlingen er last van hebben. De vijftig heipalen worden tijdens deze herfstvakantie in de grond gebeukt. Direct na het 'begraven' van de eerste heipaal opende Hagenaars een grote fles kinderchampagne en hij liet weten: ,,Langzaam nemen we op deze manier afscheid van het oude en gaan we op weg naar een nieuwe frisse toekomst in een prachtig nieuw gebouw samen met FloreoKids.'' Hierop toastte Hagenaars met Schoonderwoerd op de goede afloop.


Een filmpje over dit historische Hoogmadese moment is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=9mXdtR0EgNo&t=9s

Prinses Beatrix stelt Googermolen in gebruik

KAAG EN BRAASSEM – De Googermolen viert dit jaar haar 300-jarig bestaan én het feit, dat dit 'wapen tegen het watergevaar' een flinke opknapbeurt heeft gehad. Niemand minder dan prinses Beatrix bezocht de Googermolen op zaterdag 14 oktober om deze molen weer officieel in gebruik te nemen.

Door Joep Derksen

De Googermolen is eigendom van de Rijnlandse Molenstichting, maar in deze molen wonen ook Jos en Marian van der Donk. Dit past in de doelstelling van de Molenstichting om poldermolens te behouden voor toekomstige generaties; zowel cultuurhistorisch als landschappelijk. Dankzij de opknapbeurt van de molen, kunnen de wieken weer volop draaien en met kracht gemaald worden. Ook heeft dit monument, dat in 1717 gebouwd en in 1839 na een brand herbouwd werd, een flinke teer- en verfbeurt gekregen.

Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, noemt de Googermolen 'krachtig': ,,In de vijzel kan 15.000 liter water en de molen verplaatst 30.000 liter per minuut.'' Nog altijd is de molen in gebruik; als hulpgemaal voor de Googerpolder, bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. Speciaal voor de komst van prinses Beatrix waren er houten loopplanken gelegd op het terrein rond de molen. Door een regenbui waren deze nog altijd glad, dus bij de ontvangst van Beatrix waarschuwde Bos haar, voorzichtig te zijn. ,,Ja, ik pas op, dat ik niet val'', reageerde ze kwiek.
Ook andere hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig, zoals Commissaris des Konings Jaap Smit en burgemeester Marina van der Velde. Bos maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten: ,,Als er al overheidsgeld beschikbaar is voorde restauratiekosten van de molens, dan is dat voor hooguit 50% van de kosten. Het is onmogelijk, dat eigenaren voor die kosten op moeten draaien; dit beleid gaat uiteindelijk ten koste van alle molens.''
De oud-burgemeester van Alkemade en vice-voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting Arie Meerburg overhandigde aan enkele kinderen van groep 8 een boekje met lesmateriaal over molens. ,,Kinderen moeten niet alleen het Wilhelmus kennen of naar het Rijksmuseum gaan. Ze moeten ook molens bezoeken, want zonder molens zou half Nederland onder water staan.''
Vervolgens liep prinses Beatrix een rondje rond de Googermolen, die speciaal voor deze gelegenheid versierd was met tientallen Nederlandse vlaggen. Ook beklom ze de trap naar boven, om het woonhuis van binnen te bewonderen. Daar moest ze echter een tijdje wachten, omdat iemand had besloten de deur op slot te draaien. Uiteindelijk ging dan toch de deur open en kon Beatrix alsnog naar binnen.

Na enkele minuten rondgekeken te hebben, liep ze de molentrap weer af en anwoordde op de vraag van de journalist of ze onder de indruk was, een volmondig ,,Ja!'' Hierna lichtte de prinses de vang, waardoor de molen in werking werd gesteld en de wieken op volle kracht gingen draaien. Dit tot grote bewondering van de tientallen inwoners die op een afstandje moesten kijken, hoe dit gedaan werd. Nadat Beatrix nog persoonlijk een kijkje nam bij het gemaal bij de Googermolen, dankte ze iedereen die haar ontvangen had en stapte ze in de auto op weg naar een volgende afspraak. 

20.000 Euro aan dwangsommen

KAAG EN BRAASSEM – De eigenaar van het pand aan de Willem van de Veldeweg 71 moet maar liefst 20.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Dat liet wethouder Herman Haarman (D66) donderdag 12 oktober weten. De huiseigenaar had bezwaar ingediend tegen deze dwangsommen, maar dat bezwaar is afgewezen. Daarom moest hij drie dakopbouwen nog vóór 23 augustus 2017 verwijderd hebben. Dat is niet gebeurd, zo controleerde een handhaver een week later. Het gemeentebestuur wil daarom, dat de dwangsommen betaald worden.

Driekwart miljoen euro voor verkeersveiligheid

ROELOFARENDSVEEN – Het bedrijf Bunnik B.V. mag de Fransche Brug en het Westeinde opnieuw inrichten. Hiervoor betaalt de gemeente 742.940 euro (inclusief btw). Voor deze driekwart miljoen euro moet de verkeersveiligheid verbeteren. Wethouder Herman Haarman (D66) liet hierover op donderdag 12 oktober weten: ,,We hebben hier een participatieproces voor opgezet. De ideeën van bewoners zijn in drie varianten uitgewerkt. Deze varianten zijn op een bewonersavond gepresenteerd. Via tafeltjes kon je er op schieten. Er komt asfalt en glooiende plateau's op het Westeinde, klinkers op en extra parkeerplaatsen bij de Fransche brug. Bovendien krijgen de straatlantaars ledverlichting.'' De werkzaamheden beginnen in de loop van november. 

Dwangsom dreigt

OUDE WETERING – De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft bepaald, dat een recreatieve woonboot niet juist gebruikt wordt. Deze boot ligt aan de Plantage 35 en wordt permanent bewoond, zo is het oordeel. Het college van burgemeester en wethouders geeft de mensen drie maanden de tijd om te verhuizen. Als dat niet gebeurt, legt de gemeente een dwangsom op.

Geld voor proef warmtewinning uit Braassem

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur betaalt 3.000 euro mee aan een proef, om warmte uit het oppervlaktewater van de Braassem te halen. Het initiatief voor deze proef komt van Peter Aarden, toevallig de levenspartner van de voorzitter van het Duurzaamheidsplatform. Wethouder Herman Haarman (D66) laat desgevraagd weten, dat dit geen probleem is: ,,De Braassem zou benut kunnen worden voor warmteopwekking. We hebben niet zelf bedacht. Nu wil een partij daar werkelijk mee aan de gang. Het is interessant dat iemand die investering wil gaan doen. Dat zo u voor onze gemeente ook interessant kunnen zijn.'' Hij vervolgt: ,,We moeten allemaal van het gas af en we hebben het duurzaamheidsbudget om duurzaamheid te bevorderen. Het past binnen de ambitie van de gemeente om energieneutraal te worden in 2040. Moeten we het afschieten, omdat het de partner van iemand is? Nee.''

Grond weg, zorg minder

ROELOFARENDSVEEN – Het stuk grond naast de Conservenweg 70-72 krijgt een nieuwe eigenaresse. De gemeente doet dit perceel van 141 m2 over voor het bedrag van 16.120 euro. De buurvrouw kan dit dan toevoegen aan haar eigen grond. Tegelijkertijd hoeft de gemeente dit stuk groen niet meer te onderhouden. Ook draaien de inwoners niet meer op voor opruimingskosten, mochten er zich giftige materialen in de grond bevinden. In de koopovereenkomst staat, dat het risico voor de bodemgesteldheid volledig bij de koper komt te liggen. Overigens werd deze grond al dertig jaar van de gemeente gehuurd door de nieuwe eigenaresse.

Omleiding verkeer door reparatie Zuidbrug

KAAG EN BRAASSEM – De werkzaamheden om de Zuidbrug te repareren beginnen op 18 november. Dat laat directeur Rijk Vinke van Gebr. Schouls B.V. weten. De reparatie van de burg is noodzakelijk, omdat er door slijtage gaten ontstonden bij het wegdek. Deze gaten zijn nu provisorisch gerepareerd, maar het echte herstelwerk begint dus over enkele weken.


Tijdens een informatieavond werden de omwonenden geïnformeerd over de gevolgen van de reparatie, waarbij de Zuidbrug afgesloten wordt. Het verkeer wordt omgeleid via de Groenewoudsekade. Daarbij gaat het ook om zwaar vrachtverkeer. Wethouder Herman Haarman (D66) bevestigde donderdag 12 oktober, dat de huizen daar eerst nog gecontroleerd worden op scheuren. Mochten er klachten komen over nieuwe scheuren, dan kunnen deze vergeleken worden met de oorspronkelijke situatie. Waarschijnlijk worden er ook tijdelijke stoplichten geplaatst op plekken, waar vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren. Dit kan leiden tot opstoppingen van het verkeer. Nadat de Zuidbrug weer open is, worden deze stoplichten ook weer weggehaald.

Parapluplan Recreatie in de prullenbak

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is weer keihard op de vingers getikt door de Provincie Zuid-Holland. Het uiterst ambitieuze 'Parapluplan Recreatie' kan daarom in de prullenbak gegooid worden.

