Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 20.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 januari 2017

Spuitende speech tijdens nieuwjaarsreceptie

HILLEGOM > In een bomvol Hotel Flora hield burgemeester Arie van Erk een gepassioneerde nieuwjaarstoespraak. Hij sprak over 'momenten van bezinning' en nam hierbij de gelegenheid om te memoreren aan alle inwoners die deze tijd gebruikt hebben om terug te denken over vreugde, verdriet, naasten, werk of geen werk.

Speciaal benoemde Van Erk de lokale sportheld Marc Evers, die vorig jaar Olympisch Kampioen werd op de Paralympics. Hillegom krijgt meer allure, zo verwacht de burgemeester. Hij haalde de bloembollen op de rotondes aan: ,,Die spuiten nu de grond uit''. Maar ook wijdde de burgemeester uit over alle bouw- en reconstructieplannen. ,,De Hoofdstraat-Zuid gaat aangepakt worden. Er is nog één oud vuiltje: het Henri Dunantplein-Zuid. Maar ik heb een heel sterk gevoel dat dit jaar de handtekeningen gezet worden. Misschien krijgen we in 2017 nog niet de sloophamer, maar de plannen die ik heb gezien, zien er heel goed uit.''

Eveneens zette Van Erk de twee wethouders in het zonnetje, die vorig jaar zijn aangesteld. Fred van Trigt en Jeroen Verheijen. Over Verheijen gaf de burgemeester aan: ,,Hij doet zijn achternaam eer aan, want de woningen spuiten de grond uit. Tweehonderd woningen worden opgeleverd en iedere maand gaan de eerste palen de grond in. Voor Ringoevers gaan 70 woningen in de verkoop. Ook worden plannen voor Hillegom-Noord en de Vossepolder uitgerold. Die palen zullen niet dit jaar de grond in gaan, maar wel de komende jaren. De gang blijft er in: hierdoor krijgen we nieuwe mensen, nieuw bloed en jonge mensen die hier boodschappen gaan doen en lid worden van de verenigingen.'' Ook krijgt de jongste generatie extra mogelijkheden om de kennis te vergroten, zo verwacht de burgervader: ,,De plannen voor een nieuwe school 'De Leerwinkel' liggen op tafel. Wellicht gaan hier de eerste palen voor de grond in dit jaar.''


Joep Derksen

Bedrijfswoning wordt burgerwoning

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders heeft geen principiële bezwaren tegen de verbouwplannen van een woning aan de Geestweg 31. Het perceel achter de woning kan niet meer gebruikt worden voor volwaardige bedrijfswerkzaamheden. En dus heeft de bedrijfswoning zijn functie verloren. Ook in de toekomst kan de bedrijfswoning niet meer als zodanig gebruikt worden, dus mag dit pand omgezet worden naar een burgerwoning. 

Column

Ideeën

Vorige week was ik aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kaag en Braassem. Echt veel zin had ik er niet in, waarde columnlezer. Met een zware griep onder de leden, was ik veel liever thuis gebleven. Maar ja, de plicht roept. Dus mocht iemand na de nieuwjaarsreceptie ziek zijn geworden, dan zou dat zo maar door ondergetekende kunnen zijn. Sorry daarvoor!

Wel had ik een uitstekend excuus om niet iedereen te hoeven afzoenen ('Gelukkig nieuwjaar!'). En dat is me prima bevallen; een welgemeende handdruk is veel veelzeggender dan drie van die klapkussen. Dat niet-zoenen houden we er dus in.

Een traditioneel onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is altijd het in het zonnetje zetten van enkele vrijwilligers. De lof gaat dit jaar uit naar Daniek de Groot uit Woubrugge ('Jonge vrijwilliger tot 22 jaar'), Annie van der Ham – van Heijningen uit Roelofarendsveen ('Vrijwilliger vanaf 22 jaar') en de Family Factory uit Leimuiden ('Vrijwilligersorganisatie van het jaar'). Dit soort prijzen zijn wat mij betreft ook bedoeld om alle andere inwoners, die zich belangeloos voor een ander inzetten, een hart onder de riem te steken.

In haar nieuwjaarstoespraak had burgemeester Marina van der Velde het over halfvolle glazen. Ze doelde daar niet mee op de onbedwingbare dranklust van de gemiddelde inwoner, maar wees er op, dat het altijd fijn is om de zaken van een positieve kant te bekijken. Nieuwe initiatieven zorgen ook voor nieuw enthousiasme. Wat dat betreft, heeft iedereen nog tot 22 januari een kans om hieraan een bijdrage te leveren. De gemeente stelt namelijk 75.000 euro beschikbaar om initiatieven van inwoners te realiseren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een zitbankje buiten, een ontmoetingsevenement, of een culturele uitspatting. Wilt u uw eigen dorp een stukje beter, mooier en fijner maken? Dien dan uw idee in bij de gemeente; dat kan via een email naar: griffie@kaagenbraassem.nl. Ik kijk uit naar al uw initiatieven en hoop deze het komende jaar te mogen bewonderen!


Joep Derksen

Modderkruiper ten dode opgeschreven door woningbouw

ROELOFARENDSVEEN > Het woningbouwgebied De Akkers 2 staat nu volop in de gemeentelijke belangstelling om daar een veertigtal woningen te realiseren. Het Buro SRO heeft een 'akoestisch onderzoek' laten uitvoeren voor dit terrein. Het aantal beschermde diersoorten, dat daar woont, lijkt mee te vallen. Maar de modderkruiper wordt kind van de rekening.

Het zuidelijk deelgebied is met een 'quickscan flora en fauna' onderzocht. Het blijkt, dat er wel degelijk beschermde diersoorten leven. Dan gaat het om vleermuizen, maar ook de kleine modderkruiper, die in de sloten leeft. De vleermuizen zouden weinig last moeten hebben van de woningbouw, maar het dichtgooien van sloten kan funest zijn voor daar levende modderkruipers. Daarom had de gemeente er voor moeten zorgen dat tijdens werkzaamheden toch maatregelen genomen moeten worden, zodat schade aan de sloten voorkomen wordt.

Maar sinds 1 januari 2017 is de nieuwe 'Wetnatuurbescherming' van kracht en dat betekent, dat de kleine modderkruiper geen beschermde status meer heeft. Daarom wordt het college van burgemeester en wethouders ook geadviseerd ,,om het dempen van de sloten uit te voeren''. Wethouder Henk Hoek liet vorige week weten, dat ,,het belang van de modderkruiper afgewogen moet worden ten aanzien van 'het verlangen van het creëren van woningbouw''.


Wikipedia laat weten: ,,De kleine modderkruiper is als zoetwatervis de kleinsten van de drie in de Benelux levende inheemse modderkruipers. De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 centimeter groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij gebruikt om `s nachts naar voedsel (kleine diertjes) te zoeken op de bodem. Overdag verschuilen ze zich in de modder. 's Nachts zwemmen ze graag.''

Vuurwerkmisbruik valt mee

KAAG EN BRAASSEM > De schade door vuurwerkmisbruik viel tijdens deze jaarwisseling enorm mee. In de nacht, dat Kaag en Braassem overging naar het jaar 2016, was de vuurwerkschade nog 17.400 euro; bijna even hoog als het jaar er voor. Maar dit jaar lijkt de schade beperkt te blijven tot 5.325 euro, al kan het nog zijn dat later in het jaar gemeentelijke voorwerpen ontdekt worden, die toch wel beschadigd zijn door bijvoorbeeld zwarte strijkers.


Door de hele gemeente zijn schademeldingen geweest. De grootste schadepost door vuurwerk vond plaats bij de skatebaan half pipe in Woubrugge. De gemeente moet 1.750 euro uitgeven om alles te herstellen. Maar ook twee verkeersborden aan de Bateweg (Woubrugge) leveren een kostenpost op van 400 euro. Datzelfde bedrag moet de gemeenschap ophoesten voor een opgeblazen onderbak van een kolk aan de Dorpsstraat in Leimuiden. De rest van de schade bestond uit kapotte vuilnis bakken, verkeersborden en een tekstbord.  

Waarde huizen openbaar

KAAG EN BRAASSEM > Wie graag wil weten hoeveel het huis van de buurvrouw waard is, kan dat nu checken op: www.wozwaardeloket.nl. Sinds 1 januari staat van iedere woning de WOZ-waarde vermeldt op deze site. Wethouder Henk Hoek kondigde dit vol trots aan op donderdag 5 januari. Hij liet hierover weten: 'Dit is een mooi moment. Deze site is vooral bedoeld voor allerlei instanties om de waarde van de woningen te kunnen bekijken.' Een van deze instanties is de belastingdienst. Hoek: ,,Dit is een efficiëncyslag en een bijdrage aan het transparant beschikbaar stellen van informatie.''

Gemeentebestuur proost op nieuw jaar

KAAG EN BRAASSEM > Een kleine honderd inwoners bezochten donderdag 5 januari de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Daar hield burgemeester Marina van der Velde haar traditionele nieuwjaarstoespraak én werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Ze neemt zich voor om de wereld te vergelijken met een half vol glas. ,,We moeten er op letten dat we ons niet laten leiden door tendentieuze uitspraken die onderbuikgevoelens voeden. Helaas zijn er vele politici die zich schuldig maken aan dergelijke uitspraken. Daarmee groeit een gevoel van onvrede en wantrouwen dat haaks staat op de statistieken die tonen dat wij hier in Nederland de meest bevoorrechte mensen van de wereld zijn.'' Wel vond ze, dat er meer aandacht moet zijn voor inwoners in deze gemeente, die extra hulp nodig hebben.

Ze prees inwonerinitiatieven, zoals ,,een kookcafé waar mensen terecht kunnen die anders alleen thuis moeten eten, een zwembad dat is uitgeroepen tot meest dementievriendelijke zwembad van het land en voetbalverenigingen die zich op allerlei verschillende manieren inzetten voor mensen die helemaal geen lid van hun vereniging zijn.'' Ze riep de gemeenteraadsleden op: ,,Laten we dit jaar samen aangaan, denkend vanuit een positieve grondhouding, bouwend aan onze samenleving in vertrouwen naar elkaar.''


Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. 'Jonge vrijwilliger tot 22 jaar' werd Daniek de Groot uit Woubrugge. De prijs voor de 'Vrijwilliger vanaf 22 jaar' ging naar Annie van der Ham – van Heijningen uit Roelofarendsveen. Family Factor uit Leimuiden pakte de prijs voor 'Vrijwilligersorganisatie van het jaar'.  

Roeland den Breejen is politicus van het jaar

LISSE > Ieder jaar kijken de lokale politici met angst en nieuwsgierigheid uit naar het grote moment tijdens de nieuwjaarsreceptie. Wie wordt dit jaar benoemd tot 'Politicus van het Jaar'? Deze prijs wordt uitgereikt door journalisten en mediamensen, die de politieke beraadslagingen intensief volgen. De trofee voor de Politicus van het Jaar staat ook bekend als de Ine Elzingaprijs. Maandag 9 januari mocht fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) de penning, gemaakt door het kunstenaarsechtpaar Frans en Truus van der Veld, in ontvangst nemen.

Het is inmiddels traditie geworden; voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar, wordt eerst het politieke jaar nog doorgenomen door de journalistenjury. De lokale politici worden op een humoristische manier door de mangel genomen. Zo werden de raadsleden op de vingers getikt, dat ze het niet aandurfden om de Regenboogvlag uit te hangen tijdens Coming Out Day. Homoseksuelen mogen in Lisse blijkbaar best voor hun geaardheid uit komen, zolang ze dat maar in hun eigen kast blijven doen!

VVD-er Martijn Tibboel werd het afgelopen jaar door Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) onterecht beschuldigd van het 'ritselen van parkeerplaatsen'. De jury zette Tibboel speciaal nog even in het zonnetje. Burgemeester Lies Spruit kreeg lof toegezwaaid, dat er nooit oproer ontstond tijdens de discussie over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Maar wethouder Adri de Roon (D66) werd nog even fijntjes herinnerd aan zijn 'huismusexcuus'. De organisatie rondom de bouw van het integraal kindcentrum Sint Josephschool bleek een zooitje en er zijn wethouders voor minder vertrokken. Maar De Roon zit er nog; dat is een compliment waard, zo stelde de jury.

De vraag is, of wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) nog wel Welkom is in de dansschool. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) lacht wel heel erg veel problemen weg. En Bert van Santen (ChristenUnie) onderscheidt zich, door zich niet te onderscheiden, zo liet de jury weten. Drie politici vormden de top 3: Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA), wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) en fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie). Van der Zwet krijgt als hoofd van een oppositiepartij toch redelijk veel voor elkaar én hij is een specialist, waar het gaat om de gemeentefinanciën, waarbij hij de vinger regelmatig op de zere plek legt.

De oud-bovenmeester Nieuwenhuis kent niet alleen alle dossiers, hij léést ze ook echt! Ook brengt hij lastige politieke onderwerpen helder voor het voetlicht. Hoe het omgekeerd inzamelen in de praktijk uitpakt, zullen we met ons allen dit jaar merken. Tot winnaar werd Den Breejen uitgeroepen. Hij was niet bang om kritische kanttekeningen te uiten, op het moment dat er veel publiek in de raadszaal zit, maar toonde ook dat hij 'een warm hart en een koel hoofd' heeft. Den Breejen is voor politieke begrippen nog piepjong, maar hij heeft zich in no-time laten zien als kundig raadslid en fractievoorzitter. Hij debatteert scherp en bondig en is als SGP-er niet bang om van zich af te bijten. Onder luid applaus nam Den Breejen zijn prijs in ontvangst.


Joep Derksen

Spruit proost op Lisse

LISSE > Burgemeester Lies Spruit opende maandag 9 januari het politieke jaar met een optimistische boodschap. Ze vroeg speciaal aandacht voor de uitreiking van de 'vrijwilligersjeugdprijs' en constateerde verheugd dat deze prijs in ieder geval de gemiddelde bezoekersleeftijd aan de nieuwjaarsreceptie omlaag bracht.

Ze keek terug op het afgelopen jaar, zoals de discussie rondom de vraag of er een asielzoekerscentrum moest komen. Maar ook verwees ze naar de sloop van de Hobahohallen en daarmee de komst van een nieuwe woonwijk. De gemeente wil in de toekomst steeds 'duurzamer' gaan werken. Als voorbeeld hiervan gaf ze het 'omgekeerd inzamelen'. ,,Ondanks kinderziekten en het gemopper hier en daar verdienen de organisatoren een groot compliment voor de wijze waarop een en ander gestalte krijgt.''

Uiteraard ontbrak ook de vooruitblik op het komende jaar niet tijdens de nieuwjaarstoespraak. Het wordt een jaar van 'samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners nadenken over de toekomst van Lisse'. Dan gaat het over samenwerking (gemeentefusie, JD) en duurzaamheidsuitdagingen, zoals de wens om Lisse in 2040 energieneutraal te maken. Zo moeten er meer zonnepanelen komen op de basisscholen, De Greef, het Poelhuys en Floralis. Ook riep Spruit de inwoners op om zelf zonnepanelen te plaatsen. Ze beëindigde haar speech met een ,,Proost op ons mooie dorp Lisse.''


Joep Derksen

Vrijwilligers in het zonnetje

LISSE > Het Team Salvatori ontving maandag 9 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis de 'Vrijwilligersprijs groep 2017'. In Buurthuis Salvatori, het gebouw van de Samenwerkingsgemeente (SWG) worden in samenwerking met en door het Team Salvatori allerlei activiteiten georganiseerd. Rien Jongman is vrijwilliger van het jaar en Iris Steenvoorden werd benoemd tot jeugdvrijwilliger van het jaar.

Dit heeft er voor gezorgd, dat buurtbewoners niet alleen met elkaar, maar ook met mensen 'van buiten' verbonden worden. Zo is iedereen welkom bij het 'buurtbakkie met Atie' het eetcafé en de gitaarles. Maar ook worden er gratis maaltijden uitgedeeld en vindt daar de Syrische kookworkshop en de Poolse bakworkshop plaats. ,,Het team die achter deze activiteiten zit zijn ontzettend gedreven en maatschappelijk betrokken bij de buurt en Lisse'', zo stelde de jury. ,,Ze weten mensen te verbinden met onder andere heerlijk eten. Schatten van mensen!!''

De vrijwilliger van het jaar bleek dit keer Rien Jongman te zijn. Hij is al meer dan veertig jaar vrijwilliger bij de zwemles. Sinds een aantal jaar is hij eveneens vrijwilliger bij SWOL, waarbij hij onder meer ouderen naar fysiotherapie rijdt en boodschappen haalt. Jongman is ook al twintig jaar vrijwilliger op de Hartekampgroep waar hij eerst cliënten voor een hobby-club had. Later is hij klusjesman geworden en als er iets gerepareerd moet worden dan komt Jongman het op verzoek maken.

De vijftienjarige Iris Steenvoorden mocht de Lissese Jeugdprijs 2017 in ontvangst nemen. Ondanks dat Iris het altijd druk heeft met haar school/havo sport ze veel en doet ze ook nog vrijwilligerswerk. Ze doet vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij en is nog maar 15 jaar. Ze gaat er minimaal 1 keer per week heen. Ze geeft veel om haar vrijwilligerswerk, ze geeft om de mensen die er zijn en helpt kinderen die bang zijn met dichter bij de dieren te komen. Maar het meest geeft ze om de dieren. Ze doet alles wat in haar macht ligt, om de dieren zo goed mogelijk te kunnen verzorgen.

Alle vrijwilligers ontvingen een bronzen penning van de kunstenaars Frans en Truus van der Veld en een cheque met een geldbedrag. Deze penning ging niet naar de jeugdvrijwilliger; zij kreeg in plaats hiervan kaartjes voor de bioscoop Floralis, inclusief etentje voor twee personen.


Joep Derksen

Bouwen aan beter Noordwijk

NOORDWIJK > Zo'n honderd mensen bezochten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdag 4 januari. Burgemeester Jan Rijpstra verwelkomde alle aanwezigen en had nog een speciale boodschap voor zijn collega-bestuurders in Noordwijkerhout.

In zijn speech ging Rijpstra terug naar 1917; het jaar waarin alle mannen mochten stemmen en gekozen mochten worden in de Tweede Kamer. Twee jaar daarna mochten ook de vrouwen gaan stemmen. ,,Hoe mooi is het om als inwoner dit recht en voorrecht te hebben. Dat je direct invloed kunt uitoefenen wie jij als vertegenwoordiger in een gemeenteraad, provinciale staten, waterschap en Tweede Kamer gekozen wilt hebben'', zo liet Rijpstra weten. Hij had wel waarschuwende woorden voor de gemeenteraadsleden. ,,Verkijk je niet op de rol en taak die je als gekozen volksvertegenwoordiger hebt. Je moet in feite af van je rol als belangenbehartiger. Je bent wel een aanspreekpunt maar je bent geen pion of een zetbaas van iemand. Een volksvertegenwoordiger moet onafhankelijk zijn of haar afweging kunnen maken zonder last en ruggespraak. Geen cliëntelisme.''

De burgemeester blijkt geen voorstander te zijn van onbeperkte vrijheid van meningsuiting. ,,De vrijheid van meningsuiting is niet een vrijbrief om alles maar te vinden en te zeggen. Er is ook nog een ongeschreven regel, die van het fatsoen. Ik maak burenruzies mee, met beeld en geluidopnames waar het fatsoen ver te zoeken is. Of in de bejegening van ambtenaren.''