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland komt het Parapluplan niet overeen met het provinciaal beleid. Wethouder Herman Haarman (D66) lichtte donderdag 12 oktober toe, dat het hierbij gaat om de gemeentelijke plannen voor glastuinbouwgebieden, provinciale vaarwegen en de wens om steigers toe te staan bij de huizen in Braassemerland. Alle recreatieve initiatieven moeten apart beoordeeld worden. Haarman: We wilden in één keer veel ontwikkelingen mogelijk maken. Dan maken we snel meters, maar nu trapt de provincie op de rem. We moeten dit soort initiatieven per gebied en wellicht zelfs per locatie beoordelen.''


De gemeenteambtenaren hebben het afgelopen half jaar geprobeerd om de provincie te overtuigen, haar standpunt te verzachten. Maar dat is niet gelukt. ,,We komen geen stap verder'', verzuchtte Haarman. Wel probeert de gemeente later dit jaar om een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied Oost door de gemeenteraad te krijgen. ,,Op die manier denken we dat we een aantal recreatieve ambities voor het buitengebied kunnen gaan realiseren.'' Hij verwacht niet, dat de Provincie Zuid-Holland hiertegen in het geweer zal komen: ,,Die recreatieve nevenactiviteiten zitten er bij het Buitengebied West al in. We schakelen oost en west gelijk.''

Column

Je hebt journalisten en journalisten, waarde columnlezer. Soms vragen mensen mij wel eens, wat me bezielt om al die politieke vergaderingen bij te wonen. En te luisteren naar het ene gemeenteraadslid, dat de woorden van een ander raadslid herhaalt, maar dan weer met net weer een andere uitleg.

Toegegeven; het luisteren naar sommige raadsvergaderingen is soms als het kijken naar een pingpongwedstrijd zonder balletje. Maar toch vind ik het heerlijk, om dit werk te doen. Je houdt zo de ontwikkelingen in deze gemeente in de gaten en kunt er over typen. (Schrijven tijdens raadsvergaderingen doe ik al jaren niet meer: zonde van de tijd; eerst schrijf je het met de pen op en daarna moet je het weer uittikken). De inwoners kunnen daarna een oordeel vellen over hetgeen de raadsleden besproken en besloten hebben. En er al dan niet met die politici over spreken, als ze hen tegenkomen in de supermarkt of bij verjaardagen.

Ook al duren de vergaderingen soms lang en ben ik iedere week meerdere avonden van huis; toch geniet ik er van. En ik mag me gelukkig prijzen, dat ik geen journalist ben, die verslag legt van allerlei VIP's. Zo bezocht prinses Beatrix zaterdag 14 oktober de Googermolen, om deze 300 jaar oude molen weer in gebruik te nemen. Het is een handeling, die tien seconden duurde, maar mij de hele ochtend kostte.

Dat is natuurlijk niet de schuld van prinses Beatrix, maar het komt wel door alle maatregelen er omheen. Als eerste moest ik 'geaccrediteerd' worden, om bij dit moment aanwezig te zijn. Op de zaterdag diende ik me uiterlijk om 10:15 uur te melden, anders zou ik te laat zijn. Plichtsgetrouw was ik er dus al vóór 10:00 uur. De briefing voor de pers duurde zo'n 20 seconden, waarin ons werd verteld, waar we moesten staan als de prinses bij de molen was. Ze arriveerde om 11:00 uur en kort voor 12:00 uur deed prinses Beatrix de openingshandeling. De journalisten en fotografen stonden keurig in het persvak, maar wel weer net voor de neuzen van inwoners die gehoopt hadden op een mooi plaatje van de ex-koningin, die vlak bij stond. En dat deze inwoners niet echt blij waren met die batterij aan camera's voor hun neuzen, kan ik me goed voorstellen.


Nee, geef mij maar die perstafel in het gemeentehuis, waar je eersterangs en zonder andere mensen tot last te zijn, verslag kunt doen van het echte nieuws!

D66 pleit voor actieve donorregistratie

KAAG EN BRAASSEM – Inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) roept het gemeentebestuur op, om inwoners actief te wijzen op het doen van een donorregistratie. Hij wil, dat de gemeente hierbij al vooruit loopt op een wetsvoorstel om een ander systeem voor donorregistratie te hanteren. Dat wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer aangenomen, maar moet nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Van Egmond stelt hierover: ,,Een onderdeel van het wetsvoorstel is dat gemeenten actief moeten informeren over het belang van donorregistraties. D66 zou het een goede stap vinden om ongeacht de wetswijziging te beginnen met informeren over, en stimuleren van donorregistratie. Ongeacht de keuze die bij de registratie gemaakt wordt.'' Het college heeft enkele weken de tijd om op dit voorstel te reageren. 

Aanpak knelpunten wegen met jaar vertraagd

KAAG EN BRAASSEM – Deze gemeenteraadsperiode, die tot 21 maart 2018 duurt, wordt er geen besluit meer genomen over investeringen in de land- en tuinbouwwegen. Dat werd maandag 16 oktober bekend gemaakt tijdens de fractievergadering van PRO.


Alle politieke partijen zijn het er over eens, dat zo'n besluit moet worden uitgesteld tot volgend jaar. Binnen de gemeente Kaag en Braassem zijn er op twaalf plekken van land- en tuinbouwwegen zogeheten 'knelpunten', die aangepakt moeten worden. Dat kost heel veel geld en het zijn honderdduizenden, zo niet miljoenen euro's, waarmee in de aankomende begroting geen rekening is gehouden. Dus moet hierover besloten worden bij de eerstvolgende keer, dat de gemeentebegroting door de raad wordt vastgesteld. En dat is dus november 2018.  

Aftrap verkiezingscampagne

KAAG EN BRAASSEM – Op dinsdag 7 november komen de leden van het CDA bij elkaar om daar de kandidatenlijst vast te stellen. Woensdag 21 maart vinden namelijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats en de volgorde van deze lijst bepaalt in grote mate wie wél en wie niet in de gemeenteraad komt. Hoe hoger op de lijst; hoe groter de kans, dat je de komende vier jaar besluiten mag nemen over de toekomst van deze gemeente. De kandidaten worden officieel geïntroduceerd tijdens een campagneaftrap op dinsdag 21 november, die dan vanaf 19:30 uur in De Kromme Does in Hoogmade plaatsvindt.

Dubben over duurzaamheidsgeld

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders wil 150.000 euro, dat bestemd is voor duurzaamheid, terugzetten in het gemeentelijke potje 'algemene reserve'. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) is het hier niet mee eens, zo liet hij maandag 16 oktober weten.


Wesselman: ,,Gezien onze ambitie om energieneutraal te zijn in 2040, moeten we kijken of we die 150.000 euro voor duurzaamheid kunnen behouden.'' Hij gaat een voorstel schrijven, om die 150.000 euro te gebruiken voor extra duurzaamheidspilots om nieuwe initiatieven op gang te brengen.'' Desgevraagd laat LKB-voorman Ton van Velzen weten, deze gedachtegang niet te steunen. ,,Geld dat je niet besteedt, moet je in de algemene reserves douwen. Als je het nodig hebt, kun je het altijd gebruiken. We willen zo min mogelijk reservepotjes.''

GroenLinks ziet af van gemeenteraad

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij GroenLinks doet op woensdag 21 maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit liet aspirant-raadslid Douwe de Roest weten, toen hij de fractievergadering van SVKB bezocht op maandag 16 oktober.


De Roest (26) is eerder dit jaar verhuisd en woont tegenwoordig in Hoogmade. In zijn oude woonplaats was hij secretaris van het bestuur van GroenLinks afdeling Leiden. Hij maakte kennis met de SVKB-fractie, om te kijken of hij voor deze partij op de kandidatenlijst kan komen te staan. Op de vraag, waarom De Roest niet een eigen GroenLinks partij opricht in Kaag en Braassem, liet hij weten: ,,In Kaag en Braassem zijn twaalf mensen lid van GroenLinks. Het is een erg kleine afdeling. Iemand anders had een peiling gedaan onder die twaalf leden, om te kijken of ze interesse hadden in een actieve rol. Dat kwam niet eens van de grond. Het leek me niet zo nuttig en realistisch om het zelf te doen.''

LKB warmt zich op voor gemeenteraadsverkiezingen

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij LKB (Liberaal Kaag en Braassem; een afsplitsing van de VVD) gaat hoogstwaarschijnlijk deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Dat laat fractievoorzitter Ton van Velzen weten. Hij licht toe: ,,We zijn achterbannen aan het mobiliseren en praten met mensen om te vragen of ze op de lijst willen komen. Als voldoende mensen ons gedachtegoed willen uitstralen, gaan we sowieso door.''


LKB moet zich op 12 december definitief hebben ingeschreven voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als dat gebeurt, dan verwacht Van Velzen goed te scoren. ,,Als wij mee gaan doen, gaan we best een aantal zeteltjes binnenhalen. Ik kijk ook naar de waterschapsverkiezingen, waar wij heel veel stemmen haalden.'' Maar voor de waterschapsverkiezingen was Van Velzen kandidaat voor de VVD. ,,Ik denk niet dat het alleen VVD-stemmen waren; de kiezers kijken ook naar de mens waarop ze stemmen. Bij de raadsverkiezingen hebben veel van die mensen namelijk niet op de VVD gestemd.''

Meer aandacht voor bewegingsonderwijs gevraagd

KAAG EN BRAASSEM – De KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) voert actie, zodat leerlingen meer aangezet worden om te bewegen. De gemeente moet hierbij de (financiële) helpende hand bieden.