Rijpstra verwees vervolgens naar een gerenommeerd onderzoek, waaruit blijkt dat gemeentelijke herindelingen geen enkele invloed hebben op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. ,,Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter, zo stelt de onderzoeker'', aldus Rijpstra, die beaamde: ,,Dat is natuurlijk koren op de molen van degenen die geen bestuurlijke fusie willen.'' Wel liet Rijpstra weten, dat de gemeenteraden hebben ingestemd met een onderzoek om naar verschillende vormen van samenwerking te kijken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Een dag eerder hield Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, een pleidooi om te fuseren met Noordwijk. Rijpstra ging hier op in en gebruikte hiervoor tekst uit een lied van Claudia de Breij: ,,Kom wanneer je wilt. Ik houd een kamer voor je vrij.'' Rijpstra liet verder weten, dat hij veel verwacht van 2017, waar het gaat om bouwontwikkelingen: ,,Dit jaar gaat ons heel veel brengen. Een greep: Hotels van Oranje; Gat van Palace; terrein voorheen Bloemenzee; SJC; Offem-Zuid; parkeeraanpak; herinrichting Parallelboulevard; herinrichting Kerkstraat en het Kloosterplein.''

Joep Derksen

Vluchtelingengezin in schoolgebouw Uitvaltij

NOORDWIJK > Het college van burgemeester en wethouders wil graag dat er een vluchtelingengezin komt te wonen op de locatie Uitvaltij. Dat gezin krijgt dan een woning van 145 m2 in dit voormalige schoolgebouw. Hiervoor moet het pand wel worden aangepast en daarom vraagt het college 42.000 euro van de gemeenteraad. Verwacht wordt, dat de huuropbrengst 6.000 euro per jaar zal zijn, zo stelt wethouder Marie José Fles. Op dinsdagavond 10 januari wordt dit collegevoorstel besproken in de vergadering van de raadscommissie.


Met de keuze voor de komst van één vluchtelingengezin, is de kans afgenomen, dat in dit oude schoolpand acht alleenstaande asielzoekers in evenveel 'onzelfstandige woningen' worden ondergebracht. Dat plan stuitte namelijk ook op veel verzet van de omwonenden. Ook behoudt basisschool Hoffenne nog de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van het gebouw, mocht het leerlingenaantal de komende jaren toenemen. Een deel van het terrein blijft speelplaats voor de leerlingen van de Hoffenne. Het is de bedoeling, dat het vluchtelingengezin maximaal vijf jaar in het pand blijft wonen. Daarna moet het weer een volledig schoolgebouw worden. 

Leren biologisch eten

OEGSTGEEST > Wie genoeg heeft van vlees eten, zodat de Clarabella's en Knorretjes zich langer op de weide danwel in de modder kunnen begeven, kan maandag 23 januari terecht in het Dorpscentrum. Daar serveert kok Jan Bergsteyn van Albion Natuurvoeding een speciaal geselecteerde biologische maaltijd.


Dit is het tweede optreden van Bergsteyn in het Dorpscentrum en de vorige keer was het etentje voor vijftig personen snel volgeboekt. De deelnemers maken kennis met (on)bekende groente uit de eigen omgeving en leren over eiwitrijke voedingsmiddelen. Wie hier bij aanwezig wil zijn, moet zich opgeven via: vrijwilligersdco@gmail.com. De avond begint 23 januari om 18:00 uur; de kosten zijn 10 euro.  

'Pintje zorgt voor beste ideeën'

Nieuwkoop > De nieuwjaarsreceptie van de gemeente stond maandag 2 januari in het teken van terugdenken, maar ook vooruitkijken. Burgemeester Frans Buijserd nam hierbij het voortouw.

Zo waarschuwde hij, dat het internetshoppen ten koste gaat van de winkels in onze buurt- en dorpscentra. Ook maakt hij zich zorgen over het feit dat de mensen in Nederland 'de weg kwijt lijken te zijn, althans politiek'. Buijserd neemt zich voor om de boosheid bij mensen weg te nemen. 'Het thema zou moeten zijn: “Kom eens naast me zitten”. Dat doen we nog te weinig in overheidsland. We zijn nog altijd te goed in het schrijven van te lange formele brieven. Samen op een terrasje onder het genot van een pintje ontstaan de beste ideeën.' De burgemeester vindt, dat de gemeente zich flexibel moet opstellen, waar het gaat om de wensen en vragen van de inwoners.

Hij is blij met de intensievere samenwerking met Alphen en Kaag en Braassem. 'Samen maken we onze afzonderlijke deelbelangen tot één groot belang'. Zijn nieuwjaarstoespraak eindigde de burgemeester met het lied van Bob Dylan 'The times they are a-changin'. Hij wees de inwoners er op, dat 2017 het 'Jaar van de Haan' is, volgens de Chinese kalender: 'Het jaar van de Haan staat voor vooruitgang, vechtlust en waakzaamheid. Laat dat zo mogen zijn!'

Diezelfde avond kreeg Evert van 't Wout de vrijwilligersprijs 2016 overhandigd door Paul Platen. Deze bestuurder maakte tegelijk bekend, dat de gemeente vanaf volgend jaar een nieuwe vrijwilligersprijs in gaat stellen: die voor de beste 'jeugdvrijwilliger'.

Joep Derksen


Vrijwilliger van het jaar

Nieuwkoop – Evert van 't Wout uit Zevenhoven ontving maandag 2 januari de vrijwilligersprijs 2016. Hij werd door wethouder Paul Platen in het zonnetje gezet vanwege al zijn werk voor de gemeenschap. Van 't Wout is sinds 1969 actief voor de Stichting Jumbo Run Nederland en zet zich ook al veertig jaar in voor de EHBO. Daarnaast is hij onder meer initiatiefnemer van de rommelmarkt in Zevenhoven, die is uitgegroeid tot een jaarlijks dorpsfeest. Vanaf volgend jaar stelt de gemeente Nieuwkoop ook een 'jeugdvrijwilligerprijs' in.  

09 januari 2017

Speech Uitreiking Politicus van het Jaar


De trofee voor de Politicus van het Jaar staat ook bekend als de Ine Elzingaprijs; de journaliste die ons veel te vroeg ontviel. Ook dit jaar is een zeer gewaardeerd collega uit ons midden ontvallen: Lia in 't Veld. Een razende reporter die overal kwam, waar iets nieuws te melden was. Ze was altijd gewapend met twee dingen: een camera en een heerlijk stralende glimlach. Graag een moment stilte voor Lia.

Dit was het jaar, waarin één belangrijk onderwerp nog diep in het geheugen van iedere politicus gegrift staat. We weten natuurlijk allemaal wat dat is.... Precies: de regenboogvlag van Maarten Magielse! Hij vond het een goed idee, om deze regenboogvlag uit te hangen op 11 oktober, de internationale Coming Out Day. Wereldwijd zijn er nog altijd miljoenen mensen die niet voor hun seksuele geaardheid uit durven komen. Hoe mooi zou het zijn, als op alle gemeentehuizen fier de regenboogvlag wappert, als een waar steuntje in de rug voor al die mensen (waaronder dus ook veel inwoners van Lisse). Maar helaas; een meerderheid van de raad stemde tegen het uithangen van de vlag. Raadslid Ad van Zelst, een ware visionair, vergeleek de Coming Out Day met 'warme truiendag'.

Naar aanleiding van de bizarre discussie in de Lissese gemeenteraad besloten de colleges in Teylingen en Oegstgeest spontaan om wél de regenboogvlag bij hun gemeentehuizen te plaatsen.

Waar is Martijn Tibboel? Hebt u ook een beetje medelijden met hem? Wij eerlijk gezegd wel. Tijdens een presidiumvergadering ging onder meer Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) fel van leer tegen Tibboel. Het VVD-raadslid én winkelier had namelijk een gesprekje gehad met wethouder Evert Jan Nieuwenhuis om samen te kijken naar de mogelijkheid van het aanleggen van extra parkeerplaatsen. 'Dat is parkeerplaatsen ritselen door een winkelier!', foeterde Mesman. Hij verweet Tibboel de schijn van belangenverstrengeling. Tibboel was niet bij die vergadering aanwezig, maar zijn fractievoorzitter Wim Slootbeek wél. En hij zij geen boe of bah. Dat veranderde pas, toen de beschuldigingen tegen Tibboel, mét wederhoor van Tibboel zelf, in de krant kwam. Er moest een officieel onderzoek komen, geïnitieerd door burgemeester Lies Spruit, om aan te geven, dat Tibboel echt niets verkeerd gedaan had. Daar zit je dan met je goede parkeerplaatsengedrag!

Ah, Lies Spruit; zij is officieel geen politicus en dus geen kandidaat voor de Ine Elzingaprijs, maar passeert vanavond toch even de revue. Onder haar leiding is het tijdens de gemeenteraadsvergaderingen nooit een zooitje. Tenminste, nooit echt. Ook kwam Lisse onder haar hoede niet negatief in het nieuws tijdens de verhitte periode toen gesproken werd over de mogelijke komst van een AZC. Door alle inwoners ruimschoots de gelegenheid te geven één op één met een wethouder, raadslid en/of ambtenaar te praten, kon er geen groepsvorming ontstaan en bleef alles in Lisse keurig netjes. Wat natuurlijk wel weer jammer is voor ons journalisten, want onrust zorgt voor schrijfmateriaal, maar dat terzijde.

Wat hoor ik nu? Is dat een huismus of toch een vleermuis? Wethouder Adri de Roon; kun je mij even helpen? Deze wethouder is namelijk sinds dit jaar een expert in het onderscheiden van allerlei diersoorten. De bouw van het integraal kindcentrum Sint Josephschool kostte namelijk tonnen meer door de vertragingen vanwege onderzoek naar aanwezigheid van deze vliegende diertjes. Tenminste, dat verzekerde De Roon het journaille. Maar dat bleek toch niet helemaal te kloppen; de almaar oplopende kosten (van 2,3 miljoen euro in 2008 tot ruim 6,5 miljoen euro nu) bleken onder meer te maken te hebben met een gebrek aan overzicht en almaar opstapelende budgetaanvragen. Er zijn wethouders voor minder vertrokken, maar De Roon zit er nog; dat is een compliment waard. Maar is het ook voldoende om je dit jaar 'Politicus van het jaar' te mogen noemen? Dat zou toch wel fijn zijn, nu tijdens je afscheidstoernee. Maar je moet nog even wachten.