De KVLO is een vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding. Tijdens de fractievergaderingen van maandag 16 oktober werden flyers uitgedeeld aan de raadsleden. Hierop stond een wensenlijstje van de KVLO: ,,Elke leerling op de basisschool gymt minimaal twee lesuren per week en waar mogelijk drie lesuren per week. Zorg voor schoolpleinen, die uitnodigen tot beweging; dit levert een belangrijke bijdrage aan hun beweegontwikkeling.''

Ook wordt de gemeente uitgedaagd om scholen te helpen bij het inzetten van (duurdere) vakleerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs. Daarnaast kijkt de KVLO naar de gemeente waar het gaat om het ondersteunen van ,,een verantwoord en breed beweeg- en sportaanbod rondom de school, de buurt en de sportverenigingen. Zorg hierbij voor (co-)financiering van buurtsportcoaches.'' 

Nieuwe manier onkruidbestrijding lijkt slechter voor milieu

KAAG EN BRAASSEM – Het welig woekerende onkruid blijft de politieke gemoederen bezig houden. Het afbranden en met kokend heet water besproeien van het ongewenste groen tussen de tegels is veel minder succesvol, dan het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp, dat tot vorig jaar gebruikt werd. Zelfs wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) lijkt met weemoed terug te kijken op het gebruik van dat spul. ,,Roundup werkte wel beter'', zo stelde hij maandag 16 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij.

Door Joep Derksen

Toch gaat de gemeente de eerstkomende drie jaar gaan Roundup meer gebruiken. Wel draait de gemeente de duimschroeven aan bij de organisatie, die het onkruid moet bestrijden. Schoonderwoerd: ,,We hebben bij de aanbesteding afgesproken, dat de beeldkwaliteit niet achteruit moet gaan. We kunnen nu stevig aangeven, dat dit wel gebeurt.'' De wethouder vroeg zich daarnaast af, of het milieu er wel zo bij gebaat is, nu Roundup niet meer wordt gebruikt. ,,Je ziet dat nu continue ketels met heet gestookt water door de straten rijden; is daar het milieu mee gediend?''


Die gedachtegang wordt ondersteund door LKB-fractievoorzitter Ton van Velzen: ,,Ik zet mijn vraagtekens bij het wegbranden van het onkruid. Is dat wel milieuvriendelijk? Bij gebruik van gas douw je ook de verbrandingsgassen de lucht in. Met het weg borstelen van het onkruid komt er veel meer fijnstof vrij. Eigenlijk is Roundup misschien wel milieuvriendelijker dan wat we nu doen. Dat had ik graag uitgezocht.''

Verrassingsgebakje

KAAG EN BRAASSEM – De komende weken krijgen alle ouderen in verzorgingstehuizen een verrassingsgebakje. Dat initiatief komt van het CDA, die de senioren deze maand in het zonnetje willen zetten. De afgelopen tijd hebben ook vijftien verenigingen een fruitmand ontvangen van deze partij. In november houdt het CDA een actie voor de voedselbank, zo liet Anja de Rijk maandag 16 oktober weten.

Wachten op verkiezingen

KAAG EN BRAASSEM – Een besluit over het toelaten van een vakantiepark met villa's in de openbare ruimte; dat moet niet meer door deze gemeenteraad genomen worden. Hiervoor pleit D66-lijsttrekker Nick van Egmond. ,,Met vakantiehuisjes op plekken waar mensen komen voor hun rust, maak je juist die plekken kapot. Laten we hier niets mee doen, afwachtend op wat de gemeenteraadsverkiezingen van maart ons brengen.'' Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) was het hier mee eens. Hij opperde: ,,We kunnen dit onderwerp controversieel verklaren, net zoals de Tweede Kamer dat nu met een aantal onderwerpen doet. We gaan toch niet gauw een besluit nemen over een vakantiepark met villa's; dat laat je toch aan de nieuwe raad over!''  

Zwartkleurige fietssuggestiestroken blijven wens

HOOGMADE – De fractie van PRO is en blijft tegen het aanleggen van rode fietssuggestiestroken. Het asfalt, dat als fietssuggestiestrook op Noordeinde wordt aangelegd, krijgt een zwarte kleur. Roodkleurig asfalt op die plek zou 29.000 euro extra kosten en daarmee het totale budget voor deze wegaanpassing met 25% verhogen. En zoveel geld extra is te veel van het goede voor PRO. Wethouder Floris Schoonderwoerd stelde maandag 16 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij: ,,Zwartkleurige fietssuggestiestroken zijn verkeersveilig, het past binnen de begroting en ook is uit het inwonerparticipatietraject gekomen, dat de omwonenden dit zelf ook willen.'' Tot nu toe zijn er geen initiatieven bekend van mensen of organisaties, die het zwartkleurige asfalt rood gaan verven.  

Oudste inwoonster viert 105de verjaardag

ROELOFARENDSVEEN – Wie het jaar 1912 hoort, zegt natuurlijk onmiddellijk: ,,Dat is het jaar, waarin de Titanic zonk!'' Ook trad dat jaar de 6-jarige Chinese keizer Pu Yi af, wat het einde betekende van de laatste dynastie van China. Vrouwen hadden nog geen kiesrecht en de eerste wereldoorlog moest nog plaatsvinden. 1912 was ook het jaar, waarin Cathrien Klein-Stroet werd geboren: op 12 oktober in Castricum, om precies te zijn. Burgemeester Marina van der Velde kwam Klein-Stroet vorige week feliciteren met haar 105de(!) verjaardag.

Door Joep Derksen

De vraag, die aan een 105-jarige gesteld moet worden, is natuurlijk wat haar geheim van zo een lang leven is? Veel drank en drugs? Klein-Stroet begrijpt de humor onmiddellijk en lacht: ,,Niets van dit alles; dat is mijn geheim!'' De gedachten gaan terug naar haar jeugd, waarin ze er van droomde om onderwijzeres te worden. Dat kwam er echter niet van; in haar familie kwam tuberculose voor; indertijd een zeer besmettelijke ziekte, die ook veel onder kinderen huishield. Hierop beval haar vader, dat ze niet in een schoolklas moest gaan staan, waar ze vatbaar zou zijn voor allerlei bacteriën.

Ze volgde een studie boekhouden en ontmoette haar eerste grote liefde; Nico Koenis. Drie maanden na het huwelijk kreeg haar man reuma en kon hij niet meer werken in zijn eigen bedrijfje. ,,In die tijd kreeg je nog geen uitkering, dus ik ben gaan werken voor het geld.'' Hiermee was Klein-Stroet een van de allereerste getrouwde vrouwen, die betaald werk verrichtte buiten het huis. Ze deed onder meer de administratie bij een timmerbedrijf. Ook zette ze een eigen 'kopieerinrichting' op.

Haar eerste man overleed, toen Klein-Stroet 50 jaar was. ,,Ik wilde niet alleen blijven de rest van mijn leven en ik heb gereageerd op een advertentie in de krant. Dat bleek een berichtje te zijn van Herman Klein, waar de nu 105-jarige mee trouwde. Ze heeft een lang, maar goed leven gehad. ,,In mijn leven draaide het om het Rooms-Katholieke geloof; daar heb ik houvast aan en ook de broeders van vroeger hebben een speciaal plekje in mijn hart.'' Het lezen en horen gaat tegenwoordig wat minder, maar ze geniet van ieder bezoek, dat langs komt. En vervolgens voorleest uit onder meer het Witte Weekblad.


Tijdens het interview mijmert Klein-Stroet: ,,Ik denk wel eens; ik heb lang genoeg geleefd. Ik zou het niet erg vinden, als ik 's morgens niet meer wakker word. Maar ja; dat heb je niet in eigen hand, dus we wachten het maar af.'' Maar zo sluiten we het interview niet af, natuurlijk. Hoe viert Klein-Stroet haar 105de verjaardag? Met een parachutesprong uit het vliegtuig? Ze lacht weer: ,,Dat ga ik niet doen, maar iedereen is op 12 oktober welkom om langs te komen. Tot een uur of 18:00; dan ben ik het zat.'' Burgemeester Marina van der Velde komt binnen, met een grote bos bloemen, om de oudste inwoonster van Kaag en Braassem te feliciteren. Klein-Stroet neemt afscheid van de journalist en zegt tot besluit: ,,Ik kon het zelf ook niet geloven, dat ik zo oud zou worden!''

Alternatief parkeren voor ‘autovrij’ Regthuysplein

Nieuwkoop – Al heel lang wordt geklaagd dat het Reghthuysplein uitstraling mist door de geparkeerde auto’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom plannen voor een alternatieve parkeergelegenheid voor een ‘autovrij’ Reghthuysplein. En zet dit op de agenda met toekomstige investeringen. Op die manier wordt volgens de gemeente tegemoet gekomen aan de wens om het Reghthuysplein ‘autovrij’ te maken en wordt voorkomen dat de parkeerdruk in woonwijken daardoor toeneemt.

Wethouder Paul Platen (VVD) heeft het initiatief genomen om een alternatieve parkeergelegenheid nabij het centrum op de gemeentelijke investeringsagenda te zetten. ,,Wil je wat aan de uitstraling van het plein doen, dan moet je kijken naar andere parkeermogelijkheden in de directe nabijheid.''

De gemeenteraad bepaalt of deze voorziening er gaat komen. De alternatieve parkeervoorziening is één van de mogelijke toekomstige investeringen, met een totale waarde van zo'n 5 miljoen euro.