Gerrit Meiland (CDA) verdient een groot compliment. Als een raadslid net een uitgebreid verhaal heeft gehouden, gaat hij daar niet nog eens een keer een kwartier overheen ouweheren. Regelmatig stelt hij: 'Daar ben ik het mee eens', om een volgend politicus het woord te geven. Daar houden wij journalisten wel van, alleen hopen we niet dat alle raadsleden dit voortaan gaan doen. Dan blijft er zo weinig te schrijven over. Overigens verdient Gerrit ook een pluspunt, omdat hij tegen zijn fractiegenoten in tóch stemde voor het uithangen van de Regenboogvlag.

De volgende op ons lijstje is wethouder Cees Ruigrok. Deze man komt graag opdagen, als er weer een of andere Plan 4 tentoonstelling moet worden geopend. Maar bij dansschool Welkom is hij niet meer zo – eh – welkom. Als wethouder moet je alle details weten, over de onderwerpen die in je portefeuille zitten. Maar volgens ons moet iemand dat nog aan Ruigrok vertellen. 'Dat zoeken we op!' is een gevleugelde uitspraak die we in de raadszaal regelmatig te horen krijgen. Beste mensen, zijn jullie al eens op Ruigrok's werkkamer geweest? Daar hangt een prachtige stip aan de horizon op zijn muur. Het is namelijk een foto van het gebouw Zwets & Zeitlinger, de beoogde locatie voor een asielzoekerscentrum. Ruigrok zelf was fel tegenstander van de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp: 'Die mensen moeten in de regio opgevangen worden'. Cees; is die foto nu een overwinningsteken?

Als we het over 2016 hebben, dan gaan we natuurlijk ook een boompje opzetten over de bomen op het voormalige Don Boscoterrein. Ja mensen, inwonerparticipatie is iets heel moois. Maar die vorm van inspraak is wél verrekte lastig als die koppige inwoners iets anders willen, dan dat het gemeentebestuur in gedachten heeft. Daar is de helft van de Bomenwerkgroep ook achter gekomen; zij mogen gezellig meepraten over een beter beleid voor de bomen in het dorp. Maar toen ze in de mail en telefoon klommen op de dag dat alle prachtige bomen op het Don Boscoterrein horizontaal gesnoeid werden, was er geen wethouder te bereiken.

Rob van Reisen (CDA) stond enkele jaren geleden nog in de top 5 bij de jury. Die dit jaar overigens bestaat uit Arie in 't Veld van Lisser Nieuws, Paul de Vlieger (Leidsch Dagblad), Ed Olivier (Buijze Pers), Irene Weterman (communicatiespecialist) en ondergetekende namens het Witte Weekblad. Maar eigenlijk hebben we van Robbie nog maar weinig vernomen. Wat is er aan de hand, Robbie? Gaat het goed met je?

Volgens ons bevalt het Nieuw Lisse uitstekend als coalitiepartij. Het is in ieder geval een stuk gemakkelijker dan het als oppositiepartij tegen het gemeentelijke establishment aan te moeten schoppen. Maar volgens ons doen de leden van Nieuw Lisse iets té gemakkelijk over het politieke raadswerk. De goedlachse fractievoorzitter Rob Veldhoven doet wat hij het beste kan: hij lacht veel zaken weg. Maar of die zaken daar nou echt beter van worden... Pas maar op, want volgend jaar zijn al weer de gemeenteraadsverkiezingen en Wim Slootbeek (VVD) toont als raadslid aan, dat hij de potentie heeft om een goed wethouder te worden. Complimenten zijn wel op hun plek voor John de Bruin; een degelijke voorzitter en hij manifesteert zich niet hinderlijk als ondernemer.

Bert van Santen (ChristenUnie); ondertussen is hij al een oldtimer in de lokale politiek. Hij onderscheidt zich er in om zich niet te onderscheiden. Van hem zul je geen kwaadbedoelende uitspraak horen. Hij gaf – volgens eigen zeggen – zijn functie als fractievoorzitter vrijwillig op, zodat de teugels in handen gehouden kunnen worden door de SGP-er Roeland den Breejen. Bert: af en toe mag je er best een mooie oneliner door gooien, hoor. De verkiezingen komen er weer aan!
Wat is een Nieuwjaarstoespraak zonder gedicht?Ode aan Lisse
Ach lief Lisse, mooi dorp aan de waterkant
Op een steenworp afstand van het Noordwijkse strand
Bezoek daarna nog het Voorhoutse Overbosch
In de Bollenstreek ga je als toerist helemaal los!Het dorpje Lisse met haar Keukenhof
Wijd en zijd, dus wereldwijd bekend
Duitsers, Amerikanen en Aziaten vinden het tof
Miljoenen kleurige bloemen; het is ongekend!Bomen zijn totale emotie
Erken dat; kom op en zie
Dat we onderdeel zijn van de natuur
Dat negeren wordt veel te duurIn en om 't mooie Vierkant
Is het enorm onrustig, want
Welke bomen worden deze week gekapt?
Hoe lang duurt het voor het college toehaptBij een volgend aanbod van een projectontwikkelaar
Om zijn leegstaande gebouwen te vullen
Met asielzoekers. Politici, vergeet alsjeblieft niet waar
op de inwoners massaal reageren zullenHet laatste volledige politieke jaar
Staat voor u allen weer klaar
Bedenk bij ieder besluit
Voor wie u het doetGa altijd van uw hart uit
Want alleen dan is het goedVolgens de jury hebben de volgende drie politici zich het meest onderscheiden in positieve zin: Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie), Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) en Kees van der Zwet (CDA).

Kees van der Zwet (CDA): Hij heeft in hoge mate kennis van zaken en legt regelmatig de vinger op de zere plek. Maar dat doet dan weer teveel pijn bij de overige raadsleden: waar het gaat om draagkracht te vinden voor moties en amendementen, moet Van der Zwet nog in de leer gaan bij Guus Mesman. Ook is Van der Zwet helemaal geen tegenstander van lange vergaderingen, getuige zijn uitspraak: 'Als we lang genoeg wakker blijven is het een leuke vergadering…'

Over Tweede Kamerleden gesproken. Evert Jan Nieuwenhuis, de voormalige schooldirecteur, kan zich meer dan goed staande houden in het politieke wespennest. Hij weet vaak goed van de hoed en de rand en is ook goed voorbereid als het om zaken uit z’n portefeuille gaat. Af en toe kijk je wel een beetje moeilijk, als je met lastige vragen door journalisten geconfronteerd wordt, Evert Jan! Soms kun je nog aan Evert Jan Nieuwenhuis horen dat hij eigenlijk bovenmeester is. Van daaruit was het ook maar een kleine stap naar het wethouderschap. Evert Jan kent zijn dossiers niet alleen; hij leest ze ook echt. Hij brengt lastige politieke onderwerpen helder voor het voetlicht.


Roeland den Breejen is nog piepjong, maar hij heeft zich getoond als een kundig raadslid. Hij is niet bang om van zich af te bijten en laat als SGP-er ook het B-woord (bijbel) regelmatig vallen. En dat in een land, waar kerk en staat officieel gescheiden zijn. Voor zijn eigen achterban vecht Den Breejen keihard, maar houdt hij ook voldoende rekening met de overige inwoners? Ook zien we in hem een toekomstig Tweede Kamerlid. Vorig jaar verweten we Roeland den Breejen – hoewel toen ook al kanshebber – een gebrek aan empathie. Dat heeft Roeland in 2017 ‘met een warm hart en een koel hoofd’ goedgemaakt. In de debatten over het accommodatiebeleid en de bezuinigingen zagen we een creatieve en doelgericht politicus, maar pas op dat je niet teveel voor eigen parochie gaat praten, zoals meer raadsleden dat doen. Roeland den Breejen debatteert scherp en bondig, maar is niet bang om van zich af te bijten als SGP-er.

Dames en heren, het lijkt me nu wel duidelijk. Bij deze willen we Roeland den Breejen naar voren roepen om als Politicus van het Jaar de Ine Elzingaprijs in ontvangst te nemen!

04 januari 2017

Column

Terugblik

Het jaar 2016 was het jaar van het afscheid nemen, waarde columnlezer. Een hele handvol aan politici hadden het wel gezien in de politieke arena. Wethouder Harry van Schooten (SVKB) kondigde zijn vertrek als eerste aan; hij werd vervangen door D66-wethouder Herman Haarman. Daarna volgden in gezwinde spoed de gemeenteraadsleden Roel Terraneo (D66), Paul van Emmerik (VVD) en Riet Spaargaren (SVKB). Raadslid Ton van Velzen nam ook afscheid; van de VVD. Hij noemt zich tegenwoordig fractievoorzitter van de door hemzelf opgerichte partij LKB.

Aan de andere kant mocht de gemeente een nieuwe raadsgriffier verwelkomen en werd burgemeester Marina van der Velde voor een nieuwe termijn benoemd. Vorig jaar viel ook het doek voor de Oostenrijkse woningen; de kans dat die behouden blijven is vrijwel nihil. De inwoners van onder meer Hoogmade zijn ook door diepe dalen gegaan, waar het gaat om het vertrouwen in de politiek. Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hielden meerdere inwoners een pleidooi voor extra woningbouw. Maar niemand wil, dat die woningbouw bij hem voor de deur komt. En vooral niet als het om sociale woningbouw gaat. Hierdoor hinkelde het gemeentebestuur van de ene naar de andere locatie, om die sociale huizen uiteindelijk te bouwen. Groot pleitbezorger van de komst van de sociale woningen, Rogier van der Laan (directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude) vertrekt deze maand.

Afscheid neemt de gemeente ook van een slordige miljoen euro om de grote financiële tekorten van de Sociale Werkplaats Alphen te helpen opvangen. De angsten voor veel sluipverkeer door de werkzaamheden aan de Drechtbrug (N207) bleken ongegrond en het initiatief van de actiegroep Verontruste Hoogmadenaren om de nieuwe brede basisschool Ter Does op een andere manier te bouwen, werd door de raad naar de prullenbak verwezen. Hierdoor dreigen nieuwe gerechtelijke procedures.