Extra geld voor strijd tegen kindermishandeling

Nieuwkoop – Met een extra investering van 48.000 euro, wil het gemeentebestuur dat de zorg voor jongeren verbeterd wordt. Het systeem 'Veilig Thuis', dat er voor moet zorgen dat jongeren in probleemsituaties goed kunnen worden opgevangen, werkt niet goed genoeg. Dat was eerder dit jaar de conclusie van een rapport door de Inspectie.


Met het extra geld kan meer personeel ingezet worden in deze regio, licht wethouder Annette Pietersen toe. Het aantal meldingen over kindermishandeling is het afgelopen jaar explosief gestegen, maar dat wil nog niet zeggen, dat er ook veel meer kinderen mishandeld worden. Tegenwoordig meldt de politie standaard al dit soort meldingen. Maar soms blijkt het simpelweg een valse beschuldiging te zijn van ouders die in een vechtscheiding zitten. Daarom wil het gemeentebestuur toe naar een situatie, waarbij alleen de échte gevallen van kindermishandeling doorgegeven worden aan Veilig Thuis. Zodat de hulp terecht komt bij de juiste kinderen. ,,En daar is meer capaciteit voor nodig'', aldus Pietersen.

Plannen voor samenwerkende ondernemers

Nieuwkoop – Driekwart van de ondernemers aan het Regthuysplein en de directe omgeving willen een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opzetten. Dit moet er toe leiden, dat iedereen meebetaalt aan de activiteiten voor het aantrekkelijker maken van het Regthuysplein als winkelgebied. Het college van burgemeester en wethouders steunt deze plannen.

De Ondernemersvereniging Hart voor Nieuwkoop heeft de proefpeiling uitgevoerd. Maar er komt nog een officiële peiling, zo laat wethouder Paul Platen (VVD) weten. Als daar uit blijkt dat er inderdaad zo'n groot draagvlak is voor een BIZ, komt dat er ook. Alle ondernemers moeten dan extra geld betalen voor de waarde van hun pand. Dat kan oplopen tot 500 euro per jaar per bedrijfspand. Al dat geld wordt in een pot gestopt, waarmee weer 'leuke dingen' gedaan kunnen worden.


Platen benadrukt, dat dit geen gemeentelijke belasting is. Als die BIZ er komt, zorgt Nieuwkoop voor het innen van de gelden en vervolgens worden die bedragen doorgesluisd naar het nog op te richten BIZ-bestuur. De gemeente blijft ook het normale onderhoud van het Regthuysplein uitvoeren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ophalen van het afval en het schoon houden van het plein. Maar als de ondernemers iets extra's willen om het plein op te fleuren, dan kunnen ze daar dankzij het BIZ-geld zelf voor zorgen. Een definitief besluit over de invoering van een BIZ moet door de gemeenteraad genomen worden.

Schoterhoek II helemaal gasloos

Nieuwveen – Wethouder Paul Platen (VVD) is bezig met het plan om het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen gasloos te laten worden.

De wethouder is in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland om een uniek warmtesysteem voor het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II te realiseren. Het is de bedoeling dat alle bedrijven gebruik gaan maken van een warmtepompsysteem, met zogeheten 'effluent water' van de zuiveringsinstallatie van Rijnland. Dat is gezuiverd afvalwater dat nu nog wordt geloosd op het Aarkanaal.


Platen: ,,We trekken in dit project samen op met Rijnland. Het is de bedoeling dat alle bedrijven op Schoterhoek II worden aangesloten op dit nieuwe warmtesysteem in plaats van op gas. Alle bedrijven op het terrein worden eigenaar en beheerder van het systeem.” Het is een nieuw systeem, dat goed past binnen de ambitie van de gemeente op het gebied van energietransitie. De komende maanden moeten nog een aantal 'technische en juridische knopen' worden doorgehakt, maar Platen verwacht, dat in het eerste kwartaal van 2018 het hele bedrijventerrein Schoterhoek II gasloos kan worden.

Vakantiehuizen kunnen officiële woningen worden

Nieuwkoop – Recreatiewoningen op de recreatieparken in Zevenhoven kunnen reguliere woningen worden. Net als andere gemeenten is in Nieuwkoop al jaren sprake van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dat wordt gedoogd, maar actief gehandhaafd wordt er niet.

In oktober 2016 verzocht de gemeenteraad aan het college om voor deze situatie een beleidsvisie op te stellen. Uit deze visie komen vijf mogelijke varianten waaruit de gemeenteraad een keuze moet maken. Die keuzes variëren van helemaal niets doen, tot handhaven, legaliseren of een reguliere woonwijk van de parken maken. Het college heeft de voorkeur, om huidige recreatiewoningen op de zeven parken in Zevenhoven een woonbestemming te geven.

Wethouder Paul Platen (VVD) wil met een 'toekomstbestendige oplossing' komen. ,,De voorkeur van het college is om wonen op de parken toe te staan. Dit houdt wel in dat er soms aanpassingen moeten komen aan de woningen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Deze kosten zijn voor de bewoners zelf. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de kosten van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente gaat hier niet in investeren.”

Het plan om in één keer veel recreatiewoningen van de recreatieparken te veranderen in officiële huizen, heeft de instemming van de provincie Zuid-Holland nodig. Platen: ,,De Provincie heeft een behoudend beleid als het gaat om recreatieparken. De parken in onze gemeente hebben echter een heel ander karakter dan commerciële parken met allerlei voorzieningen, zoals zwembad en restaurant.” Ook wil de wethouder er voor zorgen, dat de 'extra' woningen niet ten koste gaan van de aantallen woningen, die met toestemming van de regio in Nieuwkoop gebouwd mogen worden.


Leidt het legaliseren van particuliere recreatiewoningen tot een wildgroei van deze huisjes? Immers, voor de bouwkosten van een recreatiewoning kun je een gebouwtje verkopen als volwaardig huis. En dus een dikke winst maken. Platen verwacht dit niet. “Het voorstel aan de raad is om uitsluitend de recreatiewoningen op de parken tot woonbestemming om te zetten. De solitaire recreatiewoningen, die vaak bij particuliere woningen bijgebouwd zijn, blijven de bestemming ‘recreatief gebruik’ houden.” Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de conceptvisie op het gebruik van recreatiewoningen in de gemeente voor inspraak vrij te geven.   

Nieuwe aanpak onkruidbestrijding

Nieuwkoop – Medewerkers van de sociale werkplaats Alphen (SWA) inzetten om de strijd tegen het welig tierende onkruid in de openbare ruimte aan te gaan. Dat is het idee van wethouder Guus Elkhuizen (SBN), zodat de komende jaren voorkomen kan worden dat dit ongewenste groen een halve meter hoog in de straten staat.

Door Joep Derksen

Sinds enkele jaren mogen gemeenten niet meer het chemische onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp gebruiken, omdat het het oppervlaktewater bevuilde. Dat goedje bestreed het onkruid effectief en zorgde er voor, dat ook de wortels afstierven. Maar tegenwoordig moet de onkruidbestrijding milieuvriendelijk zijn en dus wordt het onkruid verwijderd door middel van kokend heet water, borstelen en branden. Het probleem is echter, dat deze methodes lang niet zo effectief zijn.

De gemeente Nieuwkoop had een professioneel bedrijf ingehuurd, die met een grote wagen met 12.000 liter aan kokend heet water door de dertien kernen reed. Maar zo’n enorme truck kon niet in de smalle straatjes en kleine steegjes komen, waardoor daar het onkruid welig tierde. Hierdoor stond de telefoon op het gemeentehuis op een gegeven moment 'roodgloeiend', aldus Elkhuizen. ,,Nieuwkoop werd één groot Natura 2000 gebied.''

De maat was vol en Elkhuizen bedacht een oplossing, waardoor het onkruid de komende jaren beter aangepakt kan worden. Hij stelt de raad voor, dat de onkruidbestrijding weer helemaal door de gemeente zelf gedaan wordt. Met nieuwe bestrijdingsapparatuur zullen gemeentelijk medewerkers 'non-stop' bezig zijn met die onkruidbestrijding. Hierdoor kan ook het onkruid in de steegjes en achterafstraatjes aangepakt worden. Daarnaast worden mensen van de sociale werkplaats ingehuurd, zodat er meer menskracht is om de strijd tegen het onkruid aan te gaan.


Er is wel één nadeel; de kosten stijgen hierdoor van 110.000 euro naar 180.000 euro. Binnenkort moeten de raadsleden bepalen, of ze hier mee instemmen. Elkhuizen hoopt van harte, dat dit gebeurt. ,,Onkruid in de openbare ruimte staat in de ergernissen top 3. En met de inzet van de SWA verhogen we ook het maatschappelijk rendement.'' Inmiddels gaan er in Europa weer stemmen op, dat RoundUp toch weer gebruikt kan worden. Maar dat gebeurt niet in Nieuwkoop, als het aan Elkhuizen ligt. ,,Als natuurhoofdstad van het Groene Hart gaan we niet meer terug naar de chemische onkruidbestrijding. Als de raadsleden met het voorstel komen RoundUp weer te gebruiken, ga ik ervoor liggen.''