De dorpsraad van Rijnsaterwoude had wél succes, waar het gaat om het behoud van 26 beeldbepalende bomen aan de dorpsgrens. De Provincie had de kettingzagen al uitgepakt, maar door spontane protestacties kon de horizontale snoei van deze bomen voorkomen worden. Ambitieuze plannen van een projectontwikkelaar, waarbij de gemeente financieel verantwoordelijk zou worden voor het bedrijventerrein Drechthoek II werden naar de vuilnisbelt afgevoerd. Maar wel in de restafvalbak en net in de periode, dat wethouder Yvonne Peters zich honderd dagen inzette om nul kilo restafval over te houden. De duurzaamheidswerkgroep heeft twee duurzaamheidsmarkten opgezet, maar het is nog wachten op echt concrete resultaten van deze denktank.

De 'Raad in de straat', waarbij de gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan de dorpen, lijkt een stille dood te zijn gestorven. Maar de ambtenaren zitten veiliger achter de balie op het gemeentehuis, dankzij de metalen buizen, waar menig inwoner zijn hoofd aan heeft gestoten. De hondenbelasting is afgeschaft, met dank aan het uitbesteden van de ICT aan de gemeente Alphen. Onze kinderen zijn in het vizier, waar het gaat om de bestrijding van het drugsgebruik; ook van enkele drugsdealers hebben we dankzij de inzet van de politie afscheid kunnen nemen.


De Bibliobus verdwijnt de komende jaren, net als de vergoeding voor Voetbalvereniging Woubrugge voor de zendmast op hun terrein. Ook dreigt er in 2019 een andere beheerder van het Kaagpontje te komen en zijn er plannen om zestig arbeidsmigranten tussen de kassen aan de Floraweg onder te brengen. 'Ghettovorming', zo noemen SVKB en LKB het. Kortom; er valt nog voldoende te schrijven over onze mooie gemeente!

Oudejaarsconference in teken van positivisme


KAAG EN BRAASSEM > De oudejaarsconference van Patrick Deters (Luid Kaag en Braassem) stond donderdag 29 en vrijdag 30 december in het teken van 'positief denken'. Dus bij vrijwel ieder onderwerp bekeek Deters het van de optimistische kant. Met veel politici werd de draak gestoken; dit tot grote tevredenheid van de lijdende voorwerpen, want: 'Als je niet genoemd wordt, heb je het afgelopen jaar geen indruk gemaakt'.

Deters begon met een nieuwsbericht over Hoogmadense koeien die alleen biologisch sperma mogen krijgen. ,,Is er een ander soort sperma? Smaakt dat ook anders?'', vroeg Deters zich af. Niemand weet, dat jongeren de skateplek in Roelofarendsveen veel gebruiken. De jeugd voelt zich daardoor genegeerd, constateerde Deters: ,,Geen wonder dat ze aan de drugs gaan!''

Het met graffititekeningen bespoten fietstunneltje in Nieuwe Wetering kreeg de wind van voren van Deters. Met name de geschilderde koe: ,,Wie heeft die stier met drie poten en een geilige blik in de ogen geschilderd? Hierdoor fiets ik heel snel door de tunnel heen.'' Dat het CDA Kaag en Braassem vrouwen tekort komt, vond Deters inderdaad heel vervelend: ,,Dan moet je als man zelf je koffie halen.''

Het hondenpoepprobleem kwam ook langs. De volle zaal reageerde geschokt toen ze hoorden, dat gemeentelijke boa's 600 uur hadden gecontroleerd op het niet opruimen van hondenpoep en dat er geen enkele bekeuring was uitgeschreven. Nogal logisch, zo stelde Deters: ,,Die boa's controleerden alleen maar in de omgeving van basisscholen, het Spant en de Bateweg. Maar je moet juist op grasvelden controleren: daar willen honden poepen!'' Hij vervolgde: ,,Maar wat doen de boa's aan de schapenpoep van die zeventig schapen die het gras maaien? We hebben nu heel mooie grasvelden, maar minder mooie straatjes.''

Hierna kreeg het publiek een wel erg persoonlijke foto te zien van Deters, terwijl hij met de broek omlaag op het toilet zat. ,,Dit beeld zal u de hele avond achtervolgen'', grapte de komiek. De nieuwe wethouder Herman Haarman (D66) werd geroemd om zijn kwaliteit, dat hij papier kan schuiven van de inbox naar de outbox op zijn bureautafel. Deters hekelde de drones: ,,Daardoor kan ik niet meer naakt in mijn tuin liggen.''

Het publiek werd meegenomen in de 'Luid Kaag & Braassem Quizzzzz' om te zien, wie het nieuws het beste had bijgehouden het afgelopen jaar. Dat bleek Marijke Knetsch te zijn. Ze ontving het boekje Kaag en Braassem op z'n mooist. Burgemeester Marina van der Velde kwam naar Kaag en Braassem met de mededeling, dat zij het alcoholgebruik wilde terugdringen. Maar, zo constateerde Deters, ,,Tegenwoordig promoot ze bierviltjes. En zonder bier geen bierviltjes, dus je promoot het gebruik van alcohol!''

Na de pauze toonde Deters een filmpje, waarin hij uitprobeerde hoe het is om op een bankje in het nog aan teleggen parkje langs de Braassemdreef te zitten. En genoot van continue langsrijdend vrachtverkeer. Hij vroeg zich af: ,,Wat is er mis met het olifantenpad? We kunnen mensen toch laten oversteken in de buurt van een rotonde?! Dat hebben we al eerder gedaan bij vier andere rotondes in de gemeente!''

Hij hekelde de weerstand van inwoners tegen de komst van sociale woningen: ,,We willen best huurhuizen voor onze eigen bewoners, maar niet voor asielzoekers. Vorig jaar stond ik te applaudisseren dat we meer vrijwilligers hadden dan asielzoekers. Zijn we alleen vrijwilliger als we weten dat ze na een week optieven? Dat geeft een nare smaak in de mond.'' Ook Braassemerland kwam langs: ,,Dat heeft ons 45 miljoen euro gekost. Daarvoor kun je aan ieder huishouden in Roelofarendsveen een bootje geven.''

Na de staande ovatie en het gezamenlijk zingen van het lied 'Nooit meer terug' gingen alle bezoekers tevreden naar huis.


Joep Derksen

Nieuwjaarsbijeenkomst in Dorpscentrum

OEGSTGEEST > Met ingang van het nieuwe jaar staat het Dorpscentrum op eigen benen. Daar zijn spannende jaren aan vooraf gegaan, Maar nu is zeker, dat het Centrum voor Oegstgeest behouden blijft.


Het nieuwe jaar 2017 wordt dan ook groots gevierd met een nieuwjaarsbijeenkomst, die op vrijdagmiddag 13 januari vanaf 16:00 uur tot 18:30 uur gehouden wordt. Pieter Hellinga laat weten: ,,De vrijwilligers van het Centrum willen het nieuwe jaar graag met heel veel dorpsgenoten vieren. Want het Centrum is er immers voor heel het dorp. Daarom is iedereen van harte welkom.'' Tijdens de bijeenkomst worden ook de plannen en activiteiten voor het komend jaar toegelicht.  

Stadslandbouw is bom onder tuindersbedrijf

OEGSTGEEST > Nieuw beleid van de gemeente dreigt ondernemers aan de Valkenburgerweg aan de rand van de afgrond te brengen. Wanneer een kwekerij wil stoppen, om bijvoorbeeld gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimteregeling, moet de ondernemer tegelijkertijd 5.000 meter (een halve hectare) reserveren voor 'stadslandbouw'. Het past allemaal in een gemeentelijk plan om van dit gebied 'De tuinen van Oegstgeest' te maken.

Woest zijn Jan Star en zijn vrouw Marjan. Wie een tuindersbedrijf heeft, hoopt toch dat een deel van hun pensioen kan bestaan uit de verkoop van de grond. Maar wie wil er nu geld uitgeven aan grond, waar alleen ruimte is voor een kinderboerderij en volkstuintjes waar mensen met een sociale achterstand aan de slag kunnen gaan? Dat zijn namelijk geen activiteiten waar winst op gemaakt kan worden.

Star waardeert het van de gemeente, dat ze plannen ontwikkelen op het sociale vlak, maar dat moet niet ten koste gaan van zijn gezin. Opmerkelijk is, dat de gemeente de extra eisen voor het ter beschikking stellen van de grond alleen oplegt aan de ondernemers aan de Valkenburgerweg. Marjan en Jan vermoeden: ,, Vier jaar geleden heb ik bij de gemeente onder druk gestaan vanwege de tien standplaatsen van de woonwagenbewoners. In die vier jaar hebben we een hoop gezeur gehad over een bouwweg, die nu een vaste ontsluitingsweg is geworden. We worden nu helemaal ingesloten naar de toekomst toe. Voor bedrijfswoningen moeten we een halve hectare inleveren aan kassen. Dan moeten we anderhalve hectare invullen aan stadslandbouw.''

Hij vervolgt: ,,Het geeft veel stress. De gemeente is een sterfhuisconstructie voor ons aan het maken. Ik vind het onbeschoft, dat ze tuindertjes aan het pesten zijn. Hier vindt een afrekening plaats met ons.'' Zij vrouw beaamt: ,,De gemeente wil ons voor een appel en een ei uitkopen.'' Star licht toe: ,,Ze zetten ons bedrijf onder druk. We hebben twee bedrijfswoningen en er mag maar één bedrijfswoning overblijven. De verplichting die de gemeente oplegt verbaast me. Ze komen zelf hun verplichtingen niet na. We horen hier riool en normaal internet te hebben, maar we zitten hier van alles afgesloten. We zitten nog in het stenen tijdperk. De gemeente komt haar eigen verplichtingen niet na, maar legt ons wél verplichtingen op.''

De beiden verzuchten: ,,Je kan niet stoppen omdat je je gezin te eten wilt geven. Maar je kan ook niet doorgaan met je bedrijf, omdat er geen investeerder meer is, die heil ziet in je onderneming. Ook banken willen met deze door de gemeente opgelegde voorwaarden geen lening meer geven. Als de gemeente wat anders wil met dit gebied; koop ons dan uit. Maar daar schijnt geen geld voor te zijn. Ze denken: 'Je bent maar een tuinder', maar ik weet dat ze me willen belazeren.''

Star besluit: ,,Bij zo'n plan van de gemeente houden we niets over. We moeten transformeren en de zes bedrijven in dit gebied moeten tegelijkertijd ophouden. Je krijgt nooit alle neuzen dezelfde kant op. Daarna zouden we stadslandbouw moeten bijhouden, waarvoor weer mensen ingeschakeld moeten worden. Met stadslandbouw valt geen droog brood mee te verdienen. Alle stadslandbouwplannen draaien negatief. Onze zoon kan het bedrijf niet overnemen in zo'n situatie.''

In een reactie reageert een gemeentelijk woordvoerder op een aantal vragen: 

- Klopt het, dat eisen worden opgelegd aan de ondernemers om 5.000 meter per bedrijfswoning te reserveren voor stadslandbouw?  

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Tuinen van Oegstgeest vastgesteld waarin agrarische gronden omgezet kunnen worden naar stadsbouwland. De primaire bestemming blijft gelijk, namelijk agrarische gronden. Deze visie is in het het ontwerpbestemmingsplan Kamphuizerpolder Buitenlust dat nu ter inzage ligt uitgewerkt. (zie bijlage met tekst uit de toelichting). Voor deze transformatie is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Voor de verhouding tussen woningbouw en stadslandbouw is rekening gehouden met een verhouding van 5:1. Dit houdt in dat per 1.000 m2 minimaal 5.000 m2 stadslandbouw moet worden ingericht/ter beschikking worden gesteld.
 
- Is hier sprake van een afrekening, omdat Star zich vier jaar geleden zo verzette tegen de komst van woningen voor Leidse woonwagenbewoners? 

Nee, er is geen enkele relatie met de komst woonwagenstandplaatsen. In de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn tussen Leiden en Oegstgeest is deze inspanningsverplichting voor Oegstgeest komen te vervallen.

- Hoe kan een ondernemer winstgevend stadslandbouw bedrijven? Zijn hier voorbeelden van? 
Stadslandbouw kan zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit alsmede voor het bevorderen van de leefbaarheid. Daarnaast kan stadslandbouw zorgen voor een lokale impuls aan werkgelegenheid, recreatie en educatieve mogelijkheden. Stadslandbouw is zover bekend een minder winstgevend alternatief dan bijvoorbeeld andere agrarische bedrijvigheid. Zoals aangegeven is het een mogelijkheid, geen verplichting.

- Kan de gemeente zo maar de verplichting opleggen aan grondeigenaren om grond te reserveren voor stadslandbouw? 
De gemeente heeft met de gebiedsvisie Tuinen van Oegstgeest gekeken naar het lange termijn perspectief voor het gebied. Het gaat hier om een mogelijkheid tot transformatie van agrarisch naar ‘stadslandbouw’.

- Waarom koopt de gemeente de grond niet, om zo stadslandbouw te realiseren/ 
Het gaat hier om een transformatie die nog jaren zal gaan duren voordat deze gerealiseerd is. De gemeente heeft besloten dat de huidige eigenaren deze ontwikkeling zelf kunnen realiseren. Het gebied zal op deze wijze de komende jaren op natuurlijke wijze vergroenen. Eigenaren kunnen op deze wijze vanwege de wijzigingsbevoegdheid hun bedrijf blijven uitoefenen.


Joep Derksen

31 december 2016

Column

Aan het einde van het jaar had ik een prettig gesprek met John en Martien Hoogenboom, de eigenaren van het pontje naar Kaageiland. Hun perikelen met de gemeente over de financiële afspraken met betrekking tot het pontbeheer zijn al breed uitgemeten in deze krant.

De beide heren wezen naar één specifieke ambtenaar, waarvan ze het donkerbruine vermoeden hebben, dat hij hen het leven zuur probeert te maken. Nou kan ik natuurlijk niet zeggen of hier sprake van een 'broodje aap-verhaal' is, of dat er een kern van waarheid in zit, waarde columnlezer. Maar het zette me wel aan het denken.

In Nederland hebben we te maken met een 'trias politica'; de scheiding der machten. Het land wordt bestuurd door de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De wetgevende macht stelt wetten op, de uitvoerende macht voert het dagelijks bestuur van de staat uit en de rechterlijke macht toetst die uitvoering aan de bestaande wetten. Er is echter één groot probleem met deze trias politica. Het heeft er toe geleid, dat er een vierde macht is ontstaan; de macht van het ambtelijk apparaat.

Bestuurders komen en gaan namelijk, maar de ambtenaren blijven op hun posities. Af en toe verschuiven ze van plek of krijgen ze een promotie, maar hun kennis en contacten blijven continue aanwezig. Terwijl raadsleden en wethouders na vier jaar of acht jaar al weer weg zijn. Ze worden vervangen door nieuwe politici en bestuurders, die meer of minder enthousiast beginnen aan hun taak. En als een politicus iets té enthousiast wordt en het naadje van de kous willen weten over wat er allemaal gebeurt in deze of gene ambtelijke organisatie, krijgt hij precies wat hij hebben wil: alle informatie. Dus álle documenten en bestanden, waar de kritische politicus twee levens voor nodig heeft om deze informatie te doorgronden. Het is een beproefde tactiek om de politici hun plaats te wijzen.

Steeds vaker hoor ik een raadslid verzuchten, dat de politici moeten zoeken naar informatie. Vragen richting het college van burgemeester en wethouders worden welhaast continue door ambtenaren beantwoord, vaak in omfloerste bewoordingen. En het antwoord is dan zodanig opgesteld, dat het gemeenteraadslid nog niets wijzer is geworden. Dit alles komt de democratie niet ten goede en is zelfs een ondermijning van ons democratische systeem. We hebben namelijk geen enkel idee van wat er in de kantoortjes van de ambtenaren allemaal besproken wordt. Ook zijn deze mensen niet gekozen, maar fluisteren ze wel allemaal ideeën en voorstellen in bij de gemeentebestuurders. Daarom zou het beter zijn, als ook de ambtenaren iedere vier jaar overgeplaatst worden naar een andere gemeente. Zo voorkom je, dat er een machtsbasis wordt gecreëerd en verstevig je de democratische rechtsstaat.

Met dit idee, waar u zich tijdens de jaarwisseling over kunt buigen, wens ik u het allerbeste toe voor het komende jaar 2017!

Joep Derksen

Digitale mogelijkheden doorbreken oude handelwijzes

AALSMEER > Kent u 'm nog; de walkman? In de jaren '80 was dat hét symbool van de

moderne tijd. De bloemensector heeft jarenlang kunnen voortborduren op successen uit het

verleden, maar ook hier klopt de vooruitgang aan de deur. Met het instellen van een '23-

uurs' verkoop- en afleveringskanaal 'Flower by the hour' kan de levering van bloemen vanaf

de kweker naar de klant soms wel met een dag vervroegd worden. De eerste

bloemenhandelaren hebben 'www.flowerbythehour.nl al ontdekt; het lijkt slechts een kwestie

van korte tijd voordat de rest van de bloemenwereld volgt.


Joep Derksen


Het bedrijf 'Flower by the hour', met de gelijknamige website, is opgezet door Alex van Kessel,

Rob van Groenigen en Arno Zondag. Zij haken in op de 24-uurs economie, waar wij allemaal

gebruik van maken. Nog even 's avonds een paar schoenen of enkele boeken online bestellen,

wetende dat die de volgende dag afgeleverd worden. Tot voor kort was dit nog geen gemeengoed

in de bloemen- en plantenwereld; iemand moest van buitenaf de sector wijzen op de

mogelijkheden.


Arno Zondag is onder meer werkzaam geweest als business consultant en directeur van een

recruitmentbureau. Hierbij heeft hij zich bezig gehouden met marketingprocessen en business

analyses. 'Ik heb met exporteurs en kwekers gesproken en de strategie van Flora Holland bekeken.

Hieruit werd al snel duidelijk, dat alle partijen zeer tevreden zijn over de producten en ook de

processen. Maar één ding ontbreekt: Het kost exporteurs en kwekers veel tijd en geld om de

bloemen naar de markt in Aalsmeer te krijgen.


Flower by the hour (ver)koopt bloemen online via elke marktplaats en levert de orders

gegarandeerd binnen twee uur af. Dan gaat het niet alleen om grote orders, maar zelfs om één fust

als dat nodig is. Daar komt bij, dat het de exporteur, dan wel inkoper is, die zelf bepaalt wat het

aflevermoment moet zijn. Zondag: 'Voor velen is de klok nog heel belangrijk, met name voor

kwekers; ze weten dan welke prijs ze moeten vragen. Een kweker is goed in het maken van zijn

product, het vermarkten is een ander verhaal. Maar kwekers moeten het ondernemen steeds meer

zelf doen. Een exporteur wil de producten van de kweker rechtstreeks in Amerika te koop

aanbieden. Als hij deze via de klok koopt, neemt hij financiële risico's, omdat de producten na de

koop in de koelcel gezet moeten worden. Door onze manier van werken worden transport,

productie en voorraadbeheersing veel goedkoper.'


Hij vervolgt: 'We bieden de kwekers onze koelruimtes aan. De kweker verkoopt zijn producten op

elk online platform wat hij wil. Dus niet alleen FloraMondo. Wij krijgen de goederen realtime en

kunnen die direct uitleveren. De afleveringen vinden binnen twee uur plaats als de goederen tussen

06:00 uur en 12:00 uur online zijn besteld. En bij orders die binnenkomen tussen 13:01 uur en

06:00 uur zijn de goederen tussen 06:00 uur en 08:00 uur bij de klanten afgeleverd.' Dit is vooral

ook interessant voor exporteurs die naar Amerika uitleveren. Zij krijgen 's ochtends om 05:00 uur

orders binnen en kunnen via flowerbythehour.nl direct de gewenste bestellingen uitvoeren.

Zondag: 'Wij doen wat de kweker wil en wat de exporteur belooft. Exporteurs richting Amerika

kunnen de bloemen al de daaropvolgende dag aanleveren. Het gaat sneller dan het ooit ging.' Hij

besluit: 'Ik hoop dat mensen de angst voor vernieuwing overboord zetten en realistisch gaan

kijken naar de kansen. Doe in het zakelijk leven, wat je in je privéleven ook doet; maak gebruik

van de digitale mogelijkheden!'