Aardgasvrij bouwen

Nieuwkoop – De manier waarop huizen gebouwd worden, gaat radicaal veranderen in Nederland. Ook de gemeente Nieuwkoop neemt maatregelen om hier voor te zorgen. De tijd, dat inwoners nog kunnen genieten van het aardgas, is bijna voorbij. Rond 2030 moeten alle huizen in Nederland op andere manieren voorzien in hun energiebehoefte. Bijvoorbeeld door warmtepompen en zonnepanelen. Wat dat betreft wordt het nieuwbouwplan Buytewech-Noord een voortrekker. Wethouder Paul Platen (VVD): ,,We onderzoeken mogelijkheden om als gemeente eisen te stellen aan ontwikkelaars om bij deze huizen innovatieve maatregelen toe te passen.'' Dat houdt dus in de praktijk in, dat in Buytewech-Noord al geanticipeerd wordt op energieneutraal bouwen.”

Statushouders aan werk dankzij Metaalvakschool

Nieuwkoop – Het is voor statushouders moeilijk om aan het werk te komen. Het leren van de taal en het opdoen van werkervaring zijn belangrijk. Een integratieproject met een metaalvakschool is zó succesvol, dat de gemeente Nieuwkoop dit wil herhalen.


Bij een project van de metaalvakschool kregen acht statushouders, die graag met de handen willen werken, een training in metaalbewerking aangeboden. Zes mensen vonden hierna werk bij een bedrijf in Zoeterwoude en twee hebben nu een werkervaringsplaats. ,,Deze hele groep is onder de pannen'', constateert wethouder Paul Platen (VVD) tevreden. Het succes smaakt naar meer. ,,We bekijken of we dit soort projecten kunnen herhalen.” Door een project, zoals bij de Metaalvakschool, maken statushouders kennis met werken in de metaalsector en met de vaktaal die daarbij komt kijken. Het biedt hen een basis, waardoor de kans om aan werk te komen wordt vergroot.

Afvalverwerking steeds duurder

Nieuwkoop – De kosten voor het verwerken van het afval stijgen enorm. Voor het transporteren en sorteren van het plastic, moet de gemeente 61.800 euro extra betalen aan Cyclus. Daar bovenop komt 45.800 euro voor de verwerking van metaalafval en nog eens 16.000 euro voor een software-update. Afval scheiden zou toch geld moeten opleveren?

Burgemeester Frans Buijserd: ,,Cyclus past een nieuw tariefsysteem toe. Jarenlang hadden we een ton minder betaald, dan we eigenlijk moesten betalen. Door stevig onderhandelen hebben we dat weer recht getrokken en hoeven we niet die 100.000 euro extra te betalen. Maar voortaan betalen alle gemeenten hetzelfde tarief voor iedere handeling, die Cyclus uitvoert. Dat de verwerkingskosten stijgen, is een feit.  ,,Wat je aan de ene kant verdient door efficiënt in te zamelen en te onderhandelen, verlies je weer doordat de verwerkingskosten hoger worden.''

Gemeentebelastingen stijgen

Nieuwkoop – De gemeentelijke lasten voor de inwoners stijgen volgend jaar met 20 euro. Een gemiddeld huishouden met een huis van 285.000 euro betaalt dan 898 euro.

Hiermee gaan de belastingen voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing met 2,28% omhoog en dat ligt ver boven het inflatiepercentage. Terwijl in een gemeente als Teylingen de lasten juist omlaag gaan en de inwoners daar 'slechts' 671 euro hoeven te betalen. Waarom moeten de Nieuwkopers zoveel meer geld overmaken naar de gemeente?

Burgemeester Frans Buijserd laat weten, dat dit komt door de manier waarop de verschillende gemeenten in elkaar zitten. ,,Gemeenten met een hogere stedelijkheid en meer inwoners zijn goedkoper uit, dan gemeenten met een heel landelijk gebied.'' In vergelijking tot andere gemeenten met veel grondoppervlak en een relatief laag inwoneraantal, doet Nieuwkoop het best goed, zo vindt Buijserd.

Hij wijst er op, dat de afgelopen vier jaar de OZB-belasting gezakt is van 435 euro naar 412 euro. De afvalstoffenheffing is een ander verhaal. Het vorige college van burgemeester en wethouders bepaalde, dat geld moet worden teruggegeven aan de inwoners. En dus ging indertijd de afvalstoffenheffing met 33 euro omlaag. Maar dat bleek potverteren te zijn, omdat hiermee de reserves voor de afvalstoffenheffing in één klap weg waren. De tarieven moeten omhoog voor iedere nieuwe investering. Dit jaar stijgen de kosten voor die afvalstoffenheffing dus met 18,50 euro en is deze dienstverlening weer kostendekkend gemaakt. Buijserd: ,,Iedereen moet gewoon betalen voor de diensten die hij gebruikt.''

Ambtenaren in de wolken

Nieuwkoop – Vanaf maandag 9 oktober werken alle bestuurders en gemeenteambtenaren 'in de cloud'. Iedere medewerker krijgt hiervoor een eigen  'mobiel device', zodat er altijd contact kan zijn met het gemeentehuis. Burgemeester Frans Buijserd ziet deze nieuwe ontwikkeling wel zitten: ,,Als er iets met je been aan de hand is, kun je altijd nog thuis op een laptop werken. Het is echt de bedoeling om flexibel te kunnen werken, zodat je op elke plek in de wereld wat kunt doen voor de gemeente. Wij maken hiermee een enorme stap vooruit in de digitale wereld.''

Geen zorgen over ziekteverzuim

Nieuwkoop – Het ziekteverzuim onder ambtenaren in Nieuwkoop is 4,5%; dat ligt net iets boven het landelijk gemiddelde. Wat doet het gemeentebestuur om ziekteverzuim te voorkomen en op te lossen? Burgemeester Frans Buijserd vindt het percentage ,,heel redelijk. Je hebt het nooit in de hand. Het kan zomaar gebeuren, dat vijf mensen iets vervelends voor de langere duur krijgen. Daar doe je niets aan. Maar als iemand ziek is, nemen leidinggevenden contact op en begeleiden ze deze medewerkers in samenwerking met de bedrijfsarts.''

Gemeenteraadsverkiezingen van invloed op wachtgeld

Nieuwkoop –Het wachtgeld voor oud-wethouders levert de gemeente dit jaar een kostenpost op van 205.000 euro. Op woensdag 21 maart volgend jaar vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is nog niet zeker, of de huidige wethouders na die tijd ook hun werk mogen blijven doen. Maar als één of meer wethouders een andere baan moeten vinden, kunnen ze een beroep doen op het wachtgeld. 

Voorlopig gaat de gemeente er nog van uit, dat de wachtgeldkosten in 2019 dalen naar 153.000 euro. Houdt de gemeente dan geen rekening met de uitslag van de verkiezingen? Burgemeester Frans Buijserd laat weten, dat hij ,,moet rekenen met de gegevens, die hij heeft. Maar we werken leuk samen. We zullen kijken, of dat zo blijft na 21 maart. Dat hangt van de kiezer af.'' Hierop grapte wethouder Paul Platen (VVD): ,,De kiezer heeft dus invloed op het (wachtgeld, JD) bedrag.''

Modderkruiper moet opschuiven

Nieuwkoop – Het is een opmerkelijke zin, die in het begrotingsrapport van de gemeente staat: ,,We zijn kritisch op de natuurontwikkeling ten behoeve van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Wethouder Guus Elkhuizen beantwoordt de vragen: ,,Is de gemeente geen voorstander van natuurbehoud? Moet ieder stukje natuur maar opgeofferd worden ten behoeve van de recreatiedrift?''

,,De balans tussen inwoners aan de ene kant en modderkruipers en rugstreeppadden aan de andere kant moet in evenwicht zijn. En het moet niet voor 80% doorslaan richting de modderkruipers'', aldus de wethouder. ,,Wij zijn in het Groene Hart en de afgelopen decennia verwend met een groot aantal stiltegebieden. Er is veel geïnvesteerd in het beheerplan Natura 2000 en we hebben initiatieven omarmd om bepaalde gebieden te transformeren van landbouwgrond naar natuur, zoals de Groene Jonker.''


Maar dat heeft voor het college van burgemeester en wethouders niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. ,,Je kunt ook overvragen. (Het natuurgebied, JD) Ruygeborg I is 50 hectare groot. Na diverse informatieavonden is het resultaat zichtbaar; het is een veredeld baggerdepot geworden.'' Nu zijn er plannen om 'Ruygeborg II' te laten veranderen van boerengrasland naar nieuwe natuur. Elkhuizen: ,,Wij stellen als voorwaarde, dat dit gebied betreedbaar, beleefbaar en aanraakbaar moet zijn voor onze inwoners. Dus moet er niet alleen een knuppelpad aangelegd worden, waarop je kunt wandelen, maar ook recreatieve voorzieningen. Het moet in balans zijn met de beleving van de inwoners. Dat kan wat ten koste gaan van wat natuuronderdelen.''

Toekomst voor aula

Ter Aar – Het lijkt de gemeente te gaan lukken om de aula van de begraafplaats te behouden. Op dit moment is het college van burgemeester en wethouders in gesprek met twee commerciële partijen, die deze aula willen gaan beheren. Het is nog een kwestie van weken, voordat het college besluit  aan welk bedrijf de aula wordt overgedragen. Burgemeester Frans Buijserd: ,,Op dat moment raken we onze zorg over de aula hopelijk kwijt en wordt het beter. De aula blijft, maar gaat er misschien iets anders uitzien.''