Meer informatie: Flower by the hour, Bloemenveiling Aalsmeer, locatie C 008-11, T: 06 5598


Welzijn Teylingen helpt inwoners voor een beter leven

TEYLINGEN – We leven met ons allen in een samenleving, waarbij het niet meer

vanzelfsprekend is, dat de overheid alle ondersteuning betaalt. 'De mensen moeten het eerst

zelf oplossen', wordt dan gesteld. Maar hoe doe je dat? Veel inwoners worstelen met dit

probleem; ook in Teylingen. En ze weten niet, dat hulp en ondersteuning maar één

telefoontje of één druk op het toetsenbord verwijderd is. Welzijn Teylingen heeft zich de

afgelopen jaren als ondersteunende organisatie enorm ontwikkeld. De medewerksters helpen

de inwoners, (sport)verenigingen en instellingen met raad en daad. En het leidt tot

fantastische nieuwe ontwikkelingen.


Tijdens een welzijnslunch zitten bijna alle adviseurs van Welzijn Teylingen bij elkaar. Dat zijn

Pauline Zwinkels (welzijnsadviseur), Leny Noteboom (mantelzorgadviseur), Marian Kofoed

(adviseur vrijwillige inzet), Margriet van Duivenvoorde (sociaal makelaar), Erika van der Heijden

(sociaal makelaar), Maria Zwart (beleidsmedewerker) en Ria Eijck (directeur). Al gauw gaat het

gesprek over hun werk en delen ze ervaringen met elkaar uit.


Er is veel verborgen leed, die plaats vindt achter de voordeuren. Zo zijn er mantelzorgers, die

iedere dag een klein beetje zwaarder belast worden bij het zorgen voor hun dierbare. Anderen

zitten eenzaam achter de geraniums en voelen hun gezondheid achteruit gaan. Welzijn Teylingen

wil dit soort situaties in kaart brengen en zet daarom binnenkort lokale studenten in. Zij gaan de

buurten in, waar ze zelf vandaan komen, praten met de mensen en brengen de problemen in kaart.

Het is een enorm belangrijke stap, want juist door hier kennis over te hebben, kunnen de

welzijnsadviseurs de inwoners ook daadwerkelijk begeleiden.


'Met preventie kun je veel ellende voorkomen', zo licht Van Duivenvoorde toe. We verbinden

wijkbewoners, organisaties, winkels en verenigingen. Als wij horen dat mensen ergens mee zitten,

sturen we Pauline of Leny op hen af. We kijken wat bijvoorbeeld de buren kunnen doen om te

helpen, maar zonder paternalistisch te zijn. Altijd gaan we uit van de eigen kracht van de mensen;

als je je eigen kracht kunt stimuleren, voel je jezelf er veel beter bij!'


Het is een nieuwe manier van werken, waar alle inwoners beter van worden. En Welzijn Teylingen

regelt de faciliteiten. Zo heeft deze organisatie allerlei initiatieven ondersteund, variërend van de

mantelzorghuiskamer tot het Rouwcafé, het steunpunt en de vacaturebank voor vrijwilligers.

Zwinkels coördineert samen met Laura Methorst het Noodfonds en de Sport- en cultuurregeling.

Hierdoor kunnen alle inwoners van Teylingen – ook degenen met een smalle portemonnee – en

hun kinderen meedoen aan activiteiten. Zwinkels: 'Als iemand de contributie van de vereniging

niet kan betalen, kunnen wij met die vereniging contact opnemen om te kijken wat we hier aan

kunnen doen.' Welzijn Teylingen is nu ook bezig om te kijken hoe speeltuinruimtes en clubhuizen

van sportverenigingen vaker gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden.


Ook het Welzijn op recept werpt haar vruchten af. Het komt nogal eens voor, dat eenzame

inwoners zich bij de huisarts melden over lichamelijke of geestelijke klachten. In plaats van een

tienminutengesprek met een placebopil, brengt de huisarts hen in contact met het team van Welzijn

Teylingen. Daar is altijd een enthousiaste medewerker beschikbaar om een uur te praten en samen

een plan uit te werken, hoe het leven van die persoon aangenamer en zinvoller kan worden. Ook

zorgt een coördinator integratie statushouders samen met andere organisaties er voor, dat

statushouders in contact komen en samenwerken met de inwoners. Dit is symbolisch precies waar

Welzijn Teylingen voor staat, zo licht Eijck toe: 'Mensen willen graag anderen helpen, maar weten

niet hoe dat op te zetten. Wij zijn de deur die hen daar naar toe brengt.'Wilt u hier meer over weten? Kijk op: www.welzijnteylingen.nl.

Revolutie in de amaryllis

VOORHOUT – Er is een kleine revolutie gaande in de wereld van de amaryllis en die

revolutie begint bij W.F. Leenen. De bloem, die tot nu toe vooral bekend staat om haar

formaat en populariteit tijdens de feestdagen, komt nu in een gedaantewisseling op de markt.


Joep Derksen


Veel collega's kennen W.F. Leenen vooral als vooraanstaand narcissenveredelaars, maar Dirk en

Jaco Leenen brengen de onderneming naar een nieuwe fase. Dirk vertelt, hoe dat zo is gekomen.

'We zochten een amaryllissoort, die we in Nederlandse omstandigheden buiten kunnen telen.

Veredelaar Andre Barnhoorn benaderde ons met de Helios, Swanlake en een aantal anderen. Met

name de resultaten van de Swanlake zijn zeer positief.' Hij licht toe: 'Een aantal van deze soorten

teelden niet goed bij, hadden te weinig kelken of teelden te grof. Na verloop van tijd zijn we gaan

selecteren en probeerden we met weefselkweek de betere soort op te schalen. De afgelopen twee

jaar zijn we begonnen met de bloemen en nu gaan we verder met de pottenbroei.'


De amaryllis Swanlake is een prachtige bloem, van een veel kleiner formaat; zeer geschikt als

boeketbloem. En dat geldt ook voor de Balentino, Alaska en Pink Rascal (white en red). Maar ook

om als solitaire bloem in een vaas te zetten, zo laat Jaco weten. 'De productie begint nu en slaat

heel goed aan. Dit type amaryllis heeft veel meer dunnere steeltjes en daar is de handel blij mee,

qua logistiek en verpakkingskosten.' Dat het bedrijf de stap heeft genomen om een compleet nieuw

soort amaryllis te introduceren, doet sommigen van verbazing omvallen. Jaco stelt hierover: 'Het is

leuk en ook een beetje spannend om iets nieuws te proberen. Maar het zal mooi zijn, als we in

januari kunnen zeggen, dat het een succes is.'


Swanlake is al te zien geweest, onder meer op de stand van Summer Flowers op de Trade Fair.

Ook kreeg W.F. Leenen veel reacties naar aanleiding van een televisieuitzending van Rob

Tuinruimers. De beide mannen blijven de Voorhoutse nuchterheid houden: 'Daar hebben we nog

steeds geen handel mee. Maar ook op de veiling zijn de medewerkers enthousiast voor deze

amaryllissoort, die een ware revolutie betekent. Omdat de stelen gemakkelijk in een vaasje gezet

kunnen worden, concrreren ze rechtstreeks met de betaalbare boeketten van 40 en 50 centimeter.'

De tijd is ook voorbij, dat de Amaryllis alleen in het winterseizoen verkocht wordt. 'Deze bloemen

kunnen worden verkocht van 1 september tot en met moederdag. Dit smaakt naar meer!'

Oplossing voor fusariumprobleem

'S-GRAVENZANDE – Boers Amaryllis is momenteel druk bezig met het introduceren van

een compleet nieuwe amaryllissoort: de Himalaya. Deze bloem kan hét antwoord zijn op de

fusariumproblemen, waar de amaryllis steeds vaker mee kampt.


Joep Derksen


Het is een drukke tijd voor eigenaar Erik Boers. Boers Amaryllis is een moderne amarylliskwekerij

gevestigd in het Westland. Al ruim 50 jaar is het familiebedrijf actief. In begin jaren 70 lag het

accent voornamelijk op de amaryllis bollenteelt, maar sinds de jaren '90 verschoof het accent naar

de bloementeelt. Tegenwoordig produceert de kwekerij amaryllisbollen voor de droogverkoop en

amaryllis snijbloemen. 'De bloementeelt is groter dan de bollenteelt', zo laat Boers weten. 'We

onderscheiden ons in de teeltkwaliteit en het ontzorgen van de klant.'


Het assortiment van Boers Amaryllis bestaat uit zware en exclusieve soorten grootbloemig rood,

wit en tweekleurig. Ook worden veel nieuwe soorten getest. De nieuwe witte amaryllis, de

Himalaya, toont groot potentieel. En dat is nodig ook, licht Boers toe. 'Fusarium is een steeds

groter probleem: hierdoor zijn bepaalde soorten moeilijker te telen. Fusarium is een vaatziekte. Op

het moment dat het eenmaal in de bollen zit, lopen ze niet meer uit en geven ze geen bloemen

meer. Als je ze terug plant, doen ze het in eerste instantie, maar na een maand of drie zakken ze

weer in. Er komt geen nieuw blad of stelen meer aan en dan is het gebeurd.' Zo worden van

oudsher bekende amaryllissoorten niet meer rendabel om te kweken.


Maar Boers ziet mogelijkheden: 'Ik ga inzetten op een ander wit. We hebben drie soorten wit:

Curson gift, blanc en challanger. De Curson gift gaat er uit en deze vervangen we door de

Himalaya. Dat is een grove helderwitte knop. Het is nog een belofte en hij moet zich bewijzen, nu

hij voor het tweede jaar in de teelt zit. Maar als hij goed terugkomt na het wisselen, gaan we

verder. In wit zitten namelijk volop mogelijkheden!'


Sinds vorig jaar is Boers Amaryllis aangesloten bij Decorum en dat bevalt uitstekend. 'We zien dat

het echt stappen gaat maken. We zetten een heel nieuwe verpakkingslijn op. Decorum staat voor

het voeren van kwalitatief hoogwaardige producten. We gaan grote stappen maken. We zijn een

seizoensproduct en hopen dat we gemakkelijker in het seizoen mee kunnen liften met bloemen die

het hele seizoen door verkopen.'


Wat Boers betreft, blijft er een rol voor de veiling. 'Natuurlijk zijn er steeds meer directe stromen

om de bloemen te verkopen. Maar we kunnen niet zonder de veiling en de exporteurs om onze

bloemen te slijten. Het is mooi dat er één marktplaats is, waar exporteurs, handel en kwekers

samen kunnen komen. We moeten dat met z'n allen beetpakken en er gebruik van maken.'

28 december 2016

Tientallen woningen op Northgoterrein

NOORDWIJK > De Noordwijkse Woningstichting (NWS) wil ongeveer vijftig woningen bouwen op het terrein van de oude Northgohal. Aan de kant van VV Noordwijk komt dan waarschijnlijk hoogbouw tot drie verdiepingen. Het is de bedoeling, dat verderop op het terrein ook rijtjeswoningen komen in de vorm van hofjes. Volgens NWS-directeur Willem van Duijn moet dat zorgen voor 'meer sociale cohesie'. Hij ondertekende donderdag 22 december een intentieovereenkomst met wethouder Hans Bakker. De komende maanden wordt een bouwplan bedacht, met drie varianten. Als alles soepel verloopt, moet de nieuwe woonwijk al in 2019 gebouwd zijn.  

CCH kan fluiten naar extra geld

HOOGMADE > Het Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) kan een hogere gemeentelijke vergoeding wel vergeten. Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders heeft geschreven aan het CCH-bestuur.


Het CCH-bestuur zou namelijk dezelfde hoge vergoeding voor hun activiteiten willen hebben, als de gemeente ook uitbetaalt aan De Tweesprong. Maar hier komt niets van in. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op'', zo laat burgemeester Marina van der Velde in haar brief weten. ,,U bent eigenaar van de panden en een zelfstandige stichting. Alle inkomsten zijn voor u en bij eventuele verkoop krijgt u de middelen die daarbij horen. De Tweesprong BV is daarentegen eigendom van de gemeente waarbij een ander relatie bestaat. In de oorspronkelijke subsidietoekenning staat nadrukkelijk dat u zelf verantwoordelijk bent voor de hieraan verbonden risico’s en dat de gemeentelijke bijdrage geen sluitpost is.''

Chalets op Oudelandsedijk

WOUBRUGGE > Van het college van burgemeester en wethouders mogen er best een aantal camper-standplaatsen en zes recreatieve onderkomens ('chalets') komen op de Oudelandsedijk. De gebouwen mogen een maximale bouwhoogte van 3,3 meter en een omvang van 36 m2 hebben. Deze aanvraag door een initiatiefnemer past namelijk in het beleid van de gemeente om recreatieve initiatieven te ondersteunen. 

Kapsalon wordt woning

LEIMUIDEN > De kapsalon aan Noordeinde 13 mag een woning worden. In eerste instantie stemde het college van burgemeester en wethouders tegen een verzoek voor deze bestemmingsplanwijziging. Maar de initiatiefnemer heeft het gelijk behaald met het indienen van een bezwaarschrift. Hierna heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een 'Verklaring van geen bezwaar' afgegeven. En daarmee is ook de weerstand van het college weggenomen. Als de aanvrager twee parkeerplaatsen realiseert op eigen terrein en er een extra uitweg wordt gerealiseerd, mag de kapsalon officieel een woning worden. 

Nieuw huurcontract

WOUBRUGGE > De nieuwe huurder van de peuterspeelzaal in gebouw Jeugdland III (Van Hoogstratenlaan 15) ondertekent een vijfjarig huurcontract met de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Wel wordt de huurder de komende jaren verantwoordelijk voor de periodieke keuringen van de elektrische installaties en de brandblusmiddelen. Ook moet de huurder er voor zorgen, dat de noodverlichting altijd goed werkt en moet het dagelijks onderhoud goed verzorgd zijn. De gemeente zal zich als verhuurder richten op de “buitenschil” van het gebouw en een jaarlijkse inspectie verzorgen van het dak, de buitenwanden, vloeren, schilderwerk en buitenterrein.

Nieuwe straatnaam

RIJPWETERING > In de buurt van de Zuidweg 13 – 17 worden veertien woningen gebouwd. Twee van deze woningen komen aan de Zuidweg, maar de twaalf overige huizen staan langs een 'eigen' weg. Het college van burgemeester en wethouders heeft een naam gegeven aan deze nieuwe weg; 'De Ripse Schans'.  

Nieuwe huizenbouw

KAAG EN BRAASSEM > Een aantal inwoners, die plannen hebben om een huis te (ver)bouwen, krijgen hun zin van het college van burgemeester en wethouders.

De agrarische bestemming op het adres Bilderdam 28 (Bilderdam) mag omgezet worden naar een woonbestemming voor de bouw van drie huizen. Op dit perceel stonden ooit een kwekerij en dierenhotel Pocahondas. Maar de eigenaren hebben hun bedrijven, mede vanwege klachten door omwonenden, verplaatst naar de gemeente Uithoorn. De nieuwe grondeigenaren willen nu dus de huidige bedrijfsbebouwing slopen en vervangen door drie woningen van 750m3.


Het college stemt ook in met de komst van een woning op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 105c in Rijpwetering. En in Oude Wetering, aan de Kerkstraat 1, 2 en 2a mag er ook flink gesloopt en gebouwd worden. Daar verdwijnen een berging en het dak van de tussenbouw tussen Kerkstraat 1 en 2. De boerderij wordt verbouwd tot twee woningen. Op het perceel Noordeinde 66 (achter) in Roelofarendsveen mogen op het achtererf twee geschakelde woningen (twee onder één kap, JD) gebouwd worden. Voor alle initiatieven moeten nog wel de normale procedures doorlopen worden, waarbij omwonenden bezwaar kunnen aantekenen. 

Rechtbank grijpt in

OUD ADE > De bewoner van de Hofdijklaan 69 mag alsnog zijn woning vergroten. In eerste instantie stemde het college van burgemeester en wethouders hier niet mee in. Maar een rechtsgang volgde en de rechtbank heeft geoordeeld, dat het huis wel degelijk vergroot mag worden. Daarom heeft de gemeente nu alsnog ingestemd met de uitbreiding van het huis. Na overleg tussen de gemeente en de aanvrager is het bouwplan iets aangepast. Daarom wordt de dakkapel/dakopbouw doorgetrokken op het platte dak, waarbij de nokhoogte van de dakopbouw lager blijft dan de nokhoogte van het hoofdgebouw. 

Recreatiewoningen

KAAG EN BRAASSEM > Aan de Heiligegeestlaan 36 in Rijnsaterwoude mag een extra recreatiewoning gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen, zolang het pand maar maximaal vijf meter hoog wordt.

Ook een initiatief om een recreatiewoning aan de Poelhavenlaan 1W35 te Rijpwetering te realiseren, krijgt de handen van het college op elkaar. Daarnaast kan er een recreatiewoning komen aan de Waterloospolder 1 te Oud Ade. Een initiatief om twee tot zes aquacabins te plaatsen in de jachthaven van Park Wijde Aa te Roelofarendsveen wordt ook positief ontvangen. Toeristen kunnen daar 's nachts op het water slapen.

En het plan om vijf camper parkeerplaatsen, vier hooiberghutten, een bed & breakfast en een camperterrein voor twintig camperplaatsen te realiseren aan de Boddens Hosangweg 63 in Woubrugge ziet het college ook wel zitten. Daarnaast is er steun voor het realiseren van een bed & breakfast, koffie- en theehuis en de verkoop van ijs op het perceel Bodde Hosangweg 83 in Woubrugge. In het bed & breakfast mogen maximaal zeven mensen slapen en het koffie- en theehuis mag maximaal zes meter hoog worden. Voor alle initiatieven moeten nog wel de normale procedures doorlopen worden, waarbij omwonenden bezwaar kunnen aantekenen.  

Groenste dorp

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mee te doen aan de verkiezing 'Groenste dorp van Nederland' van Entente Florale. Na jaren van bezuinigingen is er nu dus weer tijd voor 'leuke' dingen.

Het komende jaar gaat een jury bekijken hoe het in Lisse staat met het zichtbare groen, cultuurhistorisch erfgoed en duurzame initiatieven. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat hierover weten: ,,Het leuke van deze competitie is dat we op een positieve manier naar ons groen kijken. We laten onze sterke punten zien. Als het over groen gaat hebben we het vaak over onkruid of bomen die gekapt moeten worden. Nu gaat het over al het mooie groen wat Lisse te bieden heeft!''

De gemeente hoopt, dat de jury enthousiast wordt over de bloemententoonstelling Keukenhof, het daarnaast gelegen Keukenhofbos en 't Huys Dever. Het is voor het dorp alleen jammer, dat de jurering in mei en juni plaats vindt: op het moment dat de bloemen op Keukenhof al lang verwelkt zijn.

Afgelopen jaar dong ook de gemeente Nieuwkoop mee naar de titel 'Groenste dorp van Nederland'. Bijna honderdduizend euro werd uitgegeven om de gemeente voor deze competitie op te knappen. Hierbij haalde deze gemeente de derde plaats; van in totaal slechts vier deelnemers. Hoeveel geld gaat deelname aan deze wedstrijd kosten voor Lisse? Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat dit 5.000 euro is.

Maar is het de gemeente wel waard om te strijden in een wedstrijd waar slechts een handjevol gemeenten aan meedoen? Hoe past de wens om mee te doen aan deze groenwedstrijd in het feit, dat verenigingen en stichtingen de afgelopen jaren zwaar gekort zijn in hun subsidies? Waarom is het te rechtvaardigen, dat er nu wel geld is voor een wedstrijdje? De woordvoerder: ,,Leuk he, dat we meedoen! We betalen 5.000 euro. Hiervoor krijgen we een deskundige jury op bezoek en een uitgebreid rapport. Verdere investeringen zijn bestaande programma’s die we (al dan niet versneld) uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het project Aantrekkelijkheid Lisse.''


Joep Derksen