Klachten over onkruid geen raketwetenschap

KAAG EN BRAASSEM – Het leek zo'n leuk idee; wethouder Herman Haarman gaat samen met enkele ambtenaren de dorpen in om daar samen met inwoners te praten over de kwaliteit van de openbare ruimte. Tot nu toe hebben ze de dorpen Woubrugge, Oude Wetering en Hoogmade bezocht, maar iedere keer was de opkomst van de inwoners teleurstellend.


,,De opkomst was redelijk laag'', zo vond een ambtenaar tijdens een politieke bijeenkomst op woensdag 4 oktober. Ook de kwaliteit van gesprekken was blijkbaar niet op het niveau van raketwetenschappers: ,,De inwoners gingen heel snel praten over waar het gras hoog is en waar er een beetje onkruid is.'' Toch is het gemeentebestuur positief over deze bijeenkomsten: ,,Zo spreek je mensen op een andere manier en krijgen we een beter beeld van wat er speelt in het dorp.'' Inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) had een idee om de opkomst van de inwoners te laten stijgen: ,,(Deze wijkschouwen, JD) waren om 16:00 uur 's middags. Waarom gebeurt dat niet om 19:00 uur 's avonds; op dat tijdstip kunnen meer mensen.''

Meetinstrumenten versus ambtenaren

KAAG EN BRAASSEM – Onlangs koos de gemeenteraad er voor, om ieder jaar 10.000 euro te reserveren om de overlast van Schiphol in de gaten te houden. Tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Regio op woensdag 4 oktober opperde gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA), dat dit bedrag niet alleen maar op hoeft te gaan aan meetinstrumenten voor het Schiphollawaai: ,,Een deel van die 10.000 euro per jaar kan ook naar ambtelijke inzet gaan.'' Burgemeester Marina van der Velde liet weten, dat dit ook zal zijn. Zo worden van dat geld onder meer een deel van de kosten betaalt van de Omgevingsdienst.

Pleidooi behoud rietlandschap

LEIMUIDEN – Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) wil dat het rietlandschap behouden blijft. Dat bleek woensdag 4 oktober, tijdens een politieke vergadering, toen de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie) besproken werd. Een initiatiefnemer heeft plannen om Tetris-woningen in dat rietlandschap te zetten, maar Doze ziet dat helemaal niet zitten. Hij vindt, dat het rietlandschap onaangetast moet blijven. Of een raadsmeerderheid dat ook vindt, wordt later duidelijk.  

Deel berm weg voor auto's

LEIMUIDEN – De herinrichting van de Kerklaan gaat 105.000 euro meer kosten, dan eerst werd gedacht. De rioleringen onder deze doorgangsweg worden vervangen en de gemeente gebruikt deze kans om de weg als geheel aan te pakken. De inwoners is gevraagd om met ideeën te komen en dat heeft geleid tot een plan voor een andere inrichting van de Kerklaan. Die nieuwe inrichting zou moeten leiden tot een hogere verkeersveiligheid.

Door Joep Derksen

Omwonenden hadden een wensenlijst afgegeven richting de gemeente. Ze wilden onder meer, dat de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer zou verbeteren en dat er meer parkeermogelijkheden komen voor de auto's. Ook was er de wens voor fietsstroken of een vrijliggend fietspad en de Kerklaan moet goed oversteekbaar worden. Bloembakken op de rijbaan zijn een gruwel voor veel omwonenden.


Uit de nieuwe inrichtingsplannen blijkt, dat ongeveer 1,5 strekkende meter van de berm wordt gebruikt, om ook als wegvak te dienen. Hierdoor kan het parkeren van de rijbaan afgehaald worden. Daarnaast worden drie doorsteken vanaf de hofjes uit de Drechtlaan, die aansluiten op de Kerklaan, voor het verkeer gesloten. Voetgangers kunnen daar nog wel oversteken. Wethouder Yvonne Peters (VVD) informeert: ,,We hebben een heel uitgebreid participatietraject gedaan en wensen geïnventariseerd. De inwoners hebben met enthousiasme voor deze variant gekozen. Niet 100% van de wensen is ingevuld, maar het is wel voor een groot deel gebeurt, binnen wat financieel haalbaar is voor de gemeente.'' Het gemeentebestuur begint nu met de aanbesteding voor dit project, dat uiterlijk begin volgend jaar van start moet gaan. De totale kosten van de herinrichting bedragen zo'n 1 miljoen euro. 

Deeltje kosten Braassemerland terugverdiend

KAAG EN BRAASSEM – Eindelijk is er eens wat goed nieuws te melden over Braassemerland. De verkoop van de huizen gaat sneller, dan twee jaar geleden nog werd gedacht. Ook kunnen de projectontwikkelaars meer geld vragen voor deze woningen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) concludeert dit, op basis van de eerste zeventig verkochte woningen.


De gemeente heeft zo'n 50 miljoen moeten afschrijven op dit Braassemerland woningbouwproject, dus lang niet al het geld wordt terugverdiend. Ook stijgen de kosten voor de bouw en de aanleg van toegangswegen. Peters: ,,Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen en de taart te verdelen, maar het gaat beter. Op elk huis dat we nu verkopen, zit een grotere grondwaarde dan we gecalculeerd hadden.''

Fietspad dood en begraven

LEIMUIDEN – Het plan om een recreatieve 'fietslink' aan te leggen tussen de Willem van der Veldenweg en de Westerdijk is definitief voorbij. Dat liet wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 5 oktober weten.


Het plan voor een recreatief fietspad op de Molenkade en langs de zuidelijke oever van de Drecht ontstond in 1988. In dat jaar werd een overeenkomst gesloten met de Provincie Zuid-Holland om dit fietspad aan te leggen. Stukken grond van particulieren werden gekocht, maar dertig jaar later is er nog geen klinker aangelegd. Het project is nu definitief gestopt. ,,Het stoplicht staat op rood, omdat het fietspad een lage prioriteit krijgt van de provincie en hierdoor weinig subsidiebudget beschikbaar blijft'', zo is te lezen in een ambtelijk rapport. De aangekochte stukken grond moeten weer worden verkocht. Peters is er duidelijk over: ,,Dit fietspad wordt 'm niet. We trekken er al heel lang aan, maar de route valt niet binnen ons fietsenplan. We willen er niet mee doorgaan en hebben ingestemd met de wens van de Provincie om er mee te stoppen.''

Gemeente houdt mogelijke tegenvallers jeugdzorg geheim

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur weigert te vertellen hoeveel geld het kwijt is aan de zorginstelling 'GO voor Jeugd'. Vorige week werd bekend dat deze samenwerkende jeugdhulporganisaties vanaf 2018 de jeugdzorg mogen uitvoeren. Een nieuwe aanbesteding was nodig, omdat de gemeente bij een vorige aanbesteding in het ongelijk werd gesteld door een rechter.

Door Joep Derksen

In dat aanbestedingscontract had de gemeente bedongen, dat de winnende jeugdzorgaanbieder volledig verantwoordelijk was voor de financiële consequenties. Dat was een eis, die niet aan zo'n jeugdzorgaanbieder opgelegd kon worden, zo oordeelde de rechter. En dus is er een nieuwe aanbesteding gekomen, waarvan 'GO voor Jeugd' de winnaar is. Hoeveel gaat de gemeente dit contract kosten en hoeveel geld scheelt het met het vorige contract? Tijdens het persgesprek kon wethouder Yvonne Peters (VVD) die vraag niet beantwoorden, maar een woordvoerder liet later weten, dat dit ,,bedrijfsgevoelige informatie is, die de gemeente niet geeft.'' Het is dus onbekend of de gemeente goedkoper uit is, of heel veel duurder met het nieuwe contract. Of het daarbij gaat om een verlies van tonnen euro's of miljoenen blijft dus eveneens geheim.


Hoe staat het met de afspraken met GO voor Jeugd, ten aanzien van extra kosten die gemaakt moeten worden op het moment dat het budget op is, maar er nog een stuk van het jaar over is? Een woordvoerder reageert: ,,Het is de afspraak dat de biedende partijen (en nu dus de gegunde partij GO voor Jeugd) binnen het budget moeten blijven. Daar hebben ze hun inschrijfprijs dus op kunnen afstemmen. Desondanks is er wel een risicoparagraaf opgesteld waarin staat dat bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld als het Rijk een wet aanpast die uitwerking heeft op de kosten van het beleid) we de mogelijkheid hebben om eventueel bij te springen.''

Hogere kosten door nieuwe manier afvalinzameling

KAAG EN BRAASSEM – De inwoners moeten in 2018 ontzettend goed gaan scheiden, willen ze überhaupt nog kans maken, dat rekening voor de afvalstoffenheffing lager wordt dan dit jaar. Wie nu nog niet het afval scheidt en dat de komende jaren ook niet wil doen, kan zo maar verrast worden met een hogere rekening van 123 euro; meer dan tien euro per maand. Er lijkt ook geen meerderheid te zijn voor een pleidooi van PRO, dat inwoners met de nieuwe manier van afvalinzameling maximaal hetzelfde tarief hoeven te betalen.

Door Joep Derksen

Vanaf 1 januari wordt de afvalinzameling anders; dan moeten de inwoners betalen voor iedere keer, dat zij hun bak laten legen. Het plastic afval wordt dan wel elke week 'gratis' opgehaald en ook voor het groenafval hoeven de inwoners niet te betalen. Wie zich keihard inzet voor deze afvalscheiding, hoeft dus minder te betalen voor het laten legen van de bakken. De restafvalbakken worden ieder jaar 26 keer geleegd. Als je jouw bak maar 16 keer langs de weg zet, bespaar je jezelf tien keer de kosten om het te legen.Die kosten kunnen zo'n 2 euro per lediging zijn, maar ook zijn er plannen om dat bedrag op te laten lopen tot 12 euro.

Hoe dan ook zullen de inwoners in ieder geval een vast tarief (voor iedereen gelijk) moeten betalen voor de afvalverwerking. Dat komt mogelijk (iets) onder het huidige tarief van 285 euro te liggen, maar daar bovenop komen dus wel de kosten van het ophalen zelf. Hoe hoog die kosten worden, is nog onduidelijk; de gemeenteraad moet daar uiterlijk maandag 18 december nog een beslissing over nemen. Waarschijnlijk komt er wel een aparte regeling voor mensen, die wekelijks medisch afval hebben; zij worden gecompenseerd en mogen iedere week één zak van zestig liter gratis inleveren.


Een pleidooi van gemeenteraadslid Ruud van der Star (PRO) om er voor te zorgen, dat de inwoners er financieel niet op achteruit gaan als ze weigeren het afval te scheiden, kon op weinig steun rekenen. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Als je niets doet, zit je op 200 kilo restafval per jaar. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieuzer dan dat. Het past niet in deze tijd van duurzaamheidsstandpunten, dat het goedkoper wordt voor iemand, die niet scheidt.'' Gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) was het hier mee eens: ,,Als je er geen consequenties aan verbindt, denken heel veel mensen; 'Toedeledokie': ik blijf lekker hetzelfde betalen. Je zoekt het maar uit met die bende. Ik gooi lekker alles bij elkaar.''

Plannen West-End worden duidelijk

ROELOFARENDSVEEN – In het bouwgebied 'West-End' moeten 235 nieuwe woningen komen. Alle auto's die in en uit dit gebied willen rijden, worden gedwongen om over één brug te rijden. Voor hulpdiensten komt er echter een aparte entree. Dat werd vorige week woensdag duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis. De precieze plannen voor West-End komen later deze maand in de openbaarheid.  

Pleidooi voor gasloos Braassemerland

KAAG EN BRAASSEM – De uitvoering van het megabouwproject Braassemerland duurt tot 2031, maar de projectontwikkelaars zijn volgens de huidige regels niet verplicht om de huizen gasloos te bouwen. Terwijl de verwachting is, dat gasloze energievoorziening vanaf 2030 verplicht zal zijn. Daarom vroeg fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) woensdag 4 oktober, of het niet mogelijk is, dat er extra duurzaamheidsmaatregelen genomen worden voor de te bouwen huizen. ,,Bouwondernemingen en ontwikkelaars moeten als een gek aan de slag met gasloos bouwen.''

Door Joep Derksen

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf aan, dat de gemeente hier nog maar weinig over te zeggen heeft: ,,We zijn van plan om alle bouwers in onze gemeente, maar ook netwerkbeheerders, bekabelaars en woningbouwcorporaties, bij elkaar te brengen. Zo kunnen we gezamenlijk kijken, wat we nodig hebben om meer vaart in de duurzaamheid te maken.'' Het college heeft plannen om West-End een helemaal gasloze wijk te laten worden.


Toch staan de ontwikkelaars niet te springen om alleen maar duurzame woningen uit de grond te stampen. Potentiële huizenkopers staan namelijk niet in de rij voor die duurzame woningen, wellicht uit angst, dat ze als eerste van dit soort woningbezitters fungeren als proefkonijn voor de duurzaamheidsmaatregelen. In de eerste fase van het bouwplan Braassemerland werden ook vijf woningen aangeboden, waarbij dezelfde hoeveelheid energie opgewekt als verbruikt wordt. Peters: ,,Wat het ingewikkeld maakt en onze partners tegenhoudt, is dat die vijf woningen als laatste zijn verkocht.'' Een ambtenaar vulde aan: ,,Mensen nemen voor 20.000 euro liever een dakkapel, dan een energiepakket.''

Pleidooi voor nieuw soort prullenbakken

KAAG EN BRAASSEM – Inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) pleitte er vorige week voor, dat er nieuwe gemeentelijke prullenbakken komen. Die prullenbakken moeten verdeeld worden in drie compartimenten: een bak voor het restafval, een bak voor het plastic en een bak voor groenafval. Dit soort bakken staan ook al op Schiphol en zouden niet misstaan in de openbare ruimte van Kaag en Braassem, zo oordeelde Van Egmond.

Joep Derksen


Wethouder Herman Haarman (D66) vond dat ,,een sympathiek idee'', maar zal dit alleen gaan uitvoeren, als de gemeenteraad daar echt opdracht toe geeft. ,,''We moeten ons er in verdiepen, wat de aanschaf en vervangingskosten zijn. Het gescheiden ophalen brengt ook de nodige meerkosten met zich mee.'' Wel liet Haarman weten, dat er met de komst van nieuwe bankjes in onder meer Leimuiden er ook extra prullenbak komen. Ook al zorgen prullenbakken volgens hem wel voor gezichtsvervuiling. ,,Maar bij extra bankjes horen vaak ook wel prullenbakken.''

Pleidooi voor samengroeien Rijpwetering en Oud Ade

RIJPWETERING – De manier waarop de gemeente de 'dorpsperspectieven' over Rijpwetering heeft opgesteld, kan niet de goedkeuring krijgen van de Dorpsraad Rijpwetering. Dat liet Marga Moore, voorzitter van de Dorpsraad, vorige week weten.

Tijdens een bewonersavond in juni konden de aanwezigen hun voorkeuren aangeven voor de toekomst van het dorp. Zo zien de mensen graag extra bankjes voor toeristen en wandelaars in de openbare ruimte van Rijpwetering verschijnen. Hiermee volgt het dorp haar zusterplaats Leimuiden, waar in de toekomst ook meer bankjes komen, dankzij hardnekkig volhouden door de initiatiefneemster. Toch neemt de gemeente vooralsnog geen actie op dit punt, zo blijkt uit de dorpsperspectieven.

Moore gaf aan, dat er vier mensen pleitten om de dorpen oud Ade en Rijpwetering meer naar elkaar te laten toegroeien. En dat was twee keer zoveel als de mensen, die dat niet vonden. De Dorpsraad is voorstander van het aan elkaar laten groeien van deze dorpen, zo liet Moore weten. ,,We kunnen geen twee kerken en twee dorpshuizen handhaven. We maken gebruik van elkaars faciliteiten, dus waarom gaan we van elkaar afbouwen.'' Ze vroeg de gemeenteraad om dit ook in de plannen te laten verschijnen. Ook is de Dorpsraad enthousiast over een plan om een tweede bouwlint achter de Koppoellaan te realiseren en tegelijkertijd het parkeerprobleem daar op te lossen. Het verbreden van de stoep aan de Koppoellaan / Pastoor v.d. Plaatstraat moet nog maar even wachten. Moore vindt, dat hier nog over nagedacht moet worden: ,,Ik zou eerst de oplossing voor het verkeer veilig willen zien! De Koppoellaan is een ontsluitingsweg!''


Ze kreeg de toezegging, dat de gemeente eerst met aanwonenden en betrokkenen gaat praten, voordat er actie wordt ondernomen op het verbreden van de stoep. Een ambtenaar wees er op, dat er al drie plekken bij Rijpwetering zijn aangewezen, om daar woningen te bouwen. ,,Je kan nog veel meer aanwijzen, maar je moet de komende acht jaar keuzes maken.'' Er lijkt echter geen meerderheid te vinden bij de gemeenteraad om al het groen tussen de beide dorpen vol te zetten met woningen. 

Roundup blijft geen optie

KAAG EN BRAASSEM – Binnen Europa mag het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup weer gebruikt worden. Dat lijkt goed nieuws voor alle mensen, die stapeldol worden van het welig tierende onkruid overal in de straten. Maar in Kaag en Braassem zal dit middel de komende jaren niet gebruikt worden door de gemeente. De onkruidbestrijding blijft zo'n beetje beperkt tot het proberen wegbranden van het welig groeiende spul. Het is een 'duurzame' methode die veel slechter blijkt te werken en bovendien nog veel meer kost dan Roundup. Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) vroeg zich af, of Roundup toch niet gebruikt kan worden. Maar dus niet in Kaag en Braassem, zo liet een ambtenaar vorige week woensdag weten. ,,Roundup mag inderdaad weer gebruikt worden. Maar het contract om het onkruid met een andere methode te bestrijden, hebben we voor drie jaar afgesloten. Daar zitten we aan vast.''

Vergoeding van WeCycle

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met WeCycle. Dat is het bedrijf, dat zorgt voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op het afvalbrengstation Veenderveld. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst ontvangt de gemeente een vergoeding van 85,85 euro per ton. Dat is evenveel als tot nu toe het geval was. De vergoeding compenseert de gemaakte kosten voor inzameling en tijdelijke opslag op de milieustraat.

Versnellingskamer vertraagt besprekingen N207

KAAG EN BRAASSEM – Het wil maar niet lukken met het Connexxionterrein. Een 'versnellingskamer' is opgezet om te kijken hoe daar extra sociale woningen kunnen komen. En ook op welke manier de ontsluiting van Leimuiden op de N207 gerealiseerd kan worden. Maar na vele, vele maanden van praten heeft deze 'versnellingskamer' nog geen enkel resultaat bereikt. Van een versnelling is dus geen sprake.

Is die versnellingskamer dus niet gewoon een flop? Wethouder Yvonne Peters (VVD0: ,,Een flop vind ik een verkeerd woord. Het woord versnellingskamer is verkeerd gekozen. Doel er van was om alle belanghebbenden bij elkaar te krijgen, zoals de omwonenden, LTO en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. We wilden de belangen van alle partijen bij elkaar brengen en dan daar de meest gewenste oplossing uit krijgen. Dat is een ingewikkeld proces.''


Een vurige wens van Kaag en Braassem is, dat het landbouwverkeer ook gebruik kan maken van de N207. Maar daar krijgt het gemeentebestuur nog maar weinig regionale handen voor op elkaar. Peters somt de bezwaren op: ,,Er zijn de belangen van het openbaar vervoer en het snelheidsverschil met het overige verkeer. En als je de strook voor het openbaar vervoer op de N207 open stelt voor ander vervoer, dan kunnen daar de tractoren niet op rijden.'' Ze benadrukt wel, dat het gemeentebestuur het 'ontzettend belangrijk' vindt, dat het landbouwverkeer op de N207 mag rijden. Houdt de wethouder de poot stijf op dit punt? ,,Ja. Wij komen elke keer weer op voor de belangen van Leimuiden in deze zaak.''

,,Behoud van natuur en cultuurhistorie''

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet bij het stimuleren van de recreatie ook oog blijven houden op het behoud van de natuur en cultuurhistorie van deze gemeente. Deze oproep deed fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) op maandag 9 oktober.


Een officieel voorstel maakte haar partij er niet van, maar ze riep de overige raadsleden wel op om ,,een juiste afweging te maken tussen vormen van recreatie en behoud van natuur en cultuurhistorie. Het moet passen in, en met aandacht voor de omgeving, zijn bepaald.'' Haar pleidooi werd ondersteund door raadslid Marcel Doze (CDA) ,die benadrukte dat de raad ,,een duidelijke definitie op moet stellen over wat precies 'intensieve' en 'extensieve' recreatie is. Dit wordt later dit jaar verder besproken, als de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie) in de gemeenteraad behandeld wordt.  

,,Onze raad blinkt uit in vertragingen''

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders zag zich maandag 9 oktober gedwongen om een voorstel in te trekken. Als de raad dit voorstel had aangenomen, zou het college meer beslissingsbevoegdheid hebben over de kleine bouwplannen (tot tien woningen). Maar door felle oppositie van SVKB en LKB én omdat er nog onduidelijkheid is over het zogeheten 'afwijkingenbeleid' wordt hierover nog geen besluit genomen.

SVKB en LKB dienden in eerste instantie een voorstel in om de ruimere bevoegdheden van het college terug te draaien. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) vond dit niet nodig: ,,Het gaat ook om vertrouwen. We moeten het college kunnen vertrouwen als het gaat om uitvoering van het beleid en het afwijkingenbeleid.'' Maar fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) stelde hierop: ,,Het gaat niet om wantrouwen naar het college, maar we willen de regels graag duidelijk hebben. We willen voorkomen, dat we straks als raad problemen krijgen en dat we er (over dit soort kleine bouwplannen, JD) niets meer over mogen zeggen.''


De raadsleden riepen LKB en SVKB op, om hun voorstel anders op te stellen. Maar na een schorsing (praatpauze, JD) kwamen het college en de politieke partijen overeen, dat het hele onderwerp voorlopig van de agenda wordt gehaald. Wethouder Herman Haarman (D66) liet weten, dat dit weer terugkomt in de gemeenteraad, als het 'afwijkingenbeleid' door de politiek besproken wordt. Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) mopperde nog: ,,Onze raad blinkt uit in vertragingen en langdurigheid.'' Maar deze woorden maakten geen indruk.  

Doorkijkje weg

RIJNSATERWOUDE – ,,Het is jammer, dat de enige doorkijk vanaf de Herenweg op het Braassemermeer in Rijnsaterwoude definitief zal verdwijnen.'' Deze verzuchting deed gemeenteraadslid Conny Punt (D66) over het bestemmingsplan Herenweg 69A. Op die plek komt wordt het bouwoppervlak van een vrijstaande woning verhoogd van 200 m2 naar 280 m2. De hoogte van het pand wordt acht meter. De gemeenteraadsleden gaan overigens wel akkoord met de realisatie van dit bouwplan. De huizen in de directe omgeving hebben een vergelijkbaar bouwoppervlak.  

Kleine tuinder afhankelijk van buurman

KAAG EN BRAASSEM – Een kleine tuinder in de omgeving van De Baan en Sotaweg heeft pech. Zijn buren mogen flink de hoogte in bouwen dankzij het nieuwe bestemmingsplan, dat maandag 9 oktober door de gemeenteraad is aangenomen. En dat kan gevolgen hebben voor de schaduwwerking op de producten, die hij op zijn terrein kweekt. Een pleidooi van PRO om deze ,,tuinder met kleine teelt en koude teelt'' te beschermen, overtuigde de overige partijen niet.


PRO-fractievoorzitter Ruud van der Star stelde: ,,We moeten geen bestemmingsplan maken, waarmee je de kleine tuinder dupeert.'' Maar fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) liet weten, dat het beperken van de bouwmogelijkheden op één locatie, gevolgen kan hebben voor de mogelijkheden om hoger te bouwen elders in dat gebied. De overige politieke partijen waren het hier mee eens. Van der Kaaden sprak verzoenend: ,,We hopen dat de twee buren in goede verstandhouding met elkaar zijn en elkaar de ruimte geven voor een goede bedrijfsvoering.''

Koopwoningen mogelijk voor minder draagkrachtigen

KAAG EN BRAASSEM – Wie voortaan huizen wil bouwen in deze gemeente, krijgt ook de mogelijkheid om geen 5% sociale koopwoningen te moeten bouwen. In plaats van die koopwoningen, mag de ontwikkelaar ook woningen bouwen, die voor een prijs tussen 155.000 en 250.000 euro verkocht worden. De gemeenteraad nam maandag 9 oktober een voorstel van PRO hierover aan. Als er meer van dit soort woningen komen, kunnen ook meer mensen een eigen huis kopen, die nu te veel verdienen om voor een sociale woning in aanmerking te komen, maar te weinig inkomen hebben om duurdere huizen te kopen van meer dan een kwart miljoen euro.  

Natuur delft onderspit

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet zo ver gaan, om het behoud en bescherming van kwetsbare en karakteristieke gebieden de voorkeur te geven boven de recreatie-ambities. Een voorstel hierover van D66, SVKB en LKB werd maandag verworpen. De politieke partijen CDA, PRO en VVD lieten weten, dat ze ,,het gebied niet op slot willen gooien.''  

Raad beschermt bovenlandjes

KAAG EN BRAASSEM – De bovenlandjes in de Drechtzone moeten in hun huidige staat behouden blijven. Door een amendement van SVKB, CDA en D66 nam de gemeenteraad maandag 9 oktober dit besluit. Inwoners en bedrijven mogen op deze bovenlandjes dus geen recreatiewoningen meer bouwen, of er andere permanente activiteiten uitvoeren.


,,Deze bovenlandjes moeten in hun huidie vorm behouden blijven'', zo liet gemeenteraadslid Ger van Emmerik (SVKB) weten. Ook de rest van de Drechtzone moet alleen gebruikt worden ,,voor beperkte recreatie, met aandacht voor het behouden van de flora en fauna.'' PRO, LKB en VVD lieten weten, dat hiermee dat gebied 'op slot' gezet wordt voor ontwikkelingen. Maar zij vormden een minderheid in de raad.  

Raad stemt tegen komst Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – Er komt geen bedrijventerrein Veenderveld II in de Veenderpolder. Dit is te danken aan de politieke partijen CDA, D66 en SVKB. Zij dienden een voorstel in tegen de komst van dit bedrijventerrein en vormden daarmee een raadsmeerderheid.

Door Joep Derksen

Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) liet weten, waarom de politieke partijen geen bedrijventerrein in dit poldergebied willen hebben: ,,De locatie Veenderpolder moet behouden blijven voor onze agrariërs, zodat zij de zekerheid hebben om door te kunnen met hun bedrijfsvoering.'' Raadslid Gino Wesselman (D66) vulde aan: ,,We zijn voorstander om samen met de agrariërs te kijken wat we aan duurzaamheid kunnen doen. Zo kun je economie en duurzaamheid koppelen.''


De Veenderpolder blijft dus groen, ondanks het tegenspartelen van VVD, PRO en LKB. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) wierp tegen: ,,We moeten toekomstgericht zijn en kijken wat er op ons af komt de komende jaren. Je moet de gelegenheid houden om hier in de toekomst wat te kunnen.'' Alwin Koek (VVD) opperde: ,,Kaag en Braassem moet geen slaapgemeente, maar werkgemeente worden. We moeten de ruimte claimen. Als we dat niet doen, krijgen we helemaal geen gelegenheid om een gezonde gemeente te zijn met werkgelegenheid van laag tot hoog. Ook fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) vond: ,,Door ruimte te claimen, geven we ruimte aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Veenderveld II is een perfecte locatie aan de A4 voor bijvoorbeeld een transportbedrijf'' Maar PRO, LKB en VVD vormden een minderheid, zodat de droom voor een bedrijventerrein 'Veenderveld II'' de komende jaren ook een droom blijft